Tietoa, elämyksiä ja taitoa pelaamalla
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Kari Vainio
Turun kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Linnankatu 2
20100
Bibliotekets telefonnummer : 
02 2620 681, 044 907 2823
Bibliotekets e-postadress : 
kaupunginkirjasto@turku.fi
ISIL-kod : 
FI-Tm
FO-nummer : 
0204819-8
Ansvarsperson : 
Ulla-Maija Maunu
Telefonnummer : 
044 907 2924
E-post : 
ulla-maija.maunu@turku.fi
Projektbeskrivning : 

Vaski-kirjastot, Suomen kirjastoseura ja Kirjastot.fi järjestivät lokakuussa 2013 Turun kirjamessuilla peleihin ja pelaamiseen liittyvän miniseminaarin. Kohderyhmänä olivat erityisesti aikuiset, jotka eivät välttämättä tunne pelien maailmaa yhtä hyvin kuin lapset ja nuoret. Seminaari oli innostava ja sen myötä pelit tulivat tutuksi monelle sellaisellekin, jolle niiden maailma ja sen monimuotoisuus on aikaisemmin ollut arvoitus. Seminaarin myötä syntyi myös ajatus yhteisen, alueellisen pelisalkun hankkimisesta ja eri sukupolvien yhteentuomisesta pelien avulla.

Pelit on jo yleisesti hyväksytty myös oppimisvälineiksi eikä niitä enää mielletä pelkästään vapaa-ajan viihteeksi. Koulut ovat enenevässä määrin alkaneet suunnitella opetusta pelejä hyödyntäen, sillä tämän päivän lapset ja nuoret ovat tottuneet hahmottamaan asioita visuaalisesti ja vuorovaikutteisesti

Hanke "Tietoa, taitoa ja elämyksiä pelaamalla" on toteutettu Turun kaupunginkirjaston ja Turun ammattikorkeakoulun Game Lab:in opiskelijoiden ja Turun Ammattikorkeakoulun henkilökunnan yhteistyöhankkeena.

Hankkeessa on suunniteltu pelisalkku, joka sisältää mobiilin paketin kirjastoon sopivia pelejä sekä pelaamiseen tarvittavat laitteet. Pelisalkku sisältää noin 20 peliä ja niiden pelaamiseen tarvittavat laitteet. Pelisalkun sisältöä ei erikseen luetteloida kirjastojärjestelmään, mutta itse pelisalkku kylläkin.

Salkku kiertää eri kirjastoissa maakunnassa, sitä ei lainata asiakkaille ja sitä käytetään vain kirjastoissa. Kirjastot voivat hyödyntää salkkua omien suunnitelmiensa mukaan pelitapahtumissaan. Varaukset kukin toimija voi tehdä suoraan kirjastojärjestelmässä tai vaihtoehtoisesti Google-kalenterissa (yhteisjärjestelmään kuulumattomat, Vaskin ulkopuoliset hakijat). Vaski-kirjastoilla salkun lainaus alkaa kesän 2015 jälkeen ja muut maakunnan kirjastot tulevat mukaan 1.10.2015 alkaen, jolloin käynnistyy uusi, koko maakunnan kattava aineistokuljetus.

Kirjaston edustajat on koulutettu pelisalkun ja sen laitteiden käyttöön. Kirjaston asiakkaille järjestetään ammattikorkeakoulun opiskelijoiden toimesta markkinointitilaisuuksia, joissa lanseerataan uusi pelisalkku. Markkinointi tapahtuu peli-iltojen yhteydessä.

Hankkeessa kehitettiin myös älylaitteilla pelattava Kirjastopeli. Kirjastopelistä on kolme kieliversiota:

Kirjastopeli: Hidden Stories

Library Game: Hidden Stories

 Bibliotek Spel: Hidden Stories

Kirjastopeli on vapaasti ladattavana AndroidMarketista tai AppleStoresta. Pelin voi asentaa sekä puhelimiin että tabletteihin. Puhelimeen tai tablettiin ladatun pelin tunnistaa ikonista, jonka alla on teksti ”Hidden Stories”. Asiakkaille tarkoitettu ohje pelin lataamiseen ja pelaamiseen on tekeillä, ja se lisätään maakunnan kirjastojen yhteiseen ekstranetin (https://vsmaakuntakirjasto.wordpress.com/) tulostettavaksi tiskeille.

Peliä pelataan älylaitteella ja siinä on kaksi osiota:

 • Älypeli
  • Pelaajan tarkoituksena on hyllyttää kirjat hyllyihin oikeassa järjestyksessä. Kirjat ja niitä vastaavat hyllyt on merkitty värikoodein.
  • Pelin tasot löytyvät itse pelistä Valitse luku-osion alta.
  • Aluksi on pelattavissa opettava tutoriaali ja peruspaketti.
 • Aarteenetsintä
  • Pelaaja saa lisää pelitasoja kirjastoihin ”kätketyistä” QR-koodeista.
  • Pelin Aarteenetsintä valikon alta löytyy vihjeitä tai arvoituksia, jotka kertovat, mistä uusia pelitasoja avaavat QR-koodit löytyvät. Pelaajan on siis tultava kirjastoon paikan päälle, jotta hän saa lisää pelattavaa,
  • Kun pelaaja löytää QR-koodin hän voi skannata sen puhelimellaan/tabletillaan. Kukin löydetty QR-koodi avaa yhden kolmesta luvusta lisäpelattavaksi

Pelisalkun voi lainata määräajaksi omaa tapahtumaansa varten. Tämän jälkeen salkku palautetaan Turun pääkirjastoon, jossa sen sisältö tarkistetaan ja se lähetetään eteenpäin seuraavalle varaajalle. Pelisalkku kulkee maakunnallisten kuljetuksien mukana.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Turun ammattikorkeakoulu, tietotekniikan linja

Webbsidor, publikationer och material: 

Hankkeessa toteutettiin kirjastopeli, josta on saatavilla kolme kieliversiota: Kirjastopeli: Hidden Stories Library Game: Hidden Stories Bibliotek Spel: Hidden Stories

Kirjastopeli on vapaasti ladattavana AndroidMarketista tai AppleStoresta. Pelin voi asentaa sekä puhelimiin että tabletteihin. Puhelimeen tai tablettiin ladatun pelin tunnistaa ikonista, jonka alla on teksti ”Hidden Stories”.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hanke oli monella tapaa haastava ja sisälsi useita vaiheita:

- yhteistyöstä sopiminen Game Labin kanssa

- pelisalkun sisältötarpeen kartoitus ja hankinta

- henkilökunnan koulutukset

Hanke on maakunnassa otettu hyvin vastaan, sillä kirjastoilla on tarve järjestää myös pelitapahtumia. Maakunnassa on paljon pieniä kirjastoja, joilla ei ole mahdollisuutta itse hankkia pelejä ja niiden pelaamiseen tarvittavia laitteita. Hankkeen aikana toteutettu Kirjastopeli : Hidden Stories on oiva lisäapu mediakasvatuksessa ja tiedonhaun opetuksessa.

Fortsatta åtgärder: 

Pelisalkun käyttöä seurataan ja tarvittaessa sisältöä päivitetään.

Projektet börjar : 
01/04/2014
Projektet avslutas : 
31/12/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€14 000
Egen finansiering: 
€9 000
Budget sammanlagt: 
€23 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€14 510

Statistik:
Utbildningar: 
1kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
29henkilö/person
Antalet evenemang: 
3kpl/st.

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€10 000

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2014.