Tiedonhakua tableteilla
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Pirkkalan kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Suupantori 2
33960
Bibliotekets telefonnummer : 
0504350241
Bibliotekets e-postadress : 
eija.saramaki@pirkkala.fi
ISIL-kod : 
FI-Pirkka
FO-nummer : 
0152084-1
Ansvarsperson : 
Eija Saramäki
Telefonnummer : 
0504350241
E-post : 
Eija.Saramaki@pirkkala.fi
Projektbeskrivning : 

Pirkkalan kirjastossa annetaan tiedonhaun opetusta alueen 4. ja 7.-9. luokkalaisille. Haluamme tarjota oppilaille ajantasaista ja merkittävää tietoa mediakasvatuksesta sekä kirjastonkäytöstä. Opetusten tavoitteena on antaa lapsille ja nuorille käsitys erilaisista tietolähteistä ja niiden käytöstä sekä suhtautumisesta eri tietolähteiden tarjoamiin tietoihin. Koska mediakasvatusta annetaan näin suurissa määrin, on laitteiden oltava luotettavia ja ajantasaisia. Laitteiden langattomuus on myös yksi merkittävä tekijä, jolla tiedonhaun opetusta voidaan kehittää ja parantaa. Tablettien avulla tiedonhaun opetus voidaan siirtää pelkästä luokassa istumisesta interaktiiviseen liikkumiseen kirjaston tiloissa. Tabletteja voidaan myös kuljettaa mukana syrjempänä oleville kouluille, joissa ei ole opetukseen sopivia tietokoneita tai muita laitteita riittävästi. Tablettien avulla voimme esimerkiksi yhteistyössä nuorisotoimen ja/tai koulujen kanssa järjestää monipuolisen lukutaidon pajoja, jossa nuoret pääsevät kokeilemaan e-kirjojen lainaamista ja lukemista sekä harjoittelemaan internet-tiedonhaun tuloksien kriittistä arviointia. Tällä hetkellä käytössä oleva laitteisto on vanhentunutta ja toimii epäluotettavasti, mikä tuo opetustilanteisiin hankaluuksia. Opetusluokassa meillä on käytössä älytaulu, ja tabletit olisi mahdollista saada toimimaan interaktiivisesti sen kanssa opetuksen aikana.

 

Tablettien avulla pystymme myös järjestämään aikuisväestölle työpajoja liittyen internetiin ja muihin medioihin. Tabletit ovat esimerkiksi seniorikansalaisille huomattavan paljon helpompia ymmärtää kuin tietokoneet; tabletissa voit sormella koskettaa juuri sitä kohtaa, mitä haluat, kun taas tietokoneella pitää toimia hiiren ja näppäimistön kanssa. Samalla häivytetään seniorien ja muiden aikuisten epäluuloja tietotekniikkaa kohtaan ja osoitetaan, että laitteiden käyttöön riittää normaalit käyttötaidot. Tablettien käyttö päivittäisessä internetasioinnissa on myös nykyaikaa; älypuhelimet ja tabletit alkavat nousta tietokoneiden rinnalle internetin käytössä, joten ihmisten tutustuttaminen tablettien käyttöön auttaa heitä pysymään ajan hermoilla.

 

OPM:n tuoreen raportin (Kirjastot ja media 2012) mukaan erityisesti lapsiin panostetaan mediakasvatuksen saralla ja se koetaan tärkeäksi työtehtäväksi kirjastoissa. Aikuiset jäävät hieman paitsioon, vaikka mediakasvatus on heillekin aivan yhtä ajankohtaista ja tärkeää. Järjestämällä työpajoja myös aikuisille vähennämme tätä epäkohtaa ja monipuolistamme mediakasvatuksen tarjontaamme.

 

Tampereen Liikkuvan kirjaston hankkeesta voimme poimia hyviä käytänteitä tablettien suojaamiseen ja käyttöön. Tarvittaessa voimme myös pyytää heiltä konkreettista apua.

 

Työpajat suunnitellaan ja toteutetaan projektityöntekijän voimin, joka myös vastaa laitehankinnoista ja laitteiden toimintakuntoon asettamisesta. Projektityöntekijä kouluttaa myös oman kirjaston väen toimimaan laitteiden kanssa ja tarvittaessa antamaan apua asiakkaille. Projektityöntekijä suunnittelee ja toteuttaa koulutukset. Projekti toteutetaan vuoden 2014 aikana.

Kustannusarvio:

- 15 kpl iPad-tabletteja 8000€
- Kuljetus-/latauslaatikko 500€
- Asennus ja suojaus 1300€
- Sovellukset 700 €
- Projektityöntekijä 3 kk 8000 €
- Oman henkilöstön työpanos 1000 €
Kaikki yhteensä 19500€

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Pirkkalan kirjastoon hankittiin avustuksella 15 kpl iPad tablettitietokoneita sekä lataava salkku. Hankerahoituksessa ei myönnetty henkilöresursseihin mitään, joten kaikki jouduttiin tekemään omana työnä. Ipadien käyttöönotto ja hallinnointi ei ole kovin yksinkertaista ja onneksi saatiin apua koulun Apple-gurulta. Hän neuvoi ilmaisen hallinnointiohjelman Merakin käyttöä ja auttoi tablettien rekisteröinnissä. Kirjastoon saatiin siis lisää teknistä osaamista ja valmiuksia opastaa asiakkaita heidän omien laitteidensa ongelmissa. 

Järjestettyjä opastustilanteita on ollut omalle henkilökunnalle, ala- ja yläkoululaisille sekä senioreille. Monilukutaidon pajojen järjestäminen oppilaille on ollut vähäistä, koska siihen olisi tarvittu enemmän aikaa suunnitella yhdessä opettajien kanssa sisältöjä. Muutamia koulun teemapäiviä on ollut mm. videokurssin ja kansainvälisyyspäivän muodossa. Näissä on pystytty käyttämään tablettitietokoneita. Langattoman verkon toimivuus tulee helposti ongelmaksi, kun useita on yhtaikaa kirjautuneena ja pitäsi ladata suuria määriä dataa. Erityisesti seniorien opastukset ovat olleet onnistuneita ja herättäneet kiinnostusta, koska heillä ei ole mahdollisuutta useinkaan tutustua missään muualla rauhassa näihin laitteisiin.

Fortsatta åtgärder: 

Pirkkalassa on aloitettu säännölliset seniorien tietotekniikkatapaamiset Mukanetin vertaisohjaajien avustuksella kerran kuussa. Tässä toiminnassa tablettitietokoneet ovat suureksi hyödyksi. Sen lisäksi opetustoimen hankerahoilla on palkattu pedagoginen informaatikko 9 kuukaudeksi ja hän hyödyntää tablettitietokoneita monipuolisesti opetusryhmien kanssa tiedon hakuun ja tuottamiseen. Henkilökunnan oma opiskelu jatkuu myös.

 

Projektet börjar : 
01/03/2014
Projektet avslutas : 
31/10/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€16 000
Egen finansiering: 
€3 500
Budget sammanlagt: 
€19 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€12 876
Egen finansiering: 
€3 500

Statistik:
Utbildningar: 
15kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
249henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€7 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014 ks.

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014