Teksti eloon!
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Auran kirjasto, Paula Hyvärinen
Auran kirjasto
Kirjaston osoite : 
Urponte 2
21380
Kirjaston puhelin : 
(02) 4864 3275
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@aura.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Aura
Y-tunnus : 
0132103-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Paula Hyvärinen
Puhelin : 
(02) 4864 3275
Sähköposti : 
kirjasto@aura.fi
Hankkeen tavoite: 

Auran kirjasto aikoo innostaa nuoria lukemaan tekstin ammattilaisten avulla. Miten kirja, rap-riimi, stand up -esitys tai käännös syntyy – kuka niitä oikein kirjoittaa? Tavoitteena on tuoda jokainen auralainen yläkoululainen tapaamaan elävää tekstintekijää. Kirjaston sanoma on: lukeva pärjää aina, paljon lukeva vielä paremmin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Mittaamme hankkeen tuloksia tilaisuuksien määrällä, osallistujamäärillä, Facebook-seuraajien määrällä, perinteisen ja sosiaalisen median seurannalla (juttujen/keskustelujen määrä, myönteinen/kielteinen) sekä ennen kaikkea keräämällä asiakkailta aktiivisesti ideoita ja palautetta hankkeen eri vaiheissa eli osallistamalla nuoret tilaisuuksien luomiseen.

Kuvaus : 

Nuoret eivät ole nähneet elävää tekstintekijää Auran kirjastossa kolmeen vuoteen – nyt on aika. Nuorten lukuinto on Pisa-tutkimusten mukaan laskenut selvästi viime vuosina. Erityisesti tyttöjen ja poikien osaamiserot ovat jyrkentyneet. Monipuolinen lukutaito ja arkiset tekstitaidot ovat kuitenkin jatko-opinnoissa, työelämässä ja muussa elämässä yksi menestyksen osatekijä. Nykyisten auralaisnuorten on aika päästä keskustelemaan tekstiammattilaisten kanssa kasvokkain. Erityisesti pyrimme tavoittamaan poikia pyytämällä esiintyjiksi heidän maailmaansa koskettavia vieraita.

Teksti eloon!

Haluamme vieraiksemme päräyttävän kattauksen duudson-, stand up- ja justimushenkisiä esiintyviä tekstintekijöitä - käsityksemme tekstistä on mahdollisimman laaja. Aiomme tarjota nuorille laadukasta, mielekästä ja viihdyttävää kulttuuriohjelmaa, joka tukee koulun ja kirjaston yhteisiä monilukutaidon tavoitteita. Hanke jatkaa kirjaston ja yläkoulun äidinkielen opettajien yhteistyötä lukemisen edistämiseksi. Yhdeksäsluokkalaiset saavat vierailijoista uutta pontta tehdä lukudiplomiaan vaikkapa riimitellen.

Haemme avustusta kahden tilaisuuden ja viiden vieraan kustannuksiin lukuvuonna 2015-2016. Vieraat tapaavat koulupäivän aikana yläkoululaiset kirjaston ja koulun yhteisessä Aurasali-auditoriossa. Yläkoululaisia on noin 180. Lisäksi järjestetään iltatilaisuus nuorten vanhemmille ja muille kiinnostuneille nuorille aikuisille, kun saadaan sopiva vetonaula.

Tilaisuudet suunnitellaan kirjaston omana työnä. Käytämme järjestelyissä Lukukeskuksen ja mahdollisesti ohjelmatoimistojen palveluja. Media- ja asiakasviestinnässä voidaan hyödyntää kirja-alan yhteistä Kirjan vuosi 2015 -teemaa. Tilaisuuksia mainostetaan kirjastossa, koulussa, nuorisotilassa, paikallislehdessä ja sosiaalisessa mediassa. Auran kirjaston suosittujen Facebook-sivujen kautta tavoitamme hyvin teini-ikäisiä asiakkaitamme. Hanke lisää kirjastotyöntekijöiden viestintäosaamista tapahtumia varten luotavan viestintäsuunnitelman myötä.

