Tehoa tilaan, tekniikkaa tarpeeseen
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kurikan kapunginkirjasto
Kurikan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Seurapuistikko 2
61300
Kirjaston puhelin : 
06-4513635
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kurikka.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kurka
Y-tunnus : 
0209046-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Kirsti Länsikallio
Puhelin : 
040-5192014
Sähköposti : 
kirsti.lansikallio@kurikka.fi
Kuvaus : 

Tavoite    

Hankkeen tavoitteena on parantaa kirjastopalvelujen laatua Kurikassa kokeilemalla itsepalvelua pääkirjastossa ja Jurvan kirjastossa. Pyrimme tehostamaan kirjastotilojen käyttöä, tarjoamaan itsepalveluvaihtoehdon lainaukseen sekä  lainattavia koneita asiakaskäyttöön. Itsepalvelukokeilu avaa uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön päiväkotien ja koulujen kanssa.

Taustaa 

Kurikan pääkirjasto palvelee noin 10.000 asukkaan aluetta 5,5 vakinaisen henkilötyövuoden voimin. Pääkirjasto on avoinna talviaikaan 43 tuntia kuutena päivänä viikossa ja kesäaikaan 38 tuntia viitenä päivänä viikossa. Pääkirjastossa on ollut käytössä lainausautomaatti vuodesta 1998 alkaen. Asiakaspalautteen perusteella erityisesti lehtien lukijat ja opiskelijat toivovat entistä laajempaa aukioloa. Yhdistykset, järjestöt, harrastusryhmät sekä pienyrittäjät toivovat ryhmätilan ja mediapajan laajempaa käyttömahdollisuutta. Pääkirjaston välittömässä läheisyydessä toimii uimahalli, joka on avoinna arki-iltaisin klo 21 saakka ja viikonloppuisin klo 18 saakka.

Pääkirjastoon on vuoden 2013 investoinneissa varattu 12.000 euron määräraha lasipakkaseinän rakentamiseen, jonka avulla lehtisali, mediapaja, ryhmätila ja hiljainen tila voidaan erottaa muusta kirjastotilasta.

Jurvan kirjasto palvelee noin 4.500 asukkaan aluetta 3 vakinaisen henkilötyövuoden voimin. Jurvan kirjasto on avoinna talviaikaan 38 tuntia viitenä päivänä viikossa ja kesäaikaan 36 tuntia viitenä päivänä viikossa. Kirjaston välittömään läheisyyteen valmistuu uusi päiväkoti vuoden 2014 aikana. Alakoulu, yläkoulu ja lukio sijaitevat vain pienen matkan päässä.

Kirjastojen aukioloaikaa ei voida nykyisellä henkilökunnalla lisätä, eikä lisähenkilökunnan palkkaaminen ole mahdollista. Itsepalvelu on kokeilemisen arvoinen mahdollisuus parantaa palvelua kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella.

Toimenpiteet

Pääkirjastoon ja Jurvan kirjastoon hankitaan kokeilua varten kamera- ja kulunvalvontajärjestelmät, jotka mahdollistavat asioinnin aamuvarhaisesta iltamyöhään.

Pääkirjastossa kohderyhmänä ovat lehtisalin käyttäjät, opiskelijat sekä yhdistykset, järjestöt, harrastusryhmät ja pienyritykset, joita kunnassa on runsaasti.

Jurvan kirjastossa kohderyhmänä ovat päiväkoti- ja esiopetusryhmät sekä koululaisryhmät.

Jurvan kirjastoon hankitaan lainausautomaatti, joka mahdollistaa ryhmien itsenäiset kirjastokäynnit ennen varsinaista aukioloa. Lainausautomaatti vapauttaa henkilökunnan tiedonhaun opetukseen ja kirjavinkkaukseen ryhmäkäyntien aikana. Kirjaston mediakasvatuksen välineenä dataprojektori valkokankaineen on välttämätön työväline.

Pääkirjastossa täydennetään mediapajan ja ryhmätilan varustusta hankkimalla uutta laitteistoa. Mediapajaan hankitaan mikrofilmiskanneri. Esitystekniikkaa parannetaan äänentoistolaitteistolla.

Ryhmien käyttöön hankitaan 10 tablettitietokonetta. Tableteille on monta käyttötarvetta: henkilöstökoulutukset, mediakasvatus Lukuinto-hankkeessa, jossa olemme mukana pilottina, e-lukemisen edistäminen sekä tietoyhteiskuntataitojen tukeminen. Kevyet ja helposti liikutettavat tabletit saadaan aineistokuljetuksessa nopeasti käyttöön molempiin toimipisteisiin.

Uusi palvelumuoto markkinoidaan asiakastapahtumissa.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Työryhmä: Kirsti Länsikallio, Marjaana Meriläinen

Yhteistyökumppanit: Kurikan kaupungin varhaiskavatus, koulut ja vapaa-aikatoimi, yhditykset, yrittäjäjärjestöt, Lukuinto-hanke

Aiemmat hankkeet: 

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeessa tutkittiin ja kokeiltiin omatoimikäytön mahdollisuuksia Kurikan pääkirjastossa ja Jurvan kirjastossa.

