Tietotekniikkaa senioreille
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
SeniorSurf 2013, Heinolan kaupunginkirjasto
Heinolan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppakatu 12
18100
Kirjaston puhelin : 
03 8493619
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@heinola.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Heino
Y-tunnus : 
1068892-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Mirja Sipilä
Puhelin : 
044 7976842
Sähköposti : 
mirja.sipila@heinola.fi
Kuvaus : 

Taustaa

Syksyllä 2012 järjestettiin Heinolan kirjastossa Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston seniorihankkeen osana kaksi Tietokone tutuksi -alkeiskurssia ja yksi jatkokurssi senioireille. Kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan kursseille. SeniorSurf-päivässä 8.10.2013 oli lähes 300 kävijää. Kirjasto, pankit ja Kela esittelivät verkkopalvelujaan. Kansalaisopiston Mediapaja opasti esim. tablettitietokoneiden käytössä ja sähköisessä kurssi-ilmoittautumisessa, lisäksi oli mahdollisuus vapaaehtoisten vertaisneuvontaan. Tapahtumassa järjestettiin myös luento ja kyselytuokio tietoturva-asioista. Päivän aikana moni kävijä esitti toiveen, että kirjastossa pidettäisiin uudelleen tietokonekursseja. Niitä on toivottu myös asiakaskyselyissä sekä aikaisempien kurssien ja luentojen yhteydessä. Heinolalaisilla ikäihmisillä on todellista tarvetta tietokoneiden ja verkkopalveluiden käytön opetteluun.

Heinola on selvästi ikääntyvien ihmisten kaupunki. Senioreiden kirjastonkäyttö on pysynyt samana tai jopa hieman lisääntynyt, vaikka kirjastonkäyttö muissa ikäryhmissä on vähentynyt. Kirjaston voi ajatella olevan senioreille luonteva ja tuttu paikka, johon matala kynnys tulla vaikka kurssille.

Heinolan kirjastossa ei ole tietokoneluokkaa. Joustavilla ratkaisuilla olemassa olevia tiloja voidaan muuntaa opetustiloiksi. Aiemman hankkeen aikana kirjastoon on saatu langaton verkko, kiinteä dataprojektori, valkokankaita ja kaksi tablettitietokonetta. Kirjastossa on lisäksi erillinen dataprojektori. Opetuskäyttöön sopivia tietokoneita ei ole.

Hankesuunnitelma

Hankkeen tavoitteena on edistää senioireiden tietokoneen käyttötaitoa sekä verkkoasiointi- ja tiedonhallintataitoja. Kirjasto järjestää maksuttomia tietokoneen käyttötaidon alkeis- ja jatkokursseja yhteeensä 40 tuntia, kuusi luentoa eri aiheista, eri toimijoiden verkkopalveluiden opastusta sekä yhteensä 20 vastaanottokertaa sisältävän tietotekniikan neuvontaklinikan.

 

Koulutusta ja tilaisuuksia järjestetään tarpeiden ja toiveiden mukaisesti, esim. verkkoasioinnista, tiedonhausta, kuvien käsittelystä tai sähköpostin käytöstä. Kurssien vetäjiksi hankitaan senioreiden opettamisesta kokemusta hankkinut ohjaajaa. Luennoitsijoiksi kutsutaan tietotekniikan ja verkkoviestinnän asiantuntijoita ja verkkotoimijoita. Neuvontaklinikkaa ylläpitää Heinolan kanslaisopiston Mediapaja. Klinikalle voi tulla kysymään neuvoa ja niksejä tietokoneasiohin vaikkapa oman koneen kanssa. Pankit, kaupunki, verohallinto, Kela, apteekki ja poliisi pyydetään esittelemään verkkopalveluitaan. Lisäksi pyydetään kodinkoneliikettä ja liittymien myyjiä esittelemään laitteita ja datayhteyksiä.

 

Opetusta voidaan järjestää kotiseutuhuoneessa ja lehtisalissa, opastusta myös muissa tiloissa. Hanketta varten tarvitaan 10 kannettavaa tietokonetta  ja neljä tablettitietokonetta. Hankkeen loppumisen jälkeen koneita tarvitaan kirjastonkäytön, verkkokirjaston ja tiedonhaun opetuksessa ja mediakasvatuksessa. Henkilökunnan ja asiakkaiden koulutuksen tarve verkkokirjaston käyttöön kasvaa, kun Päijät-Hämeen yhteinen Lastu-kirjasto avautuu.

