Tekijät esiin – Kirjallisuuden ammattilaiset oppimisen, kulttuurin, kirjallisuuden ja kielen harrastuksen tukena
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Juuan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Poikolantie 1
83900
Kirjaston puhelin : 
040 104 2904
Kirjaston sähköposti : 
juuan.kirjasto@juuka.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Juuka
Y-tunnus : 
0168654-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Iina Aaltonen
Puhelin : 
040 104 2470
Sähköposti : 
iina.aaltonen@juuka.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteenamme on tuoda kirjallisuuden tekijöitä näkyviksi kuntamme asukkaille ja sen myötä lisätä kirjallisuuden harrastuneisuutta. Haluamme tavoittaa kuntalaisemme mahdollisimman kattavasti ja tutustuttaa heidät kirjaston tiloihin ja palveluihin järjestämiemme kulttuuritilaisuuksien avulla.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kävijät / tilaisuus
Kävijät / vuosi

Kuvaus : 

Juuan kunnankirjastossa on toiminut aktiivinen lukupiiri vuoden 2015 alusta. Piiriin osallistuneet ovat toivoneet kirjailijavierailuja syventääkseen esillä olleiden teosten pohdintaa.

Koulujemme opettajat toivovat kirjailijavierailuja opetuksen tueksi.

Tapaamiset kirjailijoiden kanssa kiinnostavat myös kunnassamme toimivaa ruotsinkielen keskusteluryhmää. Lisäksi Juuassa on useita harrastajakirjoittajia, joiden uskomme olevan kiinnostuneita ammattikirjailijoiden tapaamisista.

Pyrimme yhdistämään nämä toiveet ja kutsumme kirjallisuuden ammattilaisia: kirjailijoita, kääntäjiä, kuvittajia esitelmöimään ja keskustelemaan kuntaamme. Tilaisuudet toteutetaan kirjaston ja koulun tiloissa. 

Lukupiiriin kutsutaan kirjailijavieras kahdesti vuonna 2016. Nämä toteutetaan avoimina yleisötilaisuuksina iltaisin.

Ruotsinkielen keskusteluryhmään toivotaan vieraaksi suomenruotsalaista kirjailijaa. Tällaisesta tapaamisesta hyötyisivät myös oppilaitostemme (peruskoulu, lukio) kielten opiskelijat. Pyrimme siis järjestämään useamman tilaisuuden saman päivän aikana.

Kouluvierailuissa huomioidaan myös sivukylien oppilaat joko viemällä osa tapaamisista sivukylien kouluille tai kuljettamalla oppilaat kuntakeskukseen. 

Vierailut oppilaille halutaan toteuttaa niin, että eri oppiaineet tulisivat huomioiduiksi. Siis ei ainoastaan proosaa vaan myös esim. kuvittaja kuvataiteen ryhmälle tai sanoittaja musiikintunnille.

Koululaisvierailut toteutetaan syksyn 2016 aikana. Kaikki luokka-asteet huomioidaan. Ryhmäkokojen salliessa tarjoamme tapaamisia avoimina yleisötilaisuuksina. Selvitetään myös onko kunnan vanhustenhuollolla kiinnostusta vierailuihin. Silloin jokin tapaamisista voitaisiin toteuttaa vanhusten palvelukeskuksessa.

Toteutamme hankkeen aikana yhteensä viisi kokopäiväistä kirjallisuustapahtumaa vieraineen. 

Tavoitteenamme on tuoda kirjallisuuden tekijöitä näkyviksi kuntamme asukkaille ja sen myötä lisätä kirjallisuuden harrastuneisuutta. Haluamme tavoittaa kuntalaisemme mahdollisimman kattavasti ja tutustuttaa heidät kirjaston tiloihin ja palveluihin järjestämiemme kulttuuritilaisuuksien avulla.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Poikolan koulu, Juuan lukio, Juuan kulttuuritoimi
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Juuan kunnankirjastossa on toiminut aktiivinen lukupiiri vuoden 2015 alusta. Piiriin osallistuneet ovat toivoneet kirjailijavierailuja syventääkseen esillä olleiden teosten pohdintaa.
Hankkeen aikana toteutetuista kirjailijavierailuista seitsemän toteutettiin kirjaston tiloissa. Ne olivat avoimia yleisötilaisuuksia ja suunnattu myös lukupiirille.

Koulujemme opettajat toivovat kirjailijavierailuja opetuksen tueksi.
Vierailuja toteutettiin koulujen tiloissa pääasiassa äidinkielen tunneilla.

Tapaamiset kirjailijoiden kanssa kiinnostavat myös kunnassamme toimivaa ruotsinkielen keskusteluryhmää. Lisäksi Juuassa on useita harrastajakirjoittajia, joiden uskomme olevan kiinnostuneita ammattikirjailijoiden tapaamisista.
Yksi vieraistamme oli suomenruotsalainen kirjailija Peter Sandström. Hän vieraili sekä lukiossa että kirjastossa.

Alakoululaiset rajautuivat tällä kertaa hankkeen ulkopuolelle. Yläkoulun ja lukion oppilaat tavoitimme hyvin.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Järjestimme kymmenen tilaisuutta ja vieraanamme oli viisi eri kirjailijaa. Tilaisuuksista kolme oli kirjanjulkistamistilaisuuksia. Vieraiksi saatiin pääasiassa paikkakunnalta ja lähialueelta kotoisin olevia kirjailijoita.

Pääsasiallinen yleisö olivat aikuisväestö ja yläkoulun sekä lukion oppilaat ja heiltä saimmekin paljon kiittävää palautetta. Kävijämääriimme tilaisuuksilla ei ollut suurta vaikutusta mutta kävi selväksi, että tällaisille keskusteleville, pienille tilaisuuksille on tarvetta.

Jatkotoimenpiteet: 

Pyrimme panostamaan edelleen tähän vierailutoimintaan. Yhteistyö kirjaston ja koulun kanssa sujui hyvin. Tilaisuus päivällä koulussa ja illalla kirjastossa on hyvä malli toteuttaa vierailuja. Aikataulut ja pitkät etäisyydet ovat haasteenamme mutta aina sopivan vierailijan löytyessä tartumme tilaisuuteen.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€7 017
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 417
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
10kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
307henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. Perustelumuistio 2016, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.

 
okm
avi