Tikusta asiaa - kirjastosta kunnan innovaatiopääkonttori
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Myrskylän kirjasto
Kirjaston osoite : 
Virastotie 5
07600
Kirjaston puhelin : 
040 181 2020
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@myrskyla.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Myrsy
Y-tunnus : 
0203282-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Jan Nyström
Puhelin : 
0400 320 787
Sähköposti : 
jan.nystrom@myrskyla.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on osallistaa kuntalaisia kirjaston sisältöjen tuottamiseen ja luoda kirjastolle asema kunnassa uusien innovaatioiden jako- ja kokeilupaikkana.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjastojen kokoelmiin kuuluu kaikille avoin kirjaston keksintökokoelma

Kirjastoissa on järjestetty vähintään neljä Tikusta asiaa -iltaa

Vähintään yksi kirjaston asiakkaiden tekemä e-kirja on kirjastojen kokoelmissa

Kuvaus : 

Myrskylän ja Pukkilan kirjastoja lähestytään usein mitä mielenkiintoisimmilla ehdotuksilla. On keksijöitä jotka ovat suunnitelleet aurinkosähkölämmitysjärjestelmän ja haluaisivat tulla kertomaan miten jokainen voi tehdä samanlaisen, on innostuneita ikäihmisiä, jotka ovat oppineet miten muistitikulle voi tallettaa omia kirjoituksiaan ja valokuviaan ja haluavat tulla opettamaan tätä muillekin, on omakustannekirjailijoita, jotka haluavat kertoa miten julkaistaan oma kirja. Joku haluaa tarjota ilmaisen langattoman verkon kehittämällään tekniikalla tai opettaa miten vanhasta tietokoneesta saa uuden asentamalla avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmän. Me kirjastossa olemme erittän innostuneita kaikesta tällaisesta, koska meidän mielestämme kirjaston pitäisi olla juuri se paikka missä kuntalaiset voivat jakaa omia keksintöjään, taitojaan ja innostuksen kohteitaan yhteiseksi hyödyksi ja iloksi. Hankkeen kohderyhmää ovat kaiken ikäiset kuntalaiset.

Nyt haluamme pienen avustuksen turvin tehdä tästä visiosta totta. Hankkeen ideana on järjestää tilaisuuksia, joihin kuntalaiset voivat tulla kertomaan omista keksinnöistään, harrastuksistaan, taidoistaan, mielenkiintoisista kokemuksistaan, matkoistaan ym. Kuntalaisten ideoita peilaamaan ja syventämään voimme kutsua myös ulkopuolisia asiantuntijoita Tilaisuudet kuvataan videolle ja jaetaan internetissä sekä säilytetään kirjaston kokoelmissa pysyvästi. Lisäksi järjestämme kurssin, jossa opettelemme miten tehdään e-kirja jollekin yleiselle e-kirjaformaatille.

Tarvitsemme avustusta tilaisuuksien järjestämisen työvoimakustannuksiin, kuvaamisen kustannuksiin, e-kirjakurssin hankkimiseen ostopalveluna, matkakustannuksiin Pukkila-Myrskylä välille sekä asiantuntijavieraiden kustannuksiin

Omarahoitusosuus kostuu kirjaston henkilökunnan työpanoksesta ja mteriaalikustannuksista sekä markkinointikustannuksista

Kustannuslaskelma

Haettava avustus:

6 tilaisuutta, valmisteluaika 20h tilaisuus = 120 h. Sijaisen tai hanketyöntekijän palkkaaminen 18€ * 120 = 2160€

Edellisen sivukulut (31%) = 670€

Asiantuntijavieraiden kustannukset 3 X 300 = 900€

E-kirjakurssi 4 kertaa  900€

Kuvaaminen 50€ kerta = 300€

Matkakustannukset 20 * 16 km = 320 km * 0,43 = 138

Haettu avustus yhteensä 5068€

Omarahoitusosuus:

Kirjastojen henkilökuntien hankkeen suunnitteluun, raportointiin ja yleisiin järjestelyihin käyttämä työaika 2h viikko X 10 kk = 80h * 18 = 1440€

edellisen sivukulut (31%) =446€

Materiaalikustannukset työnäytöksiin 200 €

Lehti-ilmoitukset 2 kpl = 600 €

Omarahoitusosuus yhteensä 2686€

Hankkeen kustannukset yhteensä 7754

Hankkeen aikataulu

Hanke aloitetaan keväällä 2017 kuntalaisille tiedottamisella. Halukkaiden esiintyjien kanssa tavataan ja keskustellaan ja sovitaan heidän esiintymisensä käytännön järjestelyistä. Ensimmäinen tilaisuus on syksyllä 2017 ja ne jatkuvat syksylle 2018.

