Tie taiteeseen on tie hyvinvointiin jatkuu Toenperällä
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kirjailija Hannele Huovi kouluvierailulla. (c) Marjut Vainio
Toenperän kirjastot Juva, Joroinen, Rantasalmi
Kirjaston osoite : 
Poikkitie 2
58900
Kirjaston puhelin : 
040 8680519
Kirjaston sähköposti : 
juvan.kunnankirjasto@juva.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Joro
Y-tunnus : 
0207112-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Eija-Liisa Kasesniemi
Puhelin : 
040 161 5017
Sähköposti : 
eija-liisa.kasesniemi@rantasalmi.fi
Hankkeen tavoite: 

Toenperän Juvan kirjasto on toteuttanut hyvin onnistunutta hanketta Tie taiteeseen on tie hyvinvointiin tarjoamalla juvalaisille lapsille paikallisen ammattitaiteilijan taidetuokioita vuosina 2015-2016. Eija Riitta Parkkinen, Anu Ahonen ja Hanna Räty ovat ohjanneet kirjastolla ja koululla lasten taidetuokioita. Hanke jatkuu helmikuussa Kirjailijakettu Hannele Huovin satu- ja runolukutuokioilla kaikilla Juvan kouluilla 0-4-luokkalaisille. Sen tavoitteena on lasten ja koulujen inspiroiminen Juvan kirjaston itsenäisyyden 100-vuoden tempaukseen Koko Juva lukee 24.2.

Lukukettu-kirjallisuusdiplomimme on koko Toenperän laajuinen. Haluamme tarjota kettukirjailijamme Hannele Huovin runo- ja satuhetket myös Joroisten ja Rantasalmen kaikkien koulujen 0-4-luokkalaisille.

Hankkeen tavoitteena on antaa Toenperän kirjaston kuntien koko ikäluokalle esikoululaisista neljäsluokkalaisiin elämyksellinen ja vaikuttava kohtaaminen lastenkirjallisuutemme kiistattoman mestarin, runoilijan, satukirjailijan, laulunsanoittajan, vauvateatterin kehittäjän, aapiskirjailijan kanssa. Samalla toimimme yhteistyössä koulujen kanssa, jotta oppilaat lukisivat/esittäisivät kohtaamisessa itse Hannele Huovin runoja hänelle. Haluamme siis lasten kohtaavan taiteilijan ja hänen sanankäyttönsä ja sen avulla motivoida niin oppilaita kuin opettajia kirjallisuuden ja sanojen monimuotoiseen ja intohimoiseen käyttämiseen. Lukutaito tarvitsee inspiroitumista ja innostamista!

Hankkeen tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen taide-elämysten avulla sekä luomalla lukutaidon mahdollistamia osallisuuden kokemuksia itsenäisyyden juhlavuonna 2017. Taide ja kirjallisuus ovat Martha Nussbsaumin (2011) mukaan olennaisia välineitä lasten kasvussa demokraattiseen ja tasapainoiseen ihmisyyteen. Kirjasto on matalan kynnyksen palvelulaitos, jonka ydintehtävänä on niin sana-  kuin kuvataiteen vastaanottamisen ja tekemisen edistäminen. Kirjallisuus, sanojen hallinta ja tarinat antavat lapsille välineitä omien tunteiden ja ajatusten hallintaan ja välittämiseen toisille ihmiselle.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Osallistujat

Vierailukerrat

Kuvaus : 

Lastenkirjailja, Urpon ja Turpon äiti, Hannele Huovi vierailee Rantasalmen ja Joroisten kouluilla kahdella eri viikolla. Ensimmäinen vierailu kestää kaksi päivää, jolloin hän kiertää Rantasalmen kirkonkylän koulun toisena päivänä ja toisena päivänä vierailee Tuusmäen ja Kaitaisen kyläkouluilla. Toinen vierailu kestää kolme päivää Joroisissa: ensimmäinen päivä sisältää kohtaamiset lasten kanssa Kuvansin koululla ja kaksi seuraavaa päivää Joroisten kirkonkylän koulun tunnit. Joroisten kirkonkylällä on kaikkia luokka-asteita kaksi luokkaa, joten 1-4-luokat vaativat 2 päivää.

Kustannusarvio vierailuille:

Palkkio 2 + 3 pv 1900 euroa

                             Kaitaisten koulu ja Tuusmäen koulu 1 pv 4 tuntia esiintymistä

                             Rantasalon koulu 1 pv 4 tuntia esiintymistä

                             Kuvansin koulu 1 pv 4 tuntia esiintymistä

                             Joroisten kirkonkylän koulu 2 pv 8 tuntia esiintymistä

Sosiaalikulut 456  euroa

Päivärahat 200 euroa

Matkarahat 360 euroa kilometrikorvauksina Keuruu-Joroinen

Yöpyminen noin 3 x 70 euroa= 210 euroa

Yhteensä  3126 euroa

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Joroisten kirjasto

Rantasalmen kirjasto

Aluekirjastoauto Jasso Toenperä

Aiemmat hankkeet: 

Tie taiteeseen on tie hyvinvointiin

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Lastenkirjailja Hannele Huovi vieraili keväällä 2018 kaikissa Rantasalmen  ja Joroisten alakoulujen luokissa. Kirjailijan apuna kiertueella oli Toenperän kirjaston edustajana Rantasalmen lastenkirjastotyöhön perehtynyt kirjastonhoitaja, joka kokosi myös ennen kiertuetta jokaiseen vierailuluokkaan teemaan liittyvän kirjapaketin Huovin tuotannosta. Paketit toimitti opettajien käyttöön aluekirjastoauto Jasso Toenperän henkilöstö. 

