Tietoa ja taitoa tableteilla
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
oma otos
Someron kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kiiruuntie 2, PL 42
31400
Kirjaston puhelin : 
040 1268 330
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@somero.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Somero
Y-tunnus : 
0153082-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Laura Tyysteri
Puhelin : 
040 1268 330
Sähköposti : 
laura.tyysteri@somero.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoite on modernisoida Someron kaupunginkirjaston tiedonhaun ja kirjastonkäytön opetusta uudistamalla kirjaston opetusvälineistöä. Käytännössä tarkoitus on hankkia kirjastoon tablettitietokoneita ja ottaan ne käyttöön niin lasten, nuorten, aikuisten kuin senioreidenkin opetuksessa ja opastuksissa.

 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Uuden välineistön hankkiminen ja käyttöönotto.

Kuvaus : 

Someron kaupunginkirjasto on vuosien ajan antanut kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta koulujen 2., 4. ja 7.-9. luokkien oppilaille. Vuonna 2015 kuudessa alakoulussa opiskelee yhteensä 610 oppilasta ja yläkoulussa 289 oppilasta. Tiedonhaun opastusta on annettu myös lukiolaisille, aikuisryhmille ja yksittäisille tarvitsijoille. Alakoululaisille kirjaston- ja tiedonhaun opastus on toteutettu leikillisinä, visuaalisesti houkuttelevina tuokioina kuvataiteilija Keanne van de Kreeken Someron kirjastolle luomien satuhahmojen avulla. Innokkaimmin kirjastoa käyttäneet luokat on palkittu vuosittain kirjailijavierailuin. Yläkoululaisille on tiedonhaun opetuksen lisäksi yhteistyössä äidinkielen opettajien kanssa kehitelty välineitä eri kirjallisuudenlajien tuntemiseksi, mm. järjestetty työpajoja, joiden vetäjinä ovat toimineet sanataiteen ammattilaiset. Aikuisten kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetuksen tarkoituksena on ollut verkkokirjaston tunnetuksi tekeminen ja sen käyttöön opastaminen sekä Someron kirjastoon tutustuminen. Tablettien avulla verkkotaitojen ja tiedonhaun opetusta voitaisiin kehittää nykyaikaisemmaksi ja erityisesti koululaisia aiempaa kiinnostavammaksi. Tablettitehtävät voitaisiin ratkaista kirjaston hyllyjen äärellä, toisaalta tabletit voitaisiin kätevästi viedä myös sivukylien kouluille. Tablettien erilaisia mahdollisuuksia soveltamalla nuoria voitaisiin myös innostaa lukemaan ja tuottamaan omia tekstejä ja kuvia. Senioreille tabletit olisivat muita mikroja helpompia käyttää kosketusnäyttönsä vuoksi. Kirjastossa on jo usean vuoden toiminut Muistikammari, johon osallistuu säännöllisesti noin 15 eriasteista muistisairautta potevaa. Muistitehtävien haku ja tekeminen sujuisivat tableteilla tavallista mikroa helpommin. Syksyllä 2015 kirjastossa aloitti Eläkeliiton Someron osaston senioreille suunnattu nettiopastus. Opastus jatkuu vuonna 2016, jos innostusta riittää pidempäänkin. Osallistujia on ollut yli 10 h/kerta. Somero-opisto ja etsivä nuorisotyö ovat järjestäneet työttömille nuorille ohjausta koulutukseen hakeutumiseen ja työelämään orientoitumiseen. Myös maahanmuuttajien kotouttamiseen ollaan valmistautumassa. Työttömille ja kotoutettaville opastukset voitaisiin kirjastossa toteuttaa tableteilla henkilökohtaisesti ja yksityisyyden suojan tarjoten.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Someron koulut, Somero-opisto, etsivä nuorisotyö, Eläkeliiton Someron osasto
Aiemmat hankkeet: 

Useat pienehköt kirjastot ovat saaneet avustusta tablettien hankintaan mediakasvatuksen ja tiedonhankinnan tueksi.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Someron kaupunginkirjasto on vuosien ajan antanut kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta koulujen 2., 4. ja 7.-9. luokkien oppilaille. Vuonna 2015 kuudessa alakoulussa opiskelee yhteensä 610 oppilasta ja yläkoulussa 289 oppilasta. Tiedonhaun opastusta on annettu myös lukiolaisille, aikuisryhmille ja yksittäisille tarvitsijoille.

