Tieteen lukutaidon edistäminen
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Turun kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Linnankatu 2
20100
Kirjaston puhelin : 
02 2620 681, 044 907 2823
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@turku.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tm
Y-tunnus : 
0204819-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Näätsaari Inkeri
Puhelin : 
050 590 7691
Sähköposti : 
inkeri.naatsaari@turku.fi
Kuvaus : 

Taustaa  

Tieteen lukutaito ja tieteellisen tiedon hyödyntäminen ihmisten arkielämässä on tullut entistä tärkeämmäksi ja samalla vaikeammaksi. Yhteiskunnassa on toimijoita, jotka pyrkivät vaikuttamaan esimerkiksi ihmisten terveyttä tai ravintoa koskeviin päätöksiin riippumatta siitä onko markkinoidulla vaihtoehdolla tieteellistä pohjaa. Tavallisen kansalaisen on usein vaikea arvioida, mikä tieto on luotettavaa ja millä tiedon alueella kulloinkin puheena oleva toimija on pätevä.  

Kirjastoissa on kehitetty ennakkoluulottomasti erilaisia toimintamuotoja kirjallisuuden, kulttuurin ja yhteisöllisyyden edistämiseksi. Tiedon lukutaidossa sen sijaan ollaan vielä aika alussa. Turun kaupunginkirjasto on ollut foorumina erilaisissa korkeakoulujen tutkimuksen tietoiskuissa ja luennoissa, ja yhteistyössä korkeakoulujen kanssa on järjestetty myös kansainvälisiä tapahtumia (mm. vuonna 2012 laajassa yhteistyössä järjestetty Tapaaminen Turussa 1812). Lokakuussa 2013 järjestetyillä Tieteen päivillä myös kirjastossa järjestetyt tilaisuudet saivat suuren suosion.  

Turun kirjasto- ja informaatioalan toimijat ovat yhdessä päättäneet selvittää kirjastojen tehtävää, yhteistyötä ja keskinäistä tehtävänjakoa tieteellisen tiedon välittämisessä ja tieteen lukutaidon edistämisessä.  

Tavoitteena on järjestää marraskuussa 2014 kaksipäiväinen seminaari, jossa tutkitaan eri kirjastojen (yleiset kirjastot, korkeakoulukirjastot) ja muiden kirjastoalan toimijoiden (mm. alan oppilaitokset) tehtävää tutkimustiedon levittämisessä ja popularisoinnissa. Seminaarin tavoitteena on vahvistaa alan toimijoiden valmiuksia edistää kriittistä lukutaitoa ja tiedon luotettavuuden arviointia. Samalla pohditaan eri kirjastoalan toimijoiden yhteistyötä ja työnjakoa tieteen lukutaidon edistämisessä.  

Seminaarin kesto on iltapäivästä iltapäivään niin, että mahdollisimman monella on mahdollisuus osallistua liikenneyhteyksien puolesta. Ensimmäisenä päivänä on seminaarin avaus sekä tutustuminen Turun eri kirjastojen tähänastiseen toimintaan tieteen lukutaidon edistäjinä. Ohjelma jatkuu illalla tutustumisella, kokemusten vaihdolla ja vapaamuotoisella yhdessäololla. Toinen seminaaripäivä on omistettu luennoille ja plenaariokeskusteluille.

Seminaari on tarkoitettu ensisijaisesti kirjasto- ja tietopalvelualan ammattilaisille, mutta se on avoin myös muille jotka työssään tarvitsevat tieteen lukutaidon syventämistä. Seminaari on osanottajille maksuton. Tavoitteena on hyödyntää ensisijaisesti varsinaissuomalaista ja kansallista osaamista, mutta saada mukaan myös ulkomaisia asiantuntijoita.  

Kaikki järjestäjätahot panostavat seminaarin valmisteluun ja toteuttamiseen oman osuutensa kustannuksiin ja tekevät myös omia rahoitushakemuksia. Tavoitteena on saada rahoitusta mm. turkulaisilta säätiöiltä ja tieteellisten seurojen valtuuskunnalta.

Tarkoitus on hakea ulkopuolista rahoitusta noin puoleen em. kustannuksista, mistä tämän hakemuksen osuus on 2.000 €. Suurin osa muista kustannuksista on kirjastojen, alan oppilaitosten ja opiskelijoiden työpanosta.

Jatkotyöskentely

Tavoitteena on jatkossakin syventää alan ammattilaisten osaamista tieteen lukutaidossa sekä syventää yhteistyötä tiedon tuottajien ja muiden tiedonvälittäjien kanssa. Keskinäistä yhteistyötä ja työnjakoa kehittämällä pyritään lisäämään kirjastopalvelujen vaikuttavuutta tiedon hyödyntämisessä ihmisten arkielämässä.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Seminaarin järjestävät yhteistyössä turkulaiset kirjastoalan toimijat:
- Turun kaupunginkirjasto – Varsinais-Suomen maakuntakirjasto
- Turun ammattikorkeakoulun kirjasto
- Turun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma
- Turun yliopiston kirjasto
- Åbo Akademin informaatiotutkimuslaitos
- Åbo Akademin kirjasto

 

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Budjetti euroissa yhteensä: 
€18 000
Haettu muu avustus: 
€16 000
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0