Tietokoneluokasta monitoimitilaksi
År 2016 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Bildens ursprung: 
Limingan kirjasto
Limingan kirjasto
Bibliotekets adress : 
Liminganraitti 5
91900
Bibliotekets telefonnummer : 
050-3182044
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@liminka.fi
ISIL-kod : 
FI-Limnu
FO-nummer : 
0186553-2
Ansvarsperson : 
Sanna Näätänen
Telefonnummer : 
050 5236361
E-post : 
sanna.naatanen@liminka.fi
Projektbeskrivning : 

Hankkeen tavoitteena on luoda staattisesta tietokoneluokasta muunneltava monitoimitila.
Kirjaston nykyisessä tietokoneluokassa on käytössä 18 tietokonetta.  Tavallisen pöytäkoneet aiheuttavat sen, että tilaa ei voi muunnella, koska pöytiä ja koneita ei voi siirtää. Tilaa käytetäänkin, tästä johtuen, suhteellisen vähän.  Kirjastossamme ei ole tietokoneluokan lisäksi muuta erillistä hiljaista tilaa. Limingassa on maan keskiarvoon verrattuna paljon lapsia ja nuoria. Paikkakunnan lapsiperheet ja nuoret ovat aktiivisia kirjaston asiakkaita. Osittain tästä johtuen kirjastosali saattaa olla vilkkaina päivinä välillä hyvinkin levoton. Koemme tärkeäksi tarjota asiakkaille myös mahdollisuuden hiljaiseen opiskelu- ja lukutilaan.

Hankkeessa hankitaan kannettavia tietokoneita 10 kappaletta, näillä koneilla korvataan osa tilassa olevista pöytäkoneista. Jäljelle jäävät koneet sijoitetaan luokan seinustoille. Jäljelle jäävät liikuteltavat pöydät voidaan tarpeen mukaan järjestää joko opiskelupöydiksi tai kokouspöydäksi.  Näin tilasta saadaan luku- ja opiskelutila ja tarpeen mukaan monitoimitilassa voidaan pitää myös kokouksia. Iltaisin avoimena olevasta yli kymmenen hengen kokoustilasta on Limingassa ollut puutetta.

Hankkeen avulla saataisiin vähäisellä käytöllä olevasta tietokoneluokasta monipuoliseen käyttöön muunneltava monitoimitila.  Tilassa valmiina olevien tietokoneiden ja hankkeessa hankittavien kannettavien tietokoneiden avulla tilaa voisi edelleen käyttää opetustilana. Muina aikoina tila olisi opiskelijoiden ja rauhallista lukutilaa kaipaavien käytössä. Lisäksi kuntalaiset voisivat varata monitoimitilaa kokouskäyttöön.

Omarahoitusosuus koostuu henkilökunnan työtunneista tilan suunnittelussa ja toteutuksessa, sekä uuden tilan markkinointi- ja tiedotusmateriaalien kustannuksista. 

Projektet börjar : 
04/04/2016
Projektet avslutas : 
22/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€6 100
Egen finansiering: 
€870
Budget sammanlagt: 
€6 970
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0

Katso Perustelumuistio 2016 Hankerekisteristä.