Tiedän miten markkinoin, viestin ja tiedotan
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Gallen-Kallelankatu 12 (PL 200)
28101
Kirjaston puhelin : 
(02) 621 5800
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@pori.fi
ISIL-tunnus : 
PM
Y-tunnus : 
0137323-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Asko Hursti
Puhelin : 
040 701 5829
Sähköposti : 
asko.hursti@pori.fi
Hankkeen tavoite: 

Yksi projektin tavoitteista on kouluttaa Satakirjastojen henkilökuntaa siihen ajatteluun, että markkinointityö kirjastossa on kaikkien työntekijöiden tehtävä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Koulutukset

Kuvaus : 

Kirjaston palveluita pitää markkinoida. Niistä pitää tiedottaa ja viestiä. Kaikki asiakkaatkaan eivät tunne kirjaston kaikkia mahdollisuuksia, saati ei-käyttäjät.  Projektissa lähdetään siitä, että kartoitetaan asiakaskunta ja eri kohderyhmät. Palvelut kohdennetaan heille sopiviksi ja tarpeiden mukaan muuttuviksi.

 Yksi projektin tavoitteista on kouluttaa Satakirjastojen henkilökuntaa siihen ajatteluun, että markkinointityö kirjastossa on kaikkien työntekijöiden tehtävä.

 Erinomainen asiakaspalvelu on kirjaston erityinen vahvuus. Hankkeen avulla parannamme asiakaspalvelua entisestään. Projektin tavoitteena on kirjaston asiakaspalvelun ja erityisesti tietopalvelun työskentelytavan muuttaminen nykyistä enemmän asiakkaaseen keskittyväksi ja asiakasta aktiivisemmin lähestyväksi.

 Projektilla pyritään helpottamaan asiakkaiden asiointia. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi  suunnitellaan kirjastoihin nykyistä paremmat opasteet. Myös aineistojen parempaan esillepanoon tulisi kiinnittää huomiota.

 Kun rakennetaan Satakirjastojen brändiä erinomaisena kirjastona ja  asiakaspalvelun paikkana, projektin tavoitteena on muodostetaa Satakirjastojen kesken yhtenäinen näkemys tulevaisuuden tahtotilasta: minkälaisena haluamme asiakkaidemme meidät kohtaavan, minkälaisen muistijäljen haluamme jättää. Samoin pyritään luomaan Satakirjastoille vahvempi yhtenäinen identiteetti, jonka avulla voidaan rakentaa tunniste-elementtejä verkkopalveluun, tiloihin sekä viestinnällisiin materiaaleihin.

Projektille palkataan projektityöntekijä. Palveluja myös ostetaan.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Maakunnan kirjastot. Designtoimisto Kuudes Kerros.

Aiemmat hankkeet: 

Kirjaston kasvojenkohotus. Kirjaston asiakaslehti.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Pääkirjaston opasteita oli mietitty usean vuoden ajan. Omin voimin opasteita ei pystytty tekemään. Pääkirjasto teki yhteistyötä esteettömiä rakennusratkaisuja tarjoavan Avaavan kanssa http://www.avaava.fi.  

Kirjaston henkilökunta teki yhdessä Avaavan henkilöiden kanssa kävelykierroksia kirjastossa. Ehdotuksia opasteista mietittiin henkilökunnan voimin. Yhteisissä tapaamisissa keskusteltiin kirjaston tarpeista sekä eri vaihtoehdoista ja väreistä, joita opasteisiin käytettäisiin. Opastesuunnitelma oli valmis 16.3.2015. Porin kaupunginkirjaston opastussuunnitelma perustuu KOHOSIGN™ -opastusjärjestelmään, joka on heikkonäköisillä ja sokeilla käyttäjillä testattu, saavutettavuusperiaatteita noudattava opastusjärjestelmä, joka mukautetaan Porin kaupunginkirjaston tarpeisiin. KOHOSIGN™- opastusjärjestelmä sisältää erilaisia piktogrammeja ja erilaisia opastetyyppejä. KOHOSIGN™ -opasteet luovat katkeamattoman reitin kohteen sisällä kaikille kävijöille, niin henkilökunnalle kuin vierailijoillekin, jolloin toimiminen itsenäisesti tilassa on mahdollista.

Opasteiden väreiksi valittiin kirjaston omat värit: yönsininen ja tomaatinpunainen. Opastus alkaa ulkopuolelta tomaatinpunaisella opasteella. Toinen punainen opaste löytyy portaiden vierestä ja siitä saa yleiskatsauksen palveluista eri kerroksissa. Opaste on suomen- ja englanninkielinen. Katosta riippuvat opasteet ovat sinisiä. Hyllyjen päällä olevat opasteet ovat sinisiä, joista valo kuultaa läpi.

Valmiit opasteet saatiin paikoilleen heinäkuussa. Silloin huomattiin vielä korjaus- ja lisäopasteiden tarvetta. Lopullisesti kaikki ovat paikoillaan syyskuun loppuun mennessä.

Projektilla saatiin pääkirjastoon selkeät ja asiakkaiden kiittämät opasteet. Mitoituksessa, sijoittelussa ja väreissä on otettu huomioon erilaisia saavutettavuusperiaatteita. Projektin aikana selvisi myös se, kuinka vaikeaa kunnollisten opasteiden sijoittelu ja suunnittelu on.

Jatkotoimenpiteet: 

Projektin tuloksia käsitellään Satakirjastojen johtoryhmässä. Tavoitteena on, että esteettömyys- ja saavutettavuuskartoitus voitaisiin tehdä kaikissa Satakirjastojen toimipaikoissa. Niiden pohjalta kirjastotilojen korjaus- ja muutostöiden toteuttaminen olisi nykyistä suunnitelmallisempaa. Porin pääkirjaston uusista opasteista saatavien kokemusten pohjalta opastesuunnitelmaa voidaan tarpeen ja tilojen mukaan hyödyntää erikokoisissa kirjastoissa.   

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/03/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€48 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€15 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€63 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€56 932
Oma rahoitus yhteensä: 
€11 932


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€45 000

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2014.

 
okm
avi