Tietotulva: nuoret ja kirjasto
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Lieksan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Urheilukatu 4, PL 68
81701
Ansvarsperson : 
Timo Kuru
Telefonnummer : 
0401044133
E-post : 
timo.kuru@lieksa.fi
Projektets målsättning: 

Nuorille suunnattuja tapahtumia, joilla integroidaan nuoret moderneiksi ja monipuolisiksi kirjaston palvelujen käyttäjiksi.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Lyhyellä tähtäimellä tuloksia arvioidaan tapahtumiin osallistujien määrällä ja nuorisoraadin pohdintojen tuloksilla. Pitkällä tähtäimellä toivotaan nähtävän lukuinnon kasvamista nuorissa ja nuorten käyttäjien osuuden kasvamista kirjaston käyttäjinä.

Projektbeskrivning : 

Valeuutiset, disinformaatio ja informaatiotulva ovat nyky-yhteiskunnan ilmiöitä, jotka eivät tule jatkossa vähenemään. Tulevaisuuden kansalaisella on oltava hyvä monilukutaito, jonka avulla hän löytää luotettavat lähteet ja osaa arvioida informaation luotettavuutta.

Toteutetaan tapahtumia, joissa nuoria kiinnostavat vierailijat tulevat kertomaan muun muassa disinformaatiosta ja omista kirjastokokemuksistaan. Vierailijoiksi kutsutaan alan asiantuntija. He esiintyisivät ainakin Lieksan yläkoululla, Lieksan lukiolla ja Pohjois-Karjalan ammattiopiston Lieksan yksikkössä.

Vierailijaksi kutsutaan myös suosittu nuoriso idoli, kuten suomalainen tubettaja, jonka kokemus- ja osaamiskenttä sopii käyvät yhteen hankkeen tavoitteiden kanssa. Käytetään myös avuksi olemassa olevia apuvälineitä, kuten kirjastokaistan 3 kysymystä kirjastosta sarjaa.

Toteutetaan lukukilpailu, jossa on palkinto houkuttimena. Lukukilpailussa on hankkeen aiheen mukaisia kirjoja.

Pidetään nuorisoraati, jossa keskustelaan kirjaston tulevaisuudesta. Raati toteutetaan yhteistyössä Lieksan nuorisovaltuuston kanssa.

Samarbetspartner/s: 
Lieksan nuorisotoimi, Lieksan nuorisovaltuusto, Lieksan yläkoulu, Lieksan lukio ja Pohjois-Karjalan ammattiopisto
Projektet börjar : 
01/01/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€4 200
Egen finansiering: 
€1 300
Budget sammanlagt: 
€5 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€4 000