Teknologian hyödyntäminen tiedotuksessa
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Merikarvian kirjasto
Bibliotekets adress : 
Koulutie 3
29900
Bibliotekets telefonnummer : 
044 7246 366
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@merikarvia.fi
ISIL-kod : 
FI-Merka
FO-nummer : 
0135202-4
Ansvarsperson : 
Jari Kosma
Telefonnummer : 
044 7246 321
E-post : 
jari.kosma@merikarvia.fi
Projektets målsättning: 

Tavoitteena on parantaa kirjaston tiloissa tapahtuvaa tiedottamista ja markkinointia.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 
  1. Hankkeen edetessä keskustelemalla henkilökunnan kanssa.
  2. Asiakkaille tehdään kirjallinen kysely projektin loppupuolella.

 

Projektbeskrivning : 

Tavoitteena on parantaa ja monipuolistaa Merikarvian kirjaston tiedottamista omista asioista ja tapahtumista sekä myös kunnan tapahtumista etenkin kesällä.  Tällä hetkellä kirjaston pääasiallinen tiedottaminen tapahtuu ilmoitustauluilla kirjastossa. Hieman tiedottamista on myös kunnan internetissä olevassa tapahtumaluettelossa ja kunnan yhteisellä facebook-sivustolla. Info-tv:ssä olisi mahdollista monipuolisempaan tiedottamiseen kirjaston sisällä ja näin saavutettaisiin myös ne asiakkaat jotka eivät lue ilmoitustaulua eivätkä käytä nettiä.  Samalla olisi myös mahdollista esitellä esim. paikallisia kirjailijoita ja antaa kirjavinkkejä. Myös kunnan tapahtumia ja kuntaa voisi samalla esitellä, koska etenkin kesällä käy paljon mökkiläisiä ja matkailijoita kirjastossa.

Kirjastoon on suunniteltu hankittavaksi 1 kpl näyttötietokoneita, 1 kpl infonäyttöjä, 1 kpl kannettavia. Avustusta haetaan siis laitehankintoihin ja projektityöntekijän palkkakustanuksiin.

Projektityöntekijän tehtävänä on huolehtia laitteiston laittamisesta toimintakuntoon, sisällön tuottaminen ja sivupohjien tekeminen sekä henkilökunnan opastaminen info-tv:n käyttöön ja sisällön lisäämiseen.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Projektityöntekijä Helena Lehtonen

040 729 3070

lehtonen.helena@wippies.fi

Tidigare projekt: 

Harjavallan kaupunginkirjaston hanke: Infotaulut tehostamaan palvelujen käyttöä.

Ruoveden kunnankirjaston hanke: Tehoa tiedotukseen ja omatoimisuutta asiointiin.

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Hankkeen tarkoituksena oli parantaa ja monipuolistaa kirjaston tiedottamista.

Kirjastolle luotiin info-tv-järjestelmä tv:stä ja DVD-soittimesta sekä muistitikusta. Kerätystä aineistosta tehtiin ensin dia-show joka muutettiin kuviksi. Myöhemmin huomattiin, että näin järjestelmä ei toimi halutulla tavalla. Ongelmana oli, että kuvia ei saatu pyörimään riittävän hitaasti. DVD-soitin vaihdettiin kannettavaan tietokoneeseen. Nyt voitiin käyttää pelkkää powerpointtia esityksen näyttämiseen ilman, että dioja piti muuttaa kuviksi ja nopeuskin saatiin säädettyä halutuksia.

Info-tv:ssä näytetään kirjavinkkejä, esitellään paikallisia kirjailijoia ja kuuluisuuksia, kerrotaan lyhyesti kirjaston historiasta ja nykyisistä palveluista. Kesällä pyöri myös mainoksia kunnan kulttuuritilaisuuksista. 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Projektin loppupuolella asiakkaille järjestettiin kysely jonka tarkoituksena oli kartoittaa info-tv:n hyödyllisyys verrattuna perinteiseen ilmoitustauluun nähden. Vastauksia tuli 15 kpl joka oli odotettua enemmän. Vastaajien kesken arvottiin kolme kirjaa.

Asiakkailta kysyttiin esim. info-tv:n paikasta, sisällöstä, toiveista. Suurin osa oli tyytyväisiä nykyiseen paikkaan joka on lehtienlukusalissa matalan hyllyn päällä. Sisällössä huomiota olivat kiinnittäneet erityisesti kuvat ja kirjavinkit sekä kuuluisien merikarvialaisten esittely. Asiakkaat toivoivat lisää kirjavinkkejä, mainoksia uusista DVD:istä Satakirjastoissa ja tietoa tapahtumista.

Ulkoasu on pyritty pitämään selkeänä ja tekstin määrä lyhyenä.

Fortsatta åtgärder: 

Virkailijat jatkavat päivittämistä ja kehittävät uutta sisältöä. Ainakin uusia kirjavinkkejä lisätään säännöllisesti. Myös kunnan kulttuuritapahtumista laitetaan mainoksia. Kuvien määrää olisi tarkoitus myös lisätä.

Info-tv:n paikka saattaa jossain vaiheessa muuttua, jos näyttää siltä, että se ei kumminkaan toimi nykyisessä paikassa. 

Ytterligare information: 

Hankkeessa hyödynnettiin kirjastossa jo olemassa olevia laitteita, jotka olivat vajaakäytöllä. Eli näyttönä toimiva TV ja ohjelmaa pyörittävä tietokone olivat vanhoja. Hankkeessa hankittua uutta tietokonetta käytettiin materiaalin tuottamiseen ja kouluttamiseen. Ei ole tietenkään takuuta, kuinka pitkään vanhat laitteet toimivat, mutta näin ollen kierrätettiin kalustoa ja säästettiin kaikkien rahoja. Tästä kieerätyksestä oli seurauksena, että hankkeen lopullinen käytetty budjetti alitti alkuperäisen budjetin.

Projektet börjar : 
01/05/2017
Projektet avslutas : 
31/10/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€6 700
Egen finansiering: 
€2 600
Budget sammanlagt: 
€9 300
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€4 970
Egen finansiering: 
€502
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
2kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
2henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 000