Alakoululaisille kirjaston- ja tiedonhaun opastus on toteutettu leikillisinä, visuaalisesti houkuttelevina tuokioina kuvataiteilija Keanne van de Kreeken Someron kirjastolle luomien satuhahmojen avulla. Innokkaimmin kirjastoa käyttäneet luokat on palkittu vuosittain kirjailijavierailuin.

Yläkoululaisille on tiedonhaun opetuksen lisäksi yhteistyössä äidinkielen opettajien kanssa kehitelty välineitä eri kirjallisuudenlajien tuntemiseksi, mm. järjestetty työpajoja, joiden vetäjinä ovat toimineet sanataiteen ammattilaiset.

Aikuisten kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetuksen tarkoituksena on ollut verkkokirjaston tunnetuksi tekeminen ja sen käyttöön opastaminen sekä Someron kirjastoon tutustuminen.

Tietoa ja taitoa tableteilla -hankkeessa kirjaston käyttöön hankittiin 12 tablettia, joiden avulla verkkotaitojen ja tiedonhaun opetusta on ryhdytty kehittämään nykyaikaisemmaksi ja erityisesti koululaisia aiempaa kiinnostavammaksi.

Kirjastoon hankittiin AVI:n myöntämällä hankerahoituksella vuoden 2016 loppupuolella 12 tablettia ja niille siirreltävä lataus- ja säilytyssalkku. Käyttöön uusi laitteisto otettiin vuoden 2017 alusta. Tähän mennessä tabletteja on käytetty yläkoululaisten ja lukiolaisten tiedonhaun opetuksessa. Uudet laitteet monipuolistavat ja konkretisoivat opetusta, sillä tablettitehtävät voidaan ratkaista kirjaston hyllyjen äärellä. Tulevaisuudessa tablettien mahdollisuuksia soveltamalla yritetään myös innostaa nuoria lukemaan ja tuottamaan omia sisältöjä. Tähän mennessä tabletteja on ehditty hyödyntää välineistönä myös maksuttomassa atk-neuvonnassa. Tabletteihin on asennettu valmiiksi sovelluksia myös alakouluikäisten kirjastonkäytön opetusta ja erilaisia työpajoja sekä seniorien muistikammaritoimintaa silmällä pitäen. Uusi laitteisto on innostanut henkilökuntaa hankkimaan uudenlaista osaamista (esim. koodaus) ja pohtimaan erityisesti lapsille suunnattujen tapahtumien järjestämistä uudenlaisista näkökulmista.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeella ei toistaiseksi ole tuotettua materiaalia. Hankerahoituksella hankittua välineistöä on kuitenkin tarkoitus hyödyntää monenlaisten materiaalien tuottamisessa esimerkiksi lasten ja nuorten työpajoissa. Osa näistä materiaaleista voidaan mahdollisesti koota esimerkiksi näyttelyksi nettiin ja/tai kirjaston infotauluihin.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Tähän mennessä hankkeen tavoitteet ovat täyttyneet: kirjastoon on hankittu uusi laitteisto ja se on otettu käyttöön tiedonhaun ja kirjastonkäytön opetuksessa. Kun laitteet tulevat tutummiksi henkilökunnalle, niiden hyödyntämiseen keksitään todennäköisesti vielä monia uusia tapoja. Ainakin osittain ennakoimaton positiivinen vaikutus oli henkilökunnalla herännyt into hankkia uutta tabletteihin liittyvää osaamista ja lisäkoulutusta.

Jatkotoimenpiteet: 

Tabletteihin on ladattu jo valmiiksi useita erilaisia sovelluksia tulevaisuuden toimintaa varten. Tabletteja aiotaan käyttää esimerkiksi ikääntyneiden muistikammaritoiminnassa, johon osallistuu säännöllisesti noin 25 eriasteista muistisairautta potevaa. Senioreille tabletit ovat muita tietokoneita helpompia käyttää kosketusnäyttönsä vuoksi. Jo pelkästään uuden laitteen käytön opettelu käy muistitehtävästä.

Tabletteja aiotaan tulevaisuudessa käyttää myös kirjaston e-aineistojen käytön opastuksessa, atk-neuvonnassa sekä erilaisissa lasten ja nuorten työpajoissa.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 715
Oma rahoitus yhteensä: 
€715
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
5kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
100henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016