Tiedonhaun taitajiksi
Vuoden 2012 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Ylivieskan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kyöstintie 4
84100
Kirjaston puhelin : 
08-4294271
Kirjaston sähköposti : 
sisko.lauhikari@ylivieska.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ylivi
Y-tunnus : 
Y 019557-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Sisko Lauhikari, Marita Hietasaari
Puhelin : 
08-4294267, 08-4294454
Sähköposti : 
sisko.lauhikari@ylivieska.fi, marita.hietasaari@ylivieska.fi
Kuvaus : 

Tavoitteena on tiedonhankinnan prosessin muutos oppilaskeskeiseksi ja oppilaan innostaminen tiedonhakuun. Lisäksi tavoitteena on parantaa nuorten tiedonhankintataitoa, informaatiolukutaitoa ja kriittistä tiedonarviointia sekä edistää nuorten lukuharrastusta. Samalla opastetaan näkemään yhteys kirjaston nettipalvelujen kautta löytyvän tiedon ja kirjastossa olevan tiedon ja materiaalin välillä.

Projekti on kohdennettu Ylivieskan lukion oppilaille ja toteutetaan yhteistyössä kirjaston ja lukion opettajien kanssa.

Projektiin tulee kuulumaan eri vaiheita, joissa oppilaita perehdytetään tiedonhankinnan merkitykseen ja menetelmiin sekä laatimaan omia tutkimuksia. Lisäksi on tarkoitus järjestää kirjailijavierailuja sekä koululla että kirjastossa.

Lukio hakee Lauri Jäntin säätiöltä Tietokirjallisuus tutuksi -apurahaa tietokirjailijan vierailuun koululla yhtenä osana projektia.

Lukiolla järjestetään projektin aloitustilaisuus kaikille oppilaille (310 oppilasta). Aloitustilaisuuteen kutsutaan luennoimaan ulkopuolinen tiedonammattilainen. Ohjelma toistuu kaikille luokka-asteille saman päivän aikana.

Aloitustilaisuuden jälkeen kaikki lukiolaiset vierailevat luokittain opettajan kanssa kirjastossa, jossa heille opetetaan tiedonhakua eri tietokannoista ja opastetaan kirjaston aineistoihin ja niiden sijoitteluun. Kirjastokäynnin yhteydessä jokaiselle oppilaalle jaetaan Tiekkö-kirjastojen tiedonhaun opas.

Ensimmäisen luokan oppilaat (110 oppilasta) tulevat tekemään opettajiensa kanssa suunnittelemista aiheista tutkimuksen. Tutkimus aloitetaan kirjastossa, jossa heitä opastetaan tiedonhaussa ja heille jaetaan tutkimusprosessin vaiheet -lomake, jossa ohjataan tutkimuksen kulkua.  Opettajat ovat koululla mukana tutkimuksentekoprosessissa. Parhaat tutkimukset palkitaan stipendeillä.

Projektin aikana järjestetään oppilaille luento netin hyvistä ja huonoista puolista  ja kriittisestä suhtautumisesta netissä olevaan tietoon.

Projektin päätökseksi järjestetään nuorille iltakirjasto, johon järjestetään nuorten omaa ohjelmaa,  kirjailijavierailu ja välipalaa. 

Projektia seuraamaan pyydetään paikallisia tiedotusvälineitä.

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Ylivieskan lukio, rehtori Kalle Luhtasela, puh. 044 4294548, kalle.luhtasela@ylivieska.fi

 

Aiemmat hankkeet: 

Projekti noudattelee vuosina 2007-2008 toteutettua yläasteen oppilaille suunnattua  Opetusministeriön rahoittamaa Tiedonhaun maraton -hanketta.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeessa ei tehty omia kotisivuja

Opiskelijoille muokattiin jo aiemmin tehtyä Tiekkö-kirjastojen tiedonhaun opasta sekä suunniteltiin oma tehtäväpaketti, jota käytettiin luokkien vieraillessa kirjastossa.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanke toteutettiin kirjaston ja lukion kanssa yhteistyössä.  Opettajien kanssa pidettiin 5 suunnittelupalaveria.  Kirjaston henkilökunnalla oli 2 palaveria.

Opiskelijoita perehdytettiin tiedonhankintaan ja -hallintaan sekä kirjastossa että koululla. Asiaa käsittelivät myös vierailevat asiantuntijaluennoitsijat. Kirjaston henkilökunta oli mukana hankkeen eri vaiheissa, opetuksessa, kuuntelemassa luentoja sekä iltakirjaston järjestämisessä.

