Tervetuloa tänne meille
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Oriveden kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Keskustie 23
35300
Kirjaston puhelin : 
040-1339120
Kirjaston sähköposti : 
orivesi.kirjasto@orivesi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Orive
Y-tunnus : 
0151789-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Liisa Asiala
Puhelin : 
040-1339119
Sähköposti : 
liisa.asiala@orivesi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena oli auttaa turvapaikanhakijoita asettumaan Suomeen, sekä kulttuurivaihto suomalaisten sekä turvapaikanhakijoiden välillä, molempiin suuntiin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Osallistuminen - jokainen turvapaikanhakija osallistui kulttuuriworkshopeihin sekä luonto-ja maatilaretkelle. Kulttuurivaihdon onnistuminen - turvapaikan hakijoiden sekä vapaehtoisten mukaan tilaisuudet ja retket olivat onnistuneita ja toivat iloa.

Kuvaus : 

Kuntaamme on saapunut hätämajoitukseen n. 90 turvapaikanhakijaa. He edustavat eri kansallisuuksia ja uskontokuntia, joukossa on myös perheitä ja pieniä lapsia. Kunnassamme on toki ollut yksittäistä maahanmuuttoa aiemminkin, mutta nyt tilanne on uusi. Kirjasto ja kansalaisopisto järjestävät lyhytkurssin (n. 10 oppituntia) suomenkielestä sekä suomalaisesta ja paikallisesta kulttuurista. Tarkoitus on esitellä paikallista elämää ja harrastusmahdollisuuksia. Kurssin tavoitteena on perustaa kieliklubi, joka toimii suhteellisen omatoimisesti, mahdollisesti kirjaston tiloissa. Tähän pyritään löytämään suomalaisia, vapaaehtoisia osallistujia ja ohjaajia, jotta kulttuurivaihto toimisi molempiin suuntiin. Lisäksi tarkoitus on hankkia omankielistä kirjallisuutta turvapaikanhakijoille. Luvassa on jännittävä matka uudenlaiseen toimintaan.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Oriveden seudun kansalaisopisto
Aiemmat hankkeet: 

Vastaavaa hanketta ei kunnassamme ole ollut. Lähikuntamme Mänttä-Vilppulan kirjasto sekä Hervannan monikulttuurinen kirjasto ovat kokeneita, joten aiomme kysyä heiltä neuvoja hankkeen toteuttamisen suunnittelussa

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hanke osoittautui varsin eläväiseksi, sillä hankeavustus myönnettiin 21.3. ja turvapaikanhakijat siirrettiin pois kunnastamme jo toukokuulla. Toteuttamiseen jäi vajaa kaksi kuukautta aikaa. Suunniteltu kielikoulutus peruuntui, sillä kansalaisopisto järjesti kielenopetuksen omista hankkeistaan. Joukko turvapaikanhakijoita piti kirjastossa valokuva- ja taidenäyttelyn jo ennen varsinaisen hankkeen alkamista. Uudet yhteistyökumppanit löytyivät paikallisesta vapaaehtoistoiminnasta, hätämajoituksesta sekä seurakunnalta. Hankkeen puitteista järjestettiin kirjastokäynnit, jolloin tutustuttiin kirjastokäytäntöihin sekä muutoinkin paikalliskulttuuriin. Jokaiselle kansalaisuusryhmälle pidettiin omat kulttuuriworkshopit hätämajoituksen tiloissa, jonka jälkeen katsoimme aiheelliseksi järjestää vastaava workshop myös pelkästään naisryhmälle. Kulttuuriworkshopit veti Suvi-Krista Westling. Vapaaehtoiset järjestivät luonto- ja maatilaretken, tarkoituksena näyttää sekä keväistä luontoa että maaseudun ja -tilan todellista arki-elämää, mutta myös puhtaasti tuottaa iloa epävarmassa tilanteessa. Hanke kustansi kuljetuksen. Tämä retki osoittautui menestykseksi sekä turvapaikanhakijoiden että vapaaehtoisten keskuudessa. Eräs suomalainen luontoliiton aktiivi kertoi retken olleen hauskin, mihin on koskaan osallistunut. Ennen hätämajoituksen lopettamista ja turvapaikanhakijoiden poissiirtämistä hanke, vapaaehtoiset ja seurakunta järjestivät läksiäisjuhlan, johon tilattiin myös tulkkipalvelut. Ilta oli onnistunut, kokemuksia ja tunteita vertailtiin. Hankkeen yllätykseksi tulkkikeskuksen laskutus ohjattiin muista menoista, joten syksyllä hankerahaa oli vielä käyttämättä. Tällä rahalla tuettiin kahden Orivedelle "ystävämajoitukseen" jääneen turvapaikanhakijan opintoja sekä järjestettiin "joulujuhla", johon kaikki lähialueelle jääneet turvapaikanhakijat kutsuttiin ja kuljetettiin. Yhteistyökumppanina jälleen vapaehtoiset sekä seurakunta.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen puitteissa ei tuotettu materiaalia. Emme myöskään julkaise kuvia tilaisuuksista.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen tavoitteena oli kulttuurivaihto turvapaikanhakijoiden ja suomalaisten välillä, sekä auttaa turvapaikanhakijoita tuntemaan olonsa tervetulleiksi Suomeen. Hanke ei olisi toteutunut ilman vapaehtoisten aktiivista panosta, mistä kirjasto on heille kiitollinen. Hanke puolestaan mahdollisti ja kustansi sellaista toimintaan, johon vapaaehtoisilla ei olisi ollut varoja. Retkillä pystyttiin näyttämään ja välittämään suomalaisuudesta puolia, joita oppitunneilla ei ehkä pystytä konkreettisesti tavoittamaan Erityisesti tulkkien kutsumista läksiäisjuhlaan pidettiin hyvänä asiana, se mahdollisti vapaamuotoisen seurustelun yli kielirajojen. Vaikka hanke oli pienimuotoinen, eivätkä turvapaikanhakijat jääneet Orivedelle pidemmäksi aikaa, sen aikana tapahtui välähdyksiä monipuolisesta kulttuurivaihdosta.

Turvapaikanhakijat kävivät myös kirjastovierailulla tutustumassa kirjastopalveluihin kieliryhmittäin tulkki mukanaan. Lisäksi turvapaikanhakijat järjestivät näyttelyn kirjastoon ennen hankken käynnistymistä.

Workshopit pidettiin turvapaikahakijoiden väliaikaisessa majoitustilassa. Näin saatiin kaikki mukaan.

 

Lisätietoa: 

Yhteistyökumppanin rahoitusosuus on arvio, joka koostuu Tampereen tulkkikeskuksen laskuttamattomista tulkkauspalveluista (arvio 1 300 €), ja hätämajoituskeskuksen henkilökunnan työpanoksesta (arvio 500 €)

Aloituspäivämäärä : 
10/01/2016
Lopetuspäivämäärä : 
30/11/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 203
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€1 800

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
7kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
130henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
4kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
327henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 500

Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti mutta ei kuitenkaan kirjallisuuden hankintaan. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.