Tiedonhaun ja kirjaston käytön opetusta pintaa syvemmälle
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Kolarin kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Isopalontie 2
95900
Bibliotekets telefonnummer : 
040 489 5014
Bibliotekets e-postadress : 
kolari.kirjasto@kolari.fi
ISIL-kod : 
FI-Kolku
FO-nummer : 
0191528-8
Ansvarsperson : 
Kyösti Satokangas
Telefonnummer : 
040 489 5015
E-post : 
kyosti.satokangas@kolari.fi
Projektbeskrivning : 

Hankkeen tarkoituksena tiedonhaun ja kirjaston käytön  opetuksen vakiinnuttaminen osaksi kirjaston käytäntöä ja tiedonhaun opetusvälineiden hankkiminen tilaan, joka edellyttää monikäyttöä.

Kolarin kirjaston Tiedonhaun opetus kuntoon! – hankkeessa keväällä 2012 kartoitettiin koulujen tiedonhaunopetuksen tila ja valmistettiin materiaalipaketti peruskoulun ja lukion eri luokka-asteille kirjaston henkilökunnan antamaa tiedonhaun opetusta varten. Hankkeeseen varattu aika oli kuitenkin liian lyhyt  jotta  opetusmateriaali olisi ehditty työstää kirjaston  henkilökunnalle käyttökelpoiseen muotoon. Projektin ansiosta peruskoulun ja lukion kiinnostus tiedonhaunopetusta kohtaan kasvoi monikertaiseksi aikaisempaan verrattuna. Tiedonhaunopetuspyyntöjä on tullut myös paikkakunnalla toimivista toisen asteen oppilaitoksista.

Koska kirjastosta puuttuu varsinainen opetustila, mahdollistaisivat kannettavat tietokoneet tai tablettitietokoneet  ja helposti liikuteltava iso taulu-tv luokkamaisen tiedonhaun opetuksen  tai esim. mediakasvatuksen ryhmille  joko lehtisalissa tai kirjaston läheisyydessä olevassa valtuustosalissa. 

Hankkeen avulla kirjaston ja koulujen hyvin alkanutta yhteistyötä voidaan syventää ja samalla kartoittaa myös muiden asiakasryhmien – esim. harrastus tai ammattiryhmien ryhmien tai iäkkäiden henkilöiden –tiedonhaun tarpeita ja lisätä kirjaston henkilökunnan valmiuksia vastata niihin.

Hankeavustuksella palkataan projektityöntekijä ja  hankitaan 12 kannettavaa tietokonetta  tai tablettitietokonetta sekä  iso taulu-tv .

 

 

 

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

peruskoulu, lukio, kolmas sektori

Tidigare projekt: 

Tiedonhaunopetus kuntoon!

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Projektityöntekijä muokkasi kevään 2013 aikana  tiedonhaunopetuksen materiaalia käyttökelpoisempaan muotoon.Keväällä 2013 annettiin tiedonhaunopetusta kaikille alakoulun oppilaille ja lähes kaikille seitsämännen luokan oppilaille vanhalla asiakaskäyttöliittymällä.Alkuvuodesta 2014 hankituilla laitteilla ehdittiin antaa lähes kaikille yläkoulun oppilaille tiedonhaunopetusta Lapin kirjaston uudella asiakasliittymällä. Kirjastoon on hankittu 14 tablettitietokonetta (osassa erillinen näppäimistö) ja taulu tv 55". 
Uusilla laitteilla voidaan antaa tiedonhaunopetusta pienessä tilassa 10 - 15 oppilaalle kerrallaan. Siirrettävä näyttö mahdollistaa opetuksen antamisen myös muualla (esim. musiikkihuoneessa) kuin lehtisalissa. Oppilaitten motivaatio osallistua tiedonhaunopetukseen on kasvanut tablettitietokoneiden uutuudenviehätyksen vuoksi. Jokaiselle oppilaalle voidaan tarjota oma työskentelyväline. Yhteistyö koulun kanssa on sujunut hyvin. Oppilaat ja opettajat ovat hyvin motivoituneita ja ymmärtävät tiedonhaunopetuksen tärkeyden.Tiedonhaunopetusta ja mediakasvatusta on annetty myös Kolarin partiolaisille.

Fortsatta åtgärder: 

Koska uusi asiakasliittymä on otettu käyttöön äskettäin (helmikuun 2014 alku) tiedonhaunopetuksen materiaali joudutaan                                                                                                                                                                                                   muokkaamaan kokonaan uudelleen. 

Pieni ja kevyt tiedonhaunopetuksen välineistö on helppo kuljettaa esim. kyläkoululuille tiedonhaunopetuksen antamista varten. 

Tiedonhaunopetusta ja mediakasvatusta tullaan markkinoimaan myös muille ryhmille kuten esim. koulutusyhtymä Lappian aikuisopiskelijoille.

Projektet börjar : 
01/01/2013
Projektet avslutas : 
31/12/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€18 100
Egen finansiering: 
€3 300
Budget sammanlagt: 
€21 400
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€14 854
Egen finansiering: 
€2 854
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
29kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
253henkilö/person
Antalet evenemang: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
0henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€12 000

Valtionavustusten perustelumuistio on osoitteessa http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013.