 Hankkeen aloitustilaisuus lukiolla

Aloitustilaisuudessa lukiolla luennoi FM Raisa Lukkari aiheesta Tiedonhankinnasta ja vähän sen hallinnastakin – miksi, mitä, mistä, miten? Aloitustilaisuudessa olivat mukana oppilaat ja opettajat sekä kirjaston henkilökuntaa.

Lukiolaisten käynti kirjastossa

Aloitustilaisuuden jälkeen oppilaat vierailivat opettajiensa johdolla kirjastossa, jossa heille opetettiin tiedonhakua kirjastojen tietokannoista sekä esiteltiin kirjaston erilaiset palvelut. Oppilaat saivat kansiot, jotka sisälsivät Tiekkö-kirjastojen tiedonhaun oppaan lisäksi muutakin perustietoa tiedonhakijalle mm. tutkielmien teossa tarvittavan Tutkimusprosessin vaiheet -monisteen. Näiden käyntien aikana aloiteltiin myös tutkielmien teko. Oppilasryhmiä kävi 9, yhteensä n. 90 osallistujaa.

Tiedonhaku on muutakin kuin googlettamista (luento lukiolla)

Myöhemmin kirjasto- ja tietopalvelualan yliopettaja  Ari Haasio luennoi aiheesta Tiedonhaku on muutakin kuin googlettamista.  Hän  käsitteli luennossaan kriittistä tiedonhakua, netin erilaisia tietolähteitä  sekä koululta tulleen toiveen mukaisesti myös tietoturvakysymyksiä.

Tietokirjailijan vierailu

Hankkeen tiimoilta järjestettiin myös tietokirjailija Risto Uimosen vierailu, jossa aiheena oli median mahti kirjailijan oman kirjan pohjalta. Tähän vierailuun lukio sai Lauri Jäntin säätiön apurahan.

Tutkielmien teko

Hankkeen aikana oppilaat laativat tutkielmat eri oppiaineista, ja jokaisen oppiaineen parhaiden tutkielmien tekijät palkittiin stipendeillä. Tutkielmien tekijät jaettiin kahteen sarjaan riippuen opiskelijoiden mahdollisuudesta saada ohjeistusta kurssien aikana. Kummankin sarjan voittajat palkittiin. Oppilaat paneutuivat tutkielmien tekoon innostuneesti ja aikaansaannokset olivat hyviä. Varmasti yksi kannustava tekijä oli myös palkinnoksi luvatut stipendit. Opettajat tekivät koululla tutkielmien alkukarsinnan ja kirjaston henkilökunta valitsi parhaista vielä voittajat.

Iltakirjasto lukiolaisille

Projektin päätökseksi järjestettiin iltakirjasto, jossa esiintyjinä oli Ylivieskan lukion käyneitä nuoria.  Teemu Raudaskosken mukana pääsimme polkupyöräretkelle Euroopan päästä päähän, ja Eriika ja Johanna Heikkilä kertoivat nuorten vapaaehtoistyöstä nepalilaisten lastenkotien hyväksi. Lisäksi illan esiintyjänä oli jyväskyläläinen kirjailija Pasi Lönn, joka on kirjoittanut romaaneja sekä nuorille että aikuisille. Illan osallistujille tarjottiin välipala, jonka aikana musiikista huolehti Ylivieskan seudun musiikkiopiston oppilas Emilia Myntti – myös entinen Ylivieskan lukion oppilas. Ilta päättyi stipendien jakoon. Ilta onnistui erittäin hyvin, vaikka ensin pelättiin kirjaston tilan ahtautta. Nuorten esiintyjien kertomukset maailmalta olivat mielenkiintoisia, samoin kirjailijan osuus.

Iltakirjaston  tapahtumiin osallistui noin sata henkilöä.

Jatkotoimenpiteet: 

Koska tiedonhallintaan tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota lukio-opetuksessa jo uudistuneen ylioppilastutkinnonkin vuoksi, Ylivieskassa päätettiin ottaa pysyväksi käytännöksi lukion aloittavien käynti kirjastossa tiedonhaun opetuksessa.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/05/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 380
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 880
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€7 393
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 393
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
12kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
590henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
100henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000