Uskomme, että onnistunut hanke lisää sekä nuorten kirjastonkäyttöä että Auran kirjaston katu-uskottavuutta.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Auran kunnan sivistys- ja vapaa-aikatoimet
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tavoitteena oli tuoda jokainen auralainen yläkoululainen tapaamaan elävää tekstintekijää. Erityisesti pyrittiin tavoittamaan poikia pyytämällä esiintyjiksi heidän maailmaansa koskettavia vieraita. Avustusta haettiin kahden tilaisuuden ja viiden vieraan kustannuksiin lukuvuonna 2015-2016. Hankkeen puitteissa toteutettiin kaksi tilaisuutta, joissa esiintyi yhteensä seitsemän vierasta.

Teksti eloon -päivä järjestettiin kirjaston ja koulun yhteisessä auditoriossa, jonne saapuivat kaikki Auran yläkoululaiset, noin 180 nuorta. Vieraiksi kutsuttiin monipuolinen kattaus tekstintekijöitä: kirjallisuuden kääntäjä, stand up -koomikko, kuvataiteilija sekä sketsivloggaajaryhmä.

Lisäksi järjestettiin iltatilaisuus nuorten vanhemmille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Vieraana oli kaksi suosikkikirjailijaa, jotka kertoivat yleisesti tuotannostaan ja kirjailijan työstä, mutta myös nuorten lukutaidosta ja lukemiseen innostamisesta.

Tilaisuudet suunniteltiin kirjaston omana työnä yhteistyössä yläkoulun kanssa. Koululaistilaisuuden vieraat saatiin ohjelmatoimistojen kautta sekä kustantamon avulla, iltatilaisuuden vieraat saatiin Lukukeskuksen kautta. Tilaisuuksia mainostettiin kirjastossa, koulussa, nuorisotilassa, paikallislehdessä ja sosiaalisessa mediassa, lisäksi iltatilaisuuteen lähetettiin kutsu yläkoululaisten vanhemmille.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Tapahtuman Facebook-sivu:

https://www.facebook.com/events/931164673598372/

Jokaiseen auralaistalouteen jaettavassa Aurankukka-kuntatiedotteessa esittelimme hanketta kahdesti vuoden 2015 aikana (kesänumerossa s. 9, syysnumerossa s. 8):

http://www.aura.fi/download/aurankukka-kesa-2015/
http://www.aura.fi/download/kuntatiedote/

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Nuorille järjestetty tilaisuus tukee koulun ja kirjaston yhteisiä monilukutaidon tavoitteita. Yleisönä oli koko yläkoulu, joten kaikilla oli tasavertainen pääsy laadukkaan ja mielekkään kulttuuriohjelman äärelle. Hanke jatkoi kirjaston ja yläkoulun äidinkielen opettajien yhteistyötä lukemisen edistämiseksi. Lukemisen lisäksi vieraat korostivat kirjoitustaidon merkitystä, kuulijoille saattoi tulla yllätyksenä, kuinka paljon taideperformanssi tai stand up -esitys vaatii valmistelua ja kuinka tarkasti se on käsikirjoitettu etukäteen. Samalla luotiin positiivisia mielikuvia lukemisesta ja kirjoittamisesta, on ihan eri asia, kun oma idoli kehottaa lukemaan, kuin jos sen tekee opettaja tai kirjastovirkailija. 

Hanke myös lisäsi kirjastotyöntekijöiden viestintäosaamista tapahtumia varten luodun viestintäsuunnitelman myötä.

Jatkotoimenpiteet: 

Tapahtuma oli hyvin innostava niin nuorille kuin aikuisillekin, ja palaute sekä koulun puolelta että iltatilaisuuden kävijöiltä oli erinomaista. Huomattiin, miten kiinnostavaa on nähdä elävänä tv:stä ja netistä tuttuja vieraita. Huumoriryhmä aiheutti suorastaan kaaoksen, kun kaikki tungeksivat yhteiskuviin heidän kanssaan, ja tapahtumassa esiintyneen kääntäjän suomentamat kirjat olivat koko kevään jatkuvasti lainassa. Tiivistettynä yleisön palaute oli: tällaista lisää! Jatkossa tarkoituksena on pyytää kirjailijavieraita sekä laajemminkin tekstialan ammattilaisia koululle ja kirjastolle huomattavasti entistä useammin. Hyvät kokemukset myös innostavat tiivistämään yhteistyötä koulun kanssa. 

Aloituspäivämäärä : 
15/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 900
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 919
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
2kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
218henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 510

Hakemus täyttää OKM:n kirjeen OKM/18/691/2014 ehdot. Lukemisen ja kirjallisuuden harrastamisen edistaminen.

 
okm
avi