Tiedonhaun opetuksen välineistö
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kajaanin kaupunginkirjasto
Kajaanin kaupunginkirjasto - Kainuun maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Seminaarinkatu 15
87100
Kirjaston puhelin : 
08-61552422
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@kajaani.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kam
Y-tunnus : 
0214958
Yhteyshenkilön nimi : 
Erkki Romppainen
Puhelin : 
044-7100431
Sähköposti : 
erkki.romppainen@kajaani.fi
Kuvaus : 

Tiedonhaun opetuksen välineistön hankkiminen lähikirjastoihin

Kajaanin kaupunginkirjastossa tiivistettiin ja parannettiin kouluyhteistyötä kahden Kirjastopolku -projektin avulla vuosina 2010 ja 2011–2012. Projektien aikana tuotettiin muun muassa paljon tiedonhakuun liittyvää opetusmateriaalia sekä kehitettiin tapoja opettaa tiedonhakua käytännössä. Kirjastopolku -suunnitelmaan kuuluvat peruskoulun opastetut käynnit ovat lisääntyneet varsinkin lähikirjastoissa, kun Kirjastopolku on saatu otettua kokonaisuudessaan käyttöön ja suunnitelma on tullut tutummaksi opettajille.

Kajaanin kaupunginkirjastolla on pääkirjaston lisäksi kolme lähikirjastoa, joista vain yhdellä on käytössään dataprojektori, kangas ja kannettava tietokone, jolla toteuttaa tiedonhaun opetus käytännössä. Pääkirjastolla on toinen laitteisto, joka on voitu tarvittaessa toimittaa lähikirjastoihin tiedonhaun opetustuntien ajaksi. Tänä syksynä on kuitenkin tullut vastaan tilanteita, jolloin joidenkin opetusryhmien vastaanottaminen on ollut mahdotonta laitteiston saatavuusongelmien takia tai ryhmän vastaanottamista kirjastoon on jouduttu lykkäämään tuonnemmaksi. Lisäksi ryhmien määrän lisääntyminen juuri lähikirjastoissa on tuonut haasteita laitteiston kuljettamiseen ja sen varausmahdollisuuteen.

Jotta voitaisiin vastata tiedonhaun opetuksen kasvaneeseen kysyntään ja taata hyvin alkaneen yhteistyön jatkuminen sujuvammin, haetaan avustusta tiedonhaun opetuksen laitteistojen hankkimiseen kahteen lähikirjastoon.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kajaanin peruskoulut

Aiemmat hankkeet: 

Kirjastopolku

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Vuonna 2010 ja 2011-2012 toteutettu Kirjastopolku-projekti mahdollisti suunnitelmallisen kirjastonkäytön opetuksen opastetuilla käynneillä peruskoulun oppilaille. Kirjastonkäytön opetuksessa tarvittavaa välineistöä saatiin hankittua Kajaanin kaupunginkirjaston pääkirjastolle projektin puitteissa, mutta tekninen välineistö tuli tarpeelliseksi projektin edetessä myös lähikirjastoissa. Ainoastaan yhdellä kolmesta lähikirjastosta oli ennestään käytännön toteutukseen tarvittavaa välineistöä (dataprojektori, kangas ja kannettava tietokone), joten kahteen muuhun lähikirjastoon oli tarpeellista saada välineistöä Kirjastopolku-käyntien toteutukseen.

Pääkirjastossa olevan välineistön kuljettaminen lähikirjastojen ja pääkirjaston välillä aiheutti välillä ylitsepääsemättömiä ongelmia. Vastaan tuli tilanteita, että laitteistoa olisi pitänyt olla useammassa paikassa yhtä aikaa, joten laitteiston saatavuusongelmien vuoksi koululaisryhmien vastaanottaminen jouduttiin siirtämään toiseen ajankohtaan. Kirjastopolun tultua tutummaksi opettajille ryhmien määrät lisääntyivät jatkuvasti, joten tähän tarpeeseen oli välttämätöntä hankkia teknistä välineistöä kahteen lähikirjastoon. Laitteiston hankkiminen lähikirjastoihin on mahdollistanut opastettujen käyntien paremman toteutuksen, eikä laitteiston puuttumisen vuoksi ole enää jouduttu siirtämään Kirjastopolku-käyntien käytännön toteutusta. Tiedonhaun opetuksen kasvaneeseen kysyntään on pystytty vastaamaan hankitun laitteiston (dataprojektorit, kankaat ja kannettavat tietokoneet) avulla ja yhteistyö koulujen ja muiden sidosryhmien kanssa on jatkunut hyvänä. Kirjastopolku-projektin myötä Kirjastopolusta on tullut pysyvä osa Kajaanin kaupunginkirjaston järjestämästä tiedonhaun opetuksesta koululaisille.

Aloituspäivämäärä : 
23/10/2012
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€968
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 468
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 124
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 124


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000

Perustelumuistio 2013 löytyy hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta:  http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013

 
okm
avi