 

 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Pukkilan kunnankirjasto
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Jaana Selin, Pukkilan kunnan viestintäsihteeri. jaana.selin@pukkila.fi

Aiemmat hankkeet: 

Kirjasto kylässä. Myrskylän kirjasto.

Kerran kuussa kirjastoon. Urjalan kirjasto.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

 

Tikusta asiaa - kirjastosta kunnan innovaatiopääkonttori
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)

 

 

 

 

 

Myrskylän kirjasto

 

Kirjaston osoite: 

 

Virastotie 5

 

07600

 

 

Kirjaston puhelin: 

 

040 181 2020

 

Kirjaston sähköposti: 

 

kirjasto@myrskyla.fi

 

ISIL-tunnus:

 

FI-Myrsy

 

Y-tunnus: 

 

0203282-3

 

Yhteyshenkilön nimi: 

 

Jan Nyström

 

Puhelin: 

 

0400 320 787

 

Sähköposti: 

 

jan.nystrom@myrskyla.fi

 

Hankkeen tavoite: 

 

Hankkeen tavoitteena on osallistaa kuntalaisia kirjaston sisältöjen tuottamiseen ja luoda kirjastolle asema kunnassa uusien innovaatioiden jako- ja kokeilupaikkana.

 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

 

Kirjastojen kokoelmiin kuuluu kaikille avoin kirjaston keksintökokoelma

 

Kirjastoissa on järjestetty vähintään neljä Tikusta asiaa -iltaa

 

Vähintään yksi kirjaston asiakkaiden tekemä e-kirja on kirjastojen kokoelmissa

 

Kuvaus: 

 

Myrskylän ja Pukkilan kirjastoja lähestytään usein mitä mielenkiintoisimmilla ehdotuksilla. On keksijöitä jotka ovat suunnitelleet aurinkosähkölämmitysjärjestelmän ja haluaisivat tulla kertomaan miten jokainen voi tehdä samanlaisen, on innostuneita ikäihmisiä, jotka ovat oppineet miten muistitikulle voi tallettaa omia kirjoituksiaan ja valokuviaan ja haluavat tulla opettamaan tätä muillekin, on omakustannekirjailijoita, jotka haluavat kertoa miten julkaistaan oma kirja. Joku haluaa tarjota ilmaisen langattoman verkon kehittämällään tekniikalla tai opettaa miten vanhasta tietokoneesta saa uuden asentamalla avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmän. Me kirjastossa olemme erittäin innostuneita kaikesta tällaisesta, koska meidän mielestämme kirjaston pitäisi olla juuri se paikka missä kuntalaiset voivat jakaa omia keksintöjään, taitojaan ja innostuksen kohteitaan yhteiseksi hyödyksi ja iloksi. Hankkeen kohderyhmää ovat kaiken ikäiset kuntalaiset.

 

Nyt haluamme pienen avustuksen turvin tehdä tästä visiosta totta. Hankkeen ideana on järjestää tilaisuuksia, joihin kuntalaiset voivat tulla kertomaan omista keksinnöistään, harrastuksistaan, taidoistaan, mielenkiintoisista kokemuksistaan, matkoistaan ym. Kuntalaisten ideoita peilaamaan ja syventämään voimme kutsua myös ulkopuolisia asiantuntijoita Tilaisuudet kuvataan videolle ja jaetaan internetissä sekä säilytetään kirjaston kokoelmissa pysyvästi. Lisäksi järjestämme kurssin, jossa opettelemme miten tehdään e-kirja jollekin yleiselle e-kirjaformaatille.

 

Tarvitsemme avustusta tilaisuuksien järjestämisen työvoimakustannuksiin, kuvaamisen kustannuksiin, e-kirjakurssin hankkimiseen ostopalveluna, matkakustannuksiin Pukkila-Myrskylä välille sekