Tekniikkaa kirjastoon, aikaa asiakkaille
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Asikkalan kirjaston palvelutiski lokakuu 2011
Asikkalan kirjasto
Kirjaston osoite : 
Asikkalantie 21
17200
Kirjaston puhelin : 
03 8886240
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@asikkala.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Asiku
Y-tunnus : 
0145208-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Riitta Kuisma
Puhelin : 
044 7134531
Sähköposti : 
riitta.kuisma@asikkala.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on vapauttaa henkilöstön aikaa tietopalveluun ja ohjaukseen ajantasaistamalla lainaus- ja palautustoiminta.

Nykyinen lainausautomaatti asennetaan käyttäjäystävällisempään tilaan ja Aapon laitetoimittaja korjaa koneen opastuksen sen toimintaa vastaavaksi. Kirjaston tiloihin on tarve saada automatisointia myös palautukseen. Tätä tarvetta varten hankitaan lainaus- ja palautusautomaatti.

Kirjaston asiakastietokonekantaa uudistetaan monipuolisemmin käytettäväksi hankkimalla kirjastoon neljä kannettavaa tietokonetta mobiiliin asiakaskäyttöön kirjaston tiloissa. Tällöin voimme järjestää ryhmille opastustilaisuuksia kirjaston eri osastoilla. Kannettavat laitteet olisivat käytettävissä myös yläkerran ryhmätyötilassa.

Lisäksi hankitaan kaksi e-kirjan lukulaitetta lainattavaksi.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Tekniikkaa kirjastoon, aikaa asiakkaille -hankkeessa oli tavoitteena sujuvoittaa asiakaspalvelun prosesseja ja uudistaa asaikastietokonekantaa niin, että asiakaskäyttöön saadaan liikuteltavaa laitteistoa.

Avustusta ei myönnetty lainaus/palautus -automaattiin, joten tarkensimme hankkeen asiakastietokoneiden ajantasaistamiseen.

Hankimme neljä kannettavaa tietokonetta asiakaskäyttöön. Asensimme ne entisten hitaiden työasemien tilalle. Ne saivat heti suuren suosion erityisesti peli-intoisten koululaisten taholta. Tilanne aiheutti häiriötä eivätkä aikuiset tiedonhakijat päässeet aina laitteille ja lehtilukusaliin kantautui tarpeettomasti hälinää. Rajoitimme koululaisten pelikäyttöön kaksi konetta ja tilanne rauhoittui. Havaitsimme, että meiltä puuttuu kirjastosta nuorille selkeä oma tila, jossa voi pelata ja käyttää ääntä. Koneet on mahdollista siirtää tarvittaessa muihin kirjaston tiloihin esimerkiksi opetus- tai ryhmätyökäyttöön. 

Hankimme asiakkaille kokeiltavaksi yhden Apple iPadin ja ostimme siihen perussovelluksia. Laitetta voi lainata kirjaston tiloissa. Tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaille eri laitetyyppien kokeilu kirjastossa. Laitetta voi käyttää myös tulevaisuuden mahdollisissa mediatyöpajoissa valokuvien ja videon ottamisessa.

Tavoitteissamme oli parantaa asiakaspalveluprosessien sujuvuutta. Korjautimme vanhan lainausautomaattimme käyttöopastusanimaation vastaamaan laitteen toimintaa. Se oli palvellut vuosia eri laitekokoonpanoa kuvaavalla animaatiolla. Asiakkaat eivät olleet valittaneet.

Paransimme omakustanteisesti asiakaspalveluprosessia ostamalla paloturvallisen, pyörillä kulkevan palautuslaatikon entisen ostoskärryn tilalle. Lisäksi hankimme asiakaspalvelun työasemiin linkkunäytöt, joiden näkymän voi kääntää asiakkaalle tarkasteltavaksi. Tämä on hyvä ominaisuus tiedonhaun tulosten esittelyssä ja siinä, kun uusi asiakas tarkistaa hänestä tallennettujen tietojen oikeellisuuden. Paransimme asiakaspalvelua hankkimalla asiakaskoneilta tulostavan väritulostimen.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Asiakastyöasemien ajantasaistaminen jatkuu. Havaitsimme sukkelien läppärien suosiosta, että tietokoneemme ovat jääneet ajasta pahasti jälkeen. Pääosa laitekannastamme täyttää ensi vuonna 10 vuotta.

Havaitsimme, ettei nuorille ole selkeätä omaa tilaa kirjastossamme. Toisaalta nykyisellä lasten osastolla ei juurikaan ole luonnonvaloa, mitä pelaamisessa ei kaivata. Tavoitteena on, että saisimme nykyiseen nuorten aineiston valoisaan osastoon lasten ja lapsiperheen tilan. Nykyiseen matalaan lastenosastoon mahdollistuisi selkeä erillinen nuorten puoli, jossa voisi pitää peli- ja mediatapahtumia. Asikkalan kirjasto kiittää avustuksesta ja sen lisäämästä näkemyksestä.

 

Aloituspäivämäärä : 
30/04/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/10/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€18 100
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€19 100
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 219
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 219
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000

Ks. tarkempi perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012. Avustusta ei myönnetä lainaus- ja palautusautomaatin hankintaan.

 
okm
avi