Omatoimikäyttöä selvitettiin aluksi osallistumalla FCG:n järjestämään Kirjastotyö ja tila muutoksessa -koulutukseen. Koulutuksessa esiteltiin omatoimikirjastojen toimintamalleja Mynämäellä, Jämsässä ja Vantaalla. Lisäksi tutustuttiin omatoimikirjaston toimintaan Viljakkalassa.

Axiellilta, Mikroväylältä ja P.V.Supalta pyydettiin tarjousta omatoimikirjastojärjestelmästä sisältäen kulunvalvontayksikön ja kameravalvonnan pääkirjastoon ja Jurvan kirjastoon sekä lainausautomaatin Jurvan kirjastoon. Tarjottujen järjestelmien kustannukset vaihtelivat 18.000 eurosta 25.000 euroon. Lisäksi järjestelmän vaatimia rajapintoja kirjastojärjestelmään tarjottiin n. 3.500 euron kustannuksin. Käyttökustannukset järjestelmästä vaihtelivat 2.700 eurosta 4.000 euroon vuodessa.

Tietohallinto selvitti lisäksi kulunvalvontayksikön ja kameravalvonnan hankintaa erillisinä järjestelminä. Tästä kuitenkin luovuttiin, koska käyttäjäkunta olisi ollut hyvin rajoittunut ilman yhteyttä kirjastojärjestelmään.

Hankkeessa todettiin, että saatu avustus ja käytettävissä oleva oma rahoitus eivät riitä omatoimisuuden toteuttamiseen suunnitellussa laajuudessa. Omatoimisuutta pystyttiin kuitenkin lisäämään jossain määrin.

Pääkirjaston lehtisali on avautunut 1.9.2014 alkaen klo 9. Lehtisali suljetaan muusta kirjastosalista lasipakkaseinällä, johon hankittiin mainosteippaukset kirjaston uudella logolla.

Helmikuussa 2015 tehdyn asiakaskyselyn mukaan pääkirjaston lehtisalin aamukäyttäjiä oli selvästi vähemmän kuin päivä- ja iltakäyttäjiä. Kyselyyn vastasi yhteensä 64 vastaajaa, joista lehtisalin käyttäjiä oli 25. Heistä 6 käytti lehtisalia aamuisin, 18 päivisin ja 15 iltaisin. Pääkirjasto on saanut runsaasti asiakaspalautetta lehtilukusalin meluisuudesta, joten aamukäyttö antaa asiakkaille tilaisuuden rauhalliseen asiointiin. Myös opiskelijat ja mediapajan käyttäjät hyödyntävät palvelua. Selkeää kävijämäärän lisäystä pääkirjastossa ei ole ollut havaittavissa.

Asiakaskyselyssä tiedusteltiin myös asiakkaiden halukuutta käyttää lehtisalia omatoimisesti. Potentiaalisia omatoimikäyttäjiä oli 14 vastaajaa 64:stä, joista useimmat käyttäisivät lehtisalia omatoimisesti sunnuntaisin. Kielteisesti omatoimikäyttöön suhtautui 37 vastaajaa, jotka ilmoittivat, etteivät käyttäisi lehtisalia omatoimisesti.

Jurvan varhaiskasvatuksen ja koulujen edustajia kutsuttiin 30.10.2014 palaveriin, jossa keskusteltiin palvelutarpeista ja yhteistyömuodoista. Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä kasvoi huomattavasti, kun se vuonna 2014 oli 12 osallistujaa ja vuonna 2015 137 osallistujaa. Jurvan kirjastoon hankittiin lainausautomaatti rajapintoineen, joka on ollut toiminnassa syyskuun alusta 2015. Lainausautomaatin käyttö on toistaiseksi vielä ollut melko vähäistä, mutta automaatin käyttöä markkinoidaan ja opastetaan asiakkaille aktiivisesti.

Hankkeessa toisessa osassa parannettiin ja ajanmukaistettiin pääkirjaston ja Jurvan kirjaston tietoteknistä varustusta ja esitystekniikkaa. Avustuksella hankittiin laitteistoa seuraavasti:

  • kaiuttimet, mikseri, mikkejä 2 kpl
  • asiakastietokoneita näyttöineen 2 kpl pääkirjastoon, 4 kpl Jurvan kirjastoon
  • tulostimia asiakaskäyttöön 1 kpl pääkirjastoon, 1 kpl Jurvan kirjastoon
  • ipad mini –tablettitietokoneita suojakoteloineen 17 kpl
  • valkokankaita 3 kpl, dataprojektori, televisio, kuulokkeita, blu-ray-soitin, telineitä ja liitäntäkaapeleita laitteille

Äänentoistolaitteiden hankinta on parantanut kirjaston tapahtumien laatua. Esiintyjien äänet on saatu entistä paremmin kuuluville isollekin yleisölle. Pääkirjastossa on syksyn 2015 aikana kokeiltu uutta toimintamuotoa, elokuvaesityksiä. Elokuvia on esitetty syyslomalla ja joululoman aluksi. Kohderyhmänä ovat olleet kouluikäiset lapset ja nuoret. Esitykset ovat keränneet 10-25 katsojaa kerralla. Osallistujamäärät ovat olleet hyviä verrattuna paikallisen elokuvateatterin yleisömääriin. Laadukas äänentoisto ja riittävän iso valkokangas ovat tehneet elokuvaesityksistä nautittavia.

