Tervetuloa tänne meille
År 2016 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Oriveden kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Keskustie 23
35300
Bibliotekets telefonnummer : 
040-1339120
Bibliotekets e-postadress : 
orivesi.kirjasto@orivesi.fi
ISIL-kod : 
FI-Orive
FO-nummer : 
0151789-6
Ansvarsperson : 
Liisa Asiala
Telefonnummer : 
040-1339119
E-post : 
liisa.asiala@orivesi.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena oli auttaa turvapaikanhakijoita asettumaan Suomeen, sekä kulttuurivaihto suomalaisten sekä turvapaikanhakijoiden välillä, molempiin suuntiin.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Osallistuminen - jokainen turvapaikanhakija osallistui kulttuuriworkshopeihin sekä luonto-ja maatilaretkelle. Kulttuurivaihdon onnistuminen - turvapaikan hakijoiden sekä vapaehtoisten mukaan tilaisuudet ja retket olivat onnistuneita ja toivat iloa.

Projektbeskrivning : 

Kuntaamme on saapunut hätämajoitukseen n. 90 turvapaikanhakijaa. He edustavat eri kansallisuuksia ja uskontokuntia, joukossa on myös perheitä ja pieniä lapsia. Kunnassamme on toki ollut yksittäistä maahanmuuttoa aiemminkin, mutta nyt tilanne on uusi. Kirjasto ja kansalaisopisto järjestävät lyhytkurssin (n. 10 oppituntia) suomenkielestä sekä suomalaisesta ja paikallisesta kulttuurista. Tarkoitus on esitellä paikallista elämää ja harrastusmahdollisuuksia. Kurssin tavoitteena on perustaa kieliklubi, joka toimii suhteellisen omatoimisesti, mahdollisesti kirjaston tiloissa. Tähän pyritään löytämään suomalaisia, vapaaehtoisia osallistujia ja ohjaajia, jotta kulttuurivaihto toimisi molempiin suuntiin. Lisäksi tarkoitus on hankkia omankielistä kirjallisuutta turvapaikanhakijoille. Luvassa on jännittävä matka uudenlaiseen toimintaan.

Samarbetspartner/s: 
Oriveden seudun kansalaisopisto
Tidigare projekt: 

Vastaavaa hanketta ei kunnassamme ole ollut. Lähikuntamme Mänttä-Vilppulan kirjasto sekä Hervannan monikulttuurinen kirjasto ovat kokeneita, joten aiomme kysyä heiltä neuvoja hankkeen toteuttamisen suunnittelussa

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Hanke osoittautui varsin eläväiseksi, sillä hankeavustus myönnettiin 21.3. ja turvapaikanhakijat siirrettiin pois kunnastamme jo toukokuulla. Toteuttamiseen jäi vajaa kaksi kuukautta aikaa. Suunniteltu kielikoulutus peruuntui, sillä kansalaisopisto järjesti kielenopetuksen omista hankkeistaan. Joukko turvapaikanhakijoita piti kirjastossa valokuva- ja taidenäyttelyn jo ennen varsinaisen hankkeen alkamista. Uudet yhteistyökumppanit löytyivät paikallisesta vapaaehtoistoiminnasta, hätämajoituksesta sekä seurakunnalta. Hankkeen puitteista järjestettiin kirjastokäynnit, jolloin tutustuttiin kirjastokäytäntöihin sekä muutoinkin paikalliskulttuuriin. Jokaiselle kansalaisuusryhmälle pidettiin omat kulttuuriworkshopit hätämajoituksen tiloissa, jonka jälkeen katsoimme aiheelliseksi järjestää vastaava workshop myös pelkästään naisryhmälle. Kulttuuriworkshopit veti Suvi-Krista Westling. Vapaaehtoiset järjestivät luonto- ja maatilaretken, tarkoituksena näyttää sekä keväistä luontoa että maaseudun ja -tilan todellista arki-elämää, mutta myös puhtaasti tuottaa iloa epävarmassa tilanteessa. Hanke kustansi kuljetuksen. Tämä retki osoittautui menestykseksi sekä turvapaikanhakijoiden että vapaaehtoisten keskuudessa. Eräs suomalainen luontoliiton aktiivi kertoi retken olleen hauskin, mihin on koskaan osallistunut. Ennen hätämajoituksen lopettamista ja turvapaikanhakijoiden poissiirtämistä hanke, vapaaehtoiset ja seurakunta järjestivät läksiäisjuhlan, johon tilattiin myös tulkkipalvelut. Ilta oli onnistunut, kokemuksia ja tunteita vertailtiin. Hankkeen yllätykseksi tulkkikeskuksen laskutus ohjattiin muista menoista, joten syksyllä hankerahaa oli vielä käyttämättä. Tällä rahalla tuettiin kahden Orivedelle "ystävämajoitukseen" jääneen turvapaikanhakijan opintoja sekä järjestettiin "joulujuhla", johon kaikki lähialueelle jääneet turvapaikanhakijat kutsuttiin ja kuljetettiin. Yhteistyökumppanina jälleen vapaehtoiset sekä seurakunta.

Webbsidor, publikationer och material: 

Hankkeen puitteissa ei tuotettu materiaalia. Emme myöskään julkaise kuvia tilaisuuksista.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeen tavoitteena oli kulttuurivaihto turvapaikanhakijoiden ja suomalaisten välillä, sekä auttaa turvapaikanhakijoita tuntemaan olonsa tervetulleiksi Suomeen. Hanke ei olisi toteutunut ilman vapaehtoisten aktiivista panosta, mistä kirjasto on heille kiitollinen. Hanke puolestaan mahdollisti ja kustansi sellaista toimintaan, johon vapaaehtoisilla ei olisi ollut varoja. Retkillä pystyttiin näyttämään ja välittämään suomalaisuudesta puolia, joita oppitunneilla ei ehkä pystytä konkreettisesti tavoittamaan Erityisesti tulkkien kutsumista läksiäisjuhlaan pidettiin hyvänä asiana, se mahdollisti vapaamuotoisen seurustelun yli kielirajojen. Vaikka hanke oli pienimuotoinen, eivätkä turvapaikanhakijat jääneet Orivedelle pidemmäksi aikaa, sen aikana tapahtui välähdyksiä monipuolisesta kulttuurivaihdosta.

Turvapaikanhakijat kävivät myös kirjastovierailulla tutustumassa kirjastopalveluihin kieliryhmittäin tulkki mukanaan. Lisäksi turvapaikanhakijat järjestivät näyttelyn kirjastoon ennen hankken käynnistymistä.

Workshopit pidettiin turvapaikahakijoiden väliaikaisessa majoitustilassa. Näin saatiin kaikki mukaan.

 

Ytterligare information: 

Yhteistyökumppanin rahoitusosuus on arvio, joka koostuu Tampereen tulkkikeskuksen laskuttamattomista tulkkauspalveluista (arvio 1 300 €), ja hätämajoituskeskuksen henkilökunnan työpanoksesta (arvio 500 €)

Projektet börjar : 
10/01/2016
Projektet avslutas : 
30/11/2016
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€3 700
Egen finansiering: 
€2 000
Budget sammanlagt: 
€5 700
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€5 203
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€1 800

Statistik:
Utbildningar: 
7kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
130henkilö/person
Antalet evenemang: 
4kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
327henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€3 500

Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti mutta ei kuitenkaan kirjallisuuden hankintaan. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.