Tienviittoja kirjastoon
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Ylivieskan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kyöstintie 4
84100
Kirjaston puhelin : 
044 4294271
Kirjaston sähköposti : 
arja.nevanpera@ylivieska.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ylivi
Y-tunnus : 
Y 019557-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Arja Nevanperä
Puhelin : 
044-4294278
Sähköposti : 
arja.nevanpera@ylivieska.fi
Kuvaus : 

Tehdään yhteistyössä viestintäalan ammattilaisen kanssa kirjaston esite, jossa kerrotaan kirjaston tarjoamista palveluista.

Kirjaston toiminnasta kerrotaan erilaisissa julkaisuissa ja tapahtumissa.

Kirjaston yleisilmettä selkeytetään opasteilla, jotka ohjaavat asiakasta löytämään  tarvitsemansa aineiston.  Kirjaston opasteiden suunnittelussa käytetään asiantuntija-apua ja näin saadaan samalla asiakasnäkökulma siitä, miten aineisto parhaiten on löydettävissä.

Kirjastossa järjestetään tiedotustapahtumia, joissa eri tavoin tuodaan esille kirjaston tarjoamia palveluja.

Lukemisharrastusta viritetään järjestämällä sekä lapsille että aikuisille suunnattuja kirjallisuusiltoja.

 

 

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kohdensi myöntämänsä valtionavustuksen Tienviittoja kirjastoon -hankkeen lukemisharrastusosioon eli kirjallisuusiltojen järjestämiseen. Avustus tuli käyttää 31.12.2014 mennessä. Kirjasto järjesti kirjallisuusaiheisia tapahtumia sekä aikuisille että lapsille: 19.9.2013 Raahen Runoseura esitti Kerttu Kastellin runoja otsikon Runo kantaa enemmän kuin ihminen alla. Runoiltaan osallistui 28 henkilöä. Kirjailija Seita Vuorela vieraili Jokirannan koululla 12.2.2014 kertomassa kirjoistaan ja kirjoittamisesta ja lukemisen merkityksestä. Noin 90 oppilasta kuunteli Seita Vuorelan esityksen. 28.2.2014 kirjallisuusillan vieraana oli kirjailija Pauliina Rauhala. Kirjallisuusilta järjestettiin yhteistyössä Ylivieskan kulttuuritoimen kanssa ja se pidettiinkin Ylivieskatalo Akustiikassa, jonne mahtui 155 kuulijaa. Kirjaston kirjallisuusilloissa esiintyi myös alueen kirjoittajia: Esko Jaatinen kertoi kirjoittamisharrastuksestaan ja seppä Höggmanista tekemästään kirjasta 26.3.2014, Terttu Autere kertoi uusimmasta kirjastaan Kuka murhasikaan rouva Holmin? 16.4.2014. Haapajärvinen Lilja Isokoski kertoi kirjastaan Vapauden aamu 7.10.2014. 12. ja 19.3. järjestettiin alakoululaisten kansainvälinen päivä. Päivän aikana Ylivieskan seudulle muuttaneet kertoivat kotimaidensa kulttuurista, musiikista, kirjallisuudesta ja tarinoista. Koululaiset tutustuivat mm. Kiinan, Intian, Venäjän, Ukrainan ja Unkarin kulttuuriin. Tavallaan tämä oli toteuttamistavaltaan Elävä kirjasto -tapahtuma. Kahteen päivään osallistui kaikkiaan 347 koululaista. Jotta kaikki halukkaat koululuokat pääsivät osallistumaan tapahtumaan, täytyi järjestää kaksi samansisältöistä tapahtumapäivää.

Jatkotoimenpiteet: 

Ylivieskan kirjasto on panostanut ja tulee panostamaan sekä aikuisten että ennen muuta lasten lukemisharrastuksen innostamiseen ja tukemiseen. On huomattu, että kun kirjastossa järjestetään tapahtumia, se lisää kirjastonkäyttöä. Pääseehän kirjasto tapahtumien kautta usein myös paikallislehden sivuille. Kirjasto tulee yhä enemmän lähestymään kouluja kirjallisten tapahtumien järjestämisessä, onhan meillä olemassa kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelma, jonka mukaan koululuokat vierailevat kirjastossa. Aikuisille järjestetään kirjavinkkausiltoja, joihin on vakiintunut jo oma kävijäkuntansa. Myös kirja-arvosteluin paikallislehdessä kirjasto pitää kirjallisuutta ja kirjastoa esillä.

Aloituspäivämäärä : 
30/10/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/10/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 300
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 660
Budjetti euroissa yhteensä: 
€9 960
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 168
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 168
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
8kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
653henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 000

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta: http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013 Avustus kohdennetaan hankkeen lukemisharrastusosioon eli kirjallisuusiltojen järjestämiseen.