Tietokoneluokasta monitoimitilaksi
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Limingan kirjasto
Limingan kirjasto
Kirjaston osoite : 
Liminganraitti 5
91900
Kirjaston puhelin : 
050-3182044
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@liminka.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Limnu
Y-tunnus : 
0186553-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Sanna Näätänen
Puhelin : 
050 5236361
Sähköposti : 
sanna.naatanen@liminka.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on luoda staattisesta tietokoneluokasta muunneltava monitoimitila.
Kirjaston nykyisessä tietokoneluokassa on käytössä 18 tietokonetta.  Tavallisen pöytäkoneet aiheuttavat sen, että tilaa ei voi muunnella, koska pöytiä ja koneita ei voi siirtää. Tilaa käytetäänkin, tästä johtuen, suhteellisen vähän.  Kirjastossamme ei ole tietokoneluokan lisäksi muuta erillistä hiljaista tilaa. Limingassa on maan keskiarvoon verrattuna paljon lapsia ja nuoria. Paikkakunnan lapsiperheet ja nuoret ovat aktiivisia kirjaston asiakkaita. Osittain tästä johtuen kirjastosali saattaa olla vilkkaina päivinä välillä hyvinkin levoton. Koemme tärkeäksi tarjota asiakkaille myös mahdollisuuden hiljaiseen opiskelu- ja lukutilaan.

Hankkeessa hankitaan kannettavia tietokoneita 10 kappaletta, näillä koneilla korvataan osa tilassa olevista pöytäkoneista. Jäljelle jäävät koneet sijoitetaan luokan seinustoille. Jäljelle jäävät liikuteltavat pöydät voidaan tarpeen mukaan järjestää joko opiskelupöydiksi tai kokouspöydäksi.  Näin tilasta saadaan luku- ja opiskelutila ja tarpeen mukaan monitoimitilassa voidaan pitää myös kokouksia. Iltaisin avoimena olevasta yli kymmenen hengen kokoustilasta on Limingassa ollut puutetta.

Hankkeen avulla saataisiin vähäisellä käytöllä olevasta tietokoneluokasta monipuoliseen käyttöön muunneltava monitoimitila.  Tilassa valmiina olevien tietokoneiden ja hankkeessa hankittavien kannettavien tietokoneiden avulla tilaa voisi edelleen käyttää opetustilana. Muina aikoina tila olisi opiskelijoiden ja rauhallista lukutilaa kaipaavien käytössä. Lisäksi kuntalaiset voisivat varata monitoimitilaa kokouskäyttöön.

Omarahoitusosuus koostuu henkilökunnan työtunneista tilan suunnittelussa ja toteutuksessa, sekä uuden tilan markkinointi- ja tiedotusmateriaalien kustannuksista. 

Aloituspäivämäärä : 
04/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
22/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 100
Oma rahoitus yhteensä: 
€870
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 970
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Katso Perustelumuistio 2016 Hankerekisteristä.

 
okm
avi