Hannele Huovi tapasi kiertueen aikana kaikkiaan 19 oppilasryhmää, 17 eri tilaisuudessa, neljässä eri koulussa. Vierailut toteutettiin interaktiivisina työpajoina, sisällöltään kohderyhmän ikään (esim. eskarit) ja kokoonpanoon (esim. eri luokkatason yhdistelmäryhmät) suhteutettuina.

Kirjailijavierailuihin osallistui eskari- ja 1-4 -luokilta yhteensä 346 lasta sekä 32 aikuista (opettajia, avustajia). Rantasalmella tilaisuuksiin osallistui 139 lasta ja Joroisissa 239.

Rantasalmen vierailut toteutettiin 14.-15.5. Tuusmäen ja Rantasalon kouluissa ja Joroisten vierailut Kuvansin ja Joroisten kirkonkylän kouluissa 16.-18.5. Kaitaisten koulun toiminta oli hankkeen toteutuessa ehtinyt jo päättyä ja kyseisen kyläkoulun oppilasryhmät oli yhdistetty Joroisten muihin kouluihin. Tuusmäen koulussa vierailuun osallistuivat myös koulun 5.-6. luokkien oppilaat.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeessa ei tuotettu verkkoaineistoa eikä julkaisuja.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kiertueen jälkeen toimintaa arvioitiin lasten, opetushenkilöstön ja kirjaston kannalta.

Lapsille suunnatun kirjailijakiertueen palaute opettajilta ja rehtoreilta oli erittäin positiivista. Palauttetta kerättiin kiertueen jälkeen sähköpostitse. Tyypillisiä palautteita olivat: "Näitä lisää kiitos!" ja "Pidimme kovasti Hannelen vierailusta koulullamme ja toivoisimme jatkossa vastaavanlaisia visiittejä! Ainoa 'miinus' viime maanantailta on vierailun kestoaika, joka tuntui kuluvan kuin siivillä."

Lasten kommentit mukana ollut kirjastonhoitaja keräsi heti kirjailijatuokioiden päätyttyä. Tyypillisiä lasten kysymyksiä, kommentteja ja palautteita olivat: "Milloin sinä [kirjailija H.H.] tulet uudestaan? Oletko sinä ihan oikea kirjailija? Sinä olet mukava! Uskotko, että kaikki mitä kirjoitat on totta? Onko kirjoittaminen joskus vaikeaa? Miksi sinä kirjoitat?"

Mukana kiertueella kulkenut kirjastonhoitaja korosti, että lapsille suunnattu ohjelma oli samalla selvästi vahvasti pedagoginen oppimistuokio myös kirjaston henkilökunnalle. Kirjastonhoitaja kommentoi, että mieleenpainuvinta kiertueella oli kirjailijan läsnäolo ja vuorovaikutus lasten kanssa. Kirjailija näytti pääsevän usein pintaa syvemmälle, ja tämä näkyi myös lapsissa: lapset olivat välittömiä ja kertoivat mielellään kirjailijalle elämänsä tärkeistä asioista. Vuorovaikutus korostui kiertueella monin tavoin: lapset keksivät yhdessä kirjailijan kanssa tarinoita ja runoja, tekivät äänimaisemia satuihin, jne. 

Jatkotoimenpiteet: 

Lukudiplomitoiminta jatkuu kaikissa Toenperän kirjastoissa niin, että kirjaston Lukukettu-vinkkarit (kouluikäisten palvelut) ja Ketunpentu-vinkkarit (esikouluikäisten palvelut) vierailevat vuosittain kaikissa alueen alakoululuokissa.

Lisäksi toteutetaan lukutempaus sekä pyritään tarjoamaan edelleen myös lapsille ja nuorille suunnattuja kirjailijavierailuja niin, että kirjavieraita ohjataan tapaamaan myös kaikkein nuorimpia lukijoita.

Lisätietoa: 

Hanketuesta maksettiin kirjailijan luentopalkkio, päivärahat ja matkakulut vierailupaikkakunnille sekä majoitus paikallisessa hotellissa. 

Omarahoitusosuus koostui kirjastonhoitajan 10 työpäivän panoksesta, joka jakautui kolmeen työpakettiin:
1) kiertueen aikataulutus ja materiaalipakettien valmistelu ennen kiertuetta 3 htpv,
2) kiertue 5 htpv ja
3) palautteen keruu ja aineistopakettien palautus 2 htpv, yhteensä 1165,09 € sivukuluineen.

Lisäksi kaksi kirjastoauton virkailijaa työskenteli kiertueen valmistelussa (materiaalipakettien jakelu ja keruu) yhteensä 2 htpv (113,66 € ja 117,30 €, yhteensä 230,96 € sivukuluineen.

Anottu hankebudjetti alittui luennoitsijalle varatun palkkion osalta, koska kirjailijavieraasta ei ikänsä vuoksi (työskentely eläkkeellä yli 68-vuotiaana) kertynyt ennakoitua määrää sivukuluja.

Hankkeen aikataulutus muuttui alkuperäisestä. Hankkeelle haettiin jatkoaikaa, jotta kirjailija, koulujen ja kirjaston aikataulut saatiin sovitettua toimivaksi kokonaisuudeksi.

Aloituspäivämäärä : 
02/01/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 250
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 450
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 353
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 346
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
17kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
378henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 200

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2016, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016