Kirjastojen asiakaskoneet olivat vanhentuneet ja kärsivät usein virhe- ja häiriötilanteista. Uudet koneet ja tulostimet ovat tehneet käytöstä asiakkaille helppoa ja sujuvaa.

Pääkirjastolla on ollut aiemmin käytössä 10 Samsung-tablettitietokonetta, joita on käytetty mm. tiedonhaun opetuksessa ja lainattu asiakkaille kirjastossa käytettäviksi. Mediakasvatuskäyttöön laitteet ovat kuitenkin riittämättömät. Uudet ipad mini –tablettitietokoneet palvelevat paremmin mediakasvatukseen liittyvissä tehtävissä, esim. kirjatrailereiden kuvaamisessa ja editoinnissa. Tablettitietokoneita on nyt riittävä määrä kaikkien toimipisteiden käyttöön.

Jatkotoimenpiteet: 

Omatoimisuus kirjastossa vaikuttaa hankkeen yhteydessä kerättyjen tietojen perusteella hyvältä vaihtoehdolta lisätä kirjastopalvelujen saavutettavuutta. Asiointikulttuurin muutos ja mm. kauppojen pidentyvät aukioloajat nostavat asiakkaiden odotuksia myös kirjaston aukioloaikojen suhteen. Kun henkilöstölisäykset eivät ole mahdollisia, omatoimikäyttö antaa mahdollisuuden vastata palveluodotuksiin.

Kokonaan omatoimikäyttöön perustuvan aukiolon kustannukset ovat kuitenkin merkittävät taloudellisesti tiukassa tilanteessa. Kustannuksia lisäävät tilamuutokset, jotka ovat tarpeellisia asiakkaiden turvallisuuden ja tilan helppokäyttöisyyden vuoksi. Automaattien helppo käytettävyys edellyttää rfid-tekniikan käyttöönottoa. Omatoimisuutta suunniteltaessa on tila- ja tietohallinto otettava mukaan jo varhaisessa vaiheessa, jotta saadaan riittävä tieto kokonaiskustannuksista.

Omatoimisuutta voidaan lisätä kuitenkin jo pienin toimenpitein, esim. automaattien käytöllä ja omatoimisella aukiololla aamuisin osassa kirjastoa tai kohdennettuna tietylle käyttäjäryhmälle. Vaikka omatoimikäyttäjien määrä jäi hankkeessa vielä pieneksi, tulee se varmasti lisääntymään ajan myötä. Asiakastyytyväisyyden odotetaan myös lisääntyvän vaihtoehtoisten asiointitapojen myötä.

Äänentoistolaitteet palvelevat jatkossa erilaisissa tapahtumissa. Ne on myös helppo siirtää pääkirjastosta lähikirjastojen käyttöön. Kurikassa osallistui kirjaston järjestämiin tapahtumiin 224 henkilöä tuhatta asukasta kohti vuonna 2014, kun maakunnassa osallistujia oli keskimäärin 169 ja koko maassa 150 tuhatta asukasta kohti (lähde: http://tilastot.kirjastot.fi/). Kirjaston tapahtumat ovat vakiinnuttaneet asemansa Kurikassa ja tulleet osaksi paikallista kulttuuritarjontaa. Tapahtumia tullaan jatkossakin järjestämään runsaasti aktivoiden lähikirjastojen tarjontaa. Myös tiedottamiseen ja markkinointiin panostetaan.

Kirjaston elokuvaesitykset ovat saaneet hyvän vastaanoton ja niitä tullaan jatkamaan. Keväällä järjestetään pääkirjastossa kerran kuussa lapsiperhelauantai, jonka ohjelmassa on myös koko perheen elokuvaesitys. Myös aikuisten elokuvakerho on suunnitteilla.

Ajanmukainen tietotekninen varustus antaa mahdollisuuksia kirjaston mediakasvatustyölle. Kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelmaa päivitetään uuden opetussuunnitelman mukaisesti huomioiden laajenevan kunnan tarpeet ja kokemukset Lukuinto-pilottina. Kun koulujen oma konekanta on puutteellinen, on välttämätöntä, että kirjastolla on tarjota ajanmukaiset laitteet tiedonhaun opetuksen ja mediakasvatuksen tarpeisiin.

Lisätietoa: 

Omarahoitukseen on laskettu henkilöstön työpanosta yhden kuukauden henkilöstökulujen verran sekä matkakustannukset koulutustilaisuuteen.

Tositekohtainen tiliraportti toimitetaan mahdollisimman pian, kun kaikki laskut on saatu kirjattua.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€33 410
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 010
Budjetti euroissa yhteensä: 
€36 420
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€21 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€18 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää esitetyn erittelyn mukaan. Perustelumuistio, ks.  http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014