Tiimistä voimaa
År 2012 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Gallen-Kallelankatu 12 (PL 200)
28101
Bibliotekets telefonnummer : 
(02) 621 58 00
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@pori.fi
ISIL-kod : 
FI-Pm
FO-nummer : 
0137323-9
Ansvarsperson : 
Asko Hursti
Telefonnummer : 
044 701 5829
E-post : 
asko.hursti@pori.fi
Projektbeskrivning : 

Tiimistä voimaa

Projektin tarkoituksena on omaksua tiimimäinen työskentely omaksi. Hankkeen aikana suunnitellaan yhdessä kirjaston henkilökunnan kanssa projektinomaisesti tiimimäisen työskentelytavavan käyttöönotto koko Porin kaupunginkirjastossa. Tiimimäinen työskentely liittyy olennaisesti prosessiorganisaatioon. Kirjastossa on monia perinteisiä toimintamuotoja (esim. lasten- ja nuortenkirjastotyö), useita uusia palveluja (esim. kaunokirjallisuuden aktiivinen esittely, lukupiirit, verkkotuotanto) sekä haasteita (esim. tapahtumatuotanto-osaaminen, markkinointi tai verkottuminen muiden toimijoiden kanssa), joita tehdään kaikissa toimipaikoissa, mutta jotka olisivat tuloksellisempia tiimimäisellä työskentelytavalla.Tiimimäinen työskentely on tämän hetken tehokkaimpia työskentelytapoja organisaatiossa. Tavoitteena on lisätä henkilökunnan työhyvinvointia, motivaatiota sekä erityisesti kirjastopalvelujen laatua ja tehokkuutta. Projektin tavoitteena on myös tiimimäisen työtavan levittäminen maakunnan kirjastoihin. Projektissa ostetaan koulutuspalveluja ja palkataan mentori ohjaamaan työskentelyä.

Koulutuspalveluiden, jonka kohderyhmänä kirjaston lähiesimiehet, tavoitteena on:

· Kartoittaa tiimiläisten käsitys johtotiimin (=kirjaston ylimmän johdon, keskijohdon ja lähiesimiesten) työskentelyn tilasta

· lisätä lähiesimiesten ymmärrystä tiimityöstä

· kehittää tiimityötä saatujen vastausten pohjalta ja motivoida heitä tiimityöhön osoittamalla sen etuja

· luoda pohjaa koko organisaation tiimiyttämisprosessille sitouttamalla lähiesimiehetijohtoa

Projektille palkataan projektityöntekijä/mentori ohjaamaan työskentelyä 12 kk ajaksi.  Lisäksi ostetaan koulutus- ja konsulttipalveluja .

Projektet börjar : 
31/08/2012
Projektet avslutas : 
30/08/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€41 000
Egen finansiering: 
€22 000
Budget sammanlagt: 
€63 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0