Tiedä paikkasi - lokaatiopalvelu HelMet kirjastossa
År 2012 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Espoon kaupunginkirjasto - Sellon kirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 3611
02070
Bibliotekets telefonnummer : 
050 3301762
Bibliotekets e-postadress : 
jaana.tyrni@espoo.fi
ISIL-kod : 
FI-EM
FO-nummer : 
01012636
Ansvarsperson : 
Jaana Tyrni
Telefonnummer : 
050 3301762
E-post : 
jaana.tyrni@espoo.fi
Projektbeskrivning : 

PROJEKTIN TAUSTA

Tämä hanke on syntynyt tarpeesta tuottaa paikannuspalveluja kirjaston asiakkaille, sekä pöytäkoneelle että mobiililaitteisiin.

Palvelun tarkoitus on tarjota HelMet-kirjaston asiakkaille HelMet-Reittiopas-yhdistelmä. Paikannustiedon avulla heille voidaan helposti tarjota lähin vapaana oleva nide kirjaston hyllystä.

HelMet-kirjastojen paikannuspalvelun lisäksi tehdään Sellon kirjaston tiloista virtuaalikierros pohjakartalle. Pohjakartan avulla voidaan navigoida myös kirjaston sisällä aineiston löytämisen helpottamiseksi. Kirjaston pohjapiirrokseen piirtyvät varattavat tilat, yleisötietokoneet ja lainattava materiaali hyllyn tarkkuudella.

Laajasta seutuyhteistyöstä johtuen tämä tulee palvelemaan suurta osa-alueella liikkuvasta väestöstä. Palvelu toimii riippumatta siitä oletko liikkeellä autolla, julkisilla kulkuvälineillä, pyörällä tai kävellen.

TAVOITE

Lokaatiopalvelun tavoitteena on tuote joka on:

Nopea, Ennakoiva, Sujuva, Kätevä!

Espoon kaupunginkirjasto kehittää aivan uudenlaisen asiakkaan tarpeisiin helposti taipuvan liikkuvan mobiiliversiona toimivan paikannuspalvelun kirjastoja varten. Hanke on esitetty ja hyväksytty HelMet-johtoryhmässä.

Kehittämistyötä varten valitaan kaksi asiantuntijayritystä yhteistyöpartnereiksi.

Palvelu toimii älypuhelimella, PCllä sekä info-TV/Touch screenillä.

Paikkatietopalvelu tulee auttamaan asiakkaita löytämään nopeimman reitin lähimpään kirjastoon joko julkisilla kulkuneuvoilla, omalla autolla, kävellen tai pyörällä sekä paikantamaan laitteensa avulla kirjastossa olevaa aineistoa kirjastotilassa.. Palvelun käyttökokemus voi alkaa tarpeesta löytää tietty kirjasto tai kun on löytänyt haluamansa teoksen aineistotietokannasta, löytyy suora linkki palveluun, johon on jo tallentunut kirjasto, jossa etsitty teos asuu.

Hyperlokaatiopalvelu, eli talon sisällä tapahtuva lokaatiopalvelu, tuottaa asiakkaan käyttämään laitteeseen helposti lähestyttäviä videoita (Youtube, Vimeo), antaa tietoa varattavista tiloista ja varaustilanteesta.

Applikaatio voi antaa myös vinkkejä lähellä olevista muista palveluista kuten esim. kahviloista, ravintoloiden lounaslistoista jne.

Hyperlokaatio mahdollistaa suosikkikirjan nidetunnuksen skannaamisen ja johdattaa asiakkaan samankaltaisten teosten hyllylle.

Myös tapahtumakalenteri on helposti käytettävissä tämän paikkatietopalvelun avulla.

Projektin päävaiheet

  1. Taustoitus ja suunnittelu
  2. Projektisuunnitelman ja -organisaation rakentaminen
  3. Rahoituspohjan varmistaminen
  4. Yhteistyöpartnerin valinta
  5. Kehittämistyö
  6. Laitehankinnat
  7. Testaus
  8. Korjaukset
  9. Tuotelanseeraus                        

KUSTANNUKSET

Projektin kustannukset on kuvattu kahdella taulukolla: henkilötyöaika ja hankinnat. Henkilötyöajan arvioitu kustannus on 60 000 euroa ja Espoon kaupunginkirjasto rahoittaa sen kokonaan. Hankkeen kokonaisbudjetti on siten 227 000 euroa.

Henkilötyöaika:

Henkilö tai ryhmä/htv

Projektipäällikkö/2

Projektityöntekijä A/2

Projektityöntekijä B/1

Suunnitteluryhmä/1,5

Asiantuntijat, tekninen/1

Asiantuntijat, sovellus/3

Hankinnat:

Hankinta       €                    yhteensä

laite ja kalustehankinnat     60 000          

asiantuntijapalvelu              60 000          

ohjelmistokehittäminen      32 000          

konttori ja kokouskulut        3 000             

kuvantaminen                      5 000             

testaus                                 2 000             

Lanseeraus                           5 000            

Kaikki yhteensä                  167 000

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

HelMet-kirjastot

Projektet börjar : 
11/12/2011
Projektet avslutas : 
30/09/2011
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€167 000
Egen finansiering: 
€60 000
Budget sammanlagt: 
€227 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0

Ks. tarkempi perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012 Hakemuksen tiedot ja kirjastolta pyydetyt lisäselvitykset eivät tue näin kalliin hankkeen rahoitusta.