Tiedonhankinta osaksi oppimista yläluokilla
Vuoden 2012 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Someron koulujen taidekilpailun työ kirjaston galleriassa
Someron kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kiiruuntie 2, PL 42
31401
Kirjaston puhelin : 
02-7791330
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@somero.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Somero
Y-tunnus : 
0153082-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Elina Rasa
Puhelin : 
02-7791330
Sähköposti : 
elina.rasa@somero.fi
Kuvaus : 

Tiedonhankinta osana oppimista yläluokilla -projektin tavoitteena on syventää nuorten kirjastonkäyttötaitoja ja soveltaa kirjastomateriaalia kouluaineisiin. Nuoret etsivät ja valikoivat sisällöltään ja esitystavaltaan omaa tietämystään vastaavia lähteitä aiheesta, josta ovat tehneet vaikkapa laboratoriokokeen koulussa. Omaa tutkimustietoa avartavia lähteitä etsitään kirjastohenkilöstön avustamana lehdistä, kirjoista, verkkodokumenteista ja dokumenttielokuvista. Lähteet ja mahdolliset laboratoriokokeet arvioidaan yhdessä asiantuntijan kanssa, jolta oppilaat voivat samalla kysyä hänen koulutuksestaan, työstään, kirjallisista julkaisuistaan ja tutkimusalan käytännön sovellutuksista. Perusopetuksen keskeinen tieto kytketään laajempaan yhteyteen ja osaksi oppilaan omaa kehitystä.

Rahoitusta haetaan usean eri asiantuntijan palkkaan ja matkakustannuksiin viidelle rinnakkaisluokalle.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Someron koulutoimi: Kiiruun koulu (yläkoulu)

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Koululaiset kirjoittivat kirjailija Kalle Veirton ja sarjakuvataiteilija Tuuli Hypénin vierailuista raportit, jotka julkaistiin verkkokirjaston nuorten sivustolla.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Tiedonhaku yhdistettiin käytännön tarpeeseen. Kirjastossa tehtiin verkkotiedonhakuja ja löydettyä aineistoa lainattiin oppitunneille. Myös asiantuntijavieraat yhdistivät teoreettisemman osan käytännön toimintaan liittämällä luentoihinsa harjoitukset. Osa vierailijoista järjesti työpajoja. Opiskelijat saivat tietoa miten  suhtautua erilaisiin koulutusvaihtoehtoihin, valita oma opiskelupolkunsa ja miten kehittää taitojaan työelämää varten. Nuoria rohkaistiin ja ohjattiin itseilmaisuun ja esiintymiseen monin tavoin. Yhteistyö kirjaston ja koulun välillä lujittui.

Jatkotoimenpiteet: 

Mikäli rahoitus järjestyy, asiantuntijavierailuja koulutunneilla aiotaan jatkaa. Kiiruun koulu menee käyttökieltoon maaliskuussa 2014 sisäilmaongelmien vuoksi.
Koulun toiminta hajaantuu noin 6-7 eri väistötilaan. Oppilaiden opiskelumotivaation kohottamiseksi erilaiset asiantuntijavierailut olisivat varsin tervetullutta vaihtelua ankeaan arkeen. Kirjasto toivoo voivansa tuoda ilonpilkahduksia opettajille ja oppilaille.

 

Lisätietoa: 

Jonne Laurila Turun yliopisto: luennot 235 €, matkakulut 65 €; Lauri järvilehto Filosofian Akatemia: 585 €; Sarika Lipasti: opetus 379 €, matkakulut 75 €;
Tuuli Hypén: luennot 350 €, matkakulut 76 €; Kalle Veirto: luennot 350 €, matkakulut 145 €. Lukukeskuksen välitysmaksut 100 €, Aineet, tarvikkeet tavarat 150 €; omat kulut henkilökunnan työtunteja.

Forssanlehden toimittaja Aino Penttilä teki  yht. 5x 45 min. kahtena päivänä Kiiruun koulussa. Lehti ei perinyt Someron kaupungilta kulukorvauksia.

 

 

 

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Budjetti euroissa yhteensä: 
€2 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 710
Oma rahoitus yhteensä: 
€200
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
8kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
367henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
6kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
348henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 500