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Heinolan kansalaisopiston Mediapaja, paikalliset pankit, Heinolan kaupungin hallintokunnat, Kela, apteekki, poliisi, verohallinto

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankeraportti ja hankkeeseen liittyvä tiedotus- ja esitemateriaali sekä yhteenvedot kerätystä palautteesta löytyvät sivulta 

http://lastukirjastot.fi/112984/fi/articles/tietotekniikkaa-senioreille

Kursseista ja tapahtumista oli yhteensä 8 ilmoitusta paikallisessa Itä-Häme –lehdessä. Muita tiedotuskanaviamme olivat kaupungin www-sivut heinola.fi, Lastukirjastot.fi -sivut, facebook ja twitter, sekä omat ilmoitustaulumme.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Saatuamme rahoituspäätöksen järjestimme kyselyn, jonka avulla halusimme selvittää, millaista tietotekniikkaan ja sähköiseen asiointiin liittyvää opetusta ja neuvontaa toivotaan. Samalla kerättiin potentiaalisen kohderyhmän yhteystietoja myöhempää tiedottamista varten. Kyselystä tiedotettiin paikallislehden ilmoituksella ja siihen oli mahdollista vastata myös verkossa.

Kursseilla käytettäväksi laitteistoksi hankittiin hankittiin 10 mikrotietokonetta ja latausvaunu sekä muunnettiin pohjakerroksen kotiseutuhuone opetustilaksi hankkimalla sinne videotykki kaiuttimineen. Langaton verkko tilassa jo olikin.

Syksyllä 2014 neuvoteltiin Heinolan kansalaisopiston Mediapajan kanssa opetuksen järjestämisestä ja suunniteltiin opetuksen sisältöjä. Päädyttiin järjestämään tietotekniikan peruskursseja (á 4 x 2 tuntia), iPad-kursseja (á 2 x 2,5 tuntia) sekä tablettien käytön avoimia neuvontatilaisuuksia (á 2 tuntia). Tablettineuvontaa järjestettiin jo syksyn aikana kaksi kertaa.

Seniorsurfit 2014

Lokakuun alun SeniorSurf -tapahtumassa verkkopalveluja ja laitteita oli esittelemässä kaksi pankkia (Osuuspankki ja Nordea), Kela, Heinolan sosiaali- ja terveystoimi, Eldec oy, Kansalaisopiston Mediapaja, Tekniset Pekkala sekä kirjasto. Tapahtuma kesti 4 tuntia ja kävijöitä kirjattiin yli 400.

Yhteistyössä PalveluSantran kanssa järjestettiin marraskuussa toinenkin SeniorSurf -tapahtuma, jossa kuultiin luento tietokoneista ja mobiililaitteista sekä annettiin opastusta laitteiden käytössä. Kela ja Heinolan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi esittelivät sähköisiä palvelujaan. Tähän tapahtumaan osallistui yli 100 asiakasta.

Syksyllä kuultiin myös paikallisen tvt-toimijan, Nettimuori Marjatta Laineen, tietoturva -luento.

Kurssit käyntiin talvella 2015

Vuoden 2015 alussa järjestettiin kaksi iPad peruskurssia sekä kaksi tietokoneen peruskurssia. Opetuksesta vastasi kansalaisopiston Mediapaja. Tietokonekurssien suuren suosion vuoksi huhtikuussa pidettiin vielä ylimääräinen peruskurssi.

Mediapajan syksyllä aloittamat tablettineuvonnat toteutuivat kevään aikana neljänä keskiviikkona. Kävijämäärät näissä ohjauksissa vaihtelivat 14:stä 36:een.

Huhtikuussa järjestettiin verkkoilta, jolloin Nettimuori piti alustuksen sähköisistä palveluista ja informaatikkomme Johanna Mattila opasti uuden verkkokirjastomme, Lastun käytössä. Kesän kynnyksellä vielä johdateltiin asiakkaita e-kirjojen lainaamisen saloihin.

Maaliskuusta lähtien kirjastosta on voinut varata ajan henkilökohtaiseen tietotekniseen neuvontaan, jota antaa kirjaston tvt-kirjastovirkailija Mika Järvinen kerran viikossa.

Syksy 2015

Koska kevään tietokonekursseille kaikki halukkaat eivät vieläkään mahtuneet mukaan, järjestettiin neljäs peruskurssi. Mediapaja jatkoi myös tablettineuvontaa kaksi kertaa syksyn kuluessa.

6.10. järjestettävään SeniorSurf -tapahtumaan saatiin edellisvuotisten esittelijöiden lisäksi myös Säästöpankki ja Nettimuori. Kolmen tunnin aikana verkkopalveluihin ja laitteisiin tutustui 363 kävijää.

Kirjaston henkilökohtainen tietotekninen neuvonta tuplaantui syyskuussa, kun informaatikko Johanna Mattila aloitti henkilökohtaiset viikottaiset neuvontatuokiot. Lisäksi e-aineistojen ja verkkokirjaston käytön opastusta ja esittelyä järjestettiin kolme kertaa syksyn aikana.

Palaute

Kursseilta ja tapahtumista kerätty palaute oli  poikkeuksetta positiivista. Kursseilta ja opastustilaisuuksista saatu opetus oli tullut tarpeeseen ja sitä toivotaan saatavan lisää. Seniorsurf –tapahtumien esittelijöiden palaute on ollut myös erittäin hyvää:  esittelijät ovat olleet tyytyväisiä tilaisuuksiin ja tulevat mielellään jatkossakin mukaan, muulloinkin kuin SeniorSurf -päivinä.

Otanta asiakaspalvelutilanteista

Koska sähköisten palvelujen käytön opastamisesta ja tietotekniikkaan liittyvistä neuvontatehtävistä on tullut osa  päivittäistä asiakaspalveluamme, kirjasimme ylös arjen asiakaspalvelussa vastaan tulleita verkkoasiointiin tai tietotekniikkaan liittyviä neuvontatilanteita marraskuusta 2014 maaliskuulle 2015. Kirjauksia kertyi yhteensä 84 kappaletta.

Eniten opastusta tarvittiin pankkiasioinnissa (kolmannes), sitten tekstinkäsittelyyn, tulostamiseen ym. tekniikkaan liittyvissä ongelmissa. Sähköposti ja matkustamiseen liittyvä sähköinen asiointi olivat selkeät ryhmät, joiden hoitoon myös kaivattiin apuja.

Useimmiten neuvontatilanteet olivat selvinneet viidessä minuutissa tai nopeammin, mutta pidemmätkään opastukset eivät olleet harvinaisia, joskus opastustilanne saattoi venähtää puoleen tuntiin. 

Tyypillisin opastettava oli yli 60-vuotias nainen. Miehiä opastettavista oli vajaa kolmannes ja reilu neljännes kaikista oli alle 60-vuotiaita.

Jatkotoimenpiteet: 

Kiinnostus kursseja ja opastusta kohtaan oli valtavaa. Myös tietoisuus siitä, että kirjastosta saa neuvoja ja ohjausta tietotekniikkaan  ja verkkopalveluihin liittyen on lisääntynyt merkittävästi.  Kirjasto vastaa edelleen asiakkaidensa tarpeisiin:

  • kouluttamalla henkilökuntaa laitteiden ja palvelujen käytössä, jotta opastustilanteet asiakaspalvelun lomassa sujuvat onnistuneesti ja joustavasti
  • tarjoamalla mahdollisuuden henkilökohtaiseen tietotekniseen opastukseen ajanvarauksella
  • järjestämällä SeniorSurf -tapahtuman jälleen syksyllä 2016
  • toteuttamalla pienempiä verkkopalvelujen esittelytapahtumia, mm. SeniorSurfeista saatuja kontakteja hyödyntäen 

Suunnitelmissa on myös:

  • avoimet säännölliset tietotekniikkaopastukset / -päivystykset oman henkilökunnan voimin
  • mikäli resursseja kurssien järjestämiseen löytyy, yhteistyö Kansalaisopiston Mediapajan kanssa jatkuu
Aloituspäivämäärä : 
02/05/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€19 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€22 900
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€18 497
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 356

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
66kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
485henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
6kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
885henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€14 000
 
okm
avi