Tietotulva: nuoret ja kirjasto
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lieksan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Urheilukatu 4, PL 68
81701
Yhteyshenkilön nimi : 
Timo Kuru
Puhelin : 
0401044133
Sähköposti : 
timo.kuru@lieksa.fi
Hankkeen tavoite: 

Nuorille suunnattuja tapahtumia, joilla integroidaan nuoret moderneiksi ja monipuolisiksi kirjaston palvelujen käyttäjiksi.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Lyhyellä tähtäimellä tuloksia arvioidaan tapahtumiin osallistujien määrällä ja nuorisoraadin pohdintojen tuloksilla. Pitkällä tähtäimellä toivotaan nähtävän lukuinnon kasvamista nuorissa ja nuorten käyttäjien osuuden kasvamista kirjaston käyttäjinä.

Kuvaus : 

Valeuutiset, disinformaatio ja informaatiotulva ovat nyky-yhteiskunnan ilmiöitä, jotka eivät tule jatkossa vähenemään. Tulevaisuuden kansalaisella on oltava hyvä monilukutaito, jonka avulla hän löytää luotettavat lähteet ja osaa arvioida informaation luotettavuutta.

Toteutetaan tapahtumia, joissa nuoria kiinnostavat vierailijat tulevat kertomaan muun muassa disinformaatiosta ja omista kirjastokokemuksistaan. Vierailijoiksi kutsutaan alan asiantuntija. He esiintyisivät ainakin Lieksan yläkoululla, Lieksan lukiolla ja Pohjois-Karjalan ammattiopiston Lieksan yksikkössä.

Vierailijaksi kutsutaan myös suosittu nuoriso idoli, kuten suomalainen tubettaja, jonka kokemus- ja osaamiskenttä sopii käyvät yhteen hankkeen tavoitteiden kanssa. Käytetään myös avuksi olemassa olevia apuvälineitä, kuten kirjastokaistan 3 kysymystä kirjastosta sarjaa.

Toteutetaan lukukilpailu, jossa on palkinto houkuttimena. Lukukilpailussa on hankkeen aiheen mukaisia kirjoja.

Pidetään nuorisoraati, jossa keskustelaan kirjaston tulevaisuudesta. Raati toteutetaan yhteistyössä Lieksan nuorisovaltuuston kanssa.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Lieksan nuorisotoimi, Lieksan nuorisovaltuusto, Lieksan yläkoulu, Lieksan lukio ja Pohjois-Karjalan ammattiopisto
Aloituspäivämäärä : 
01/01/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000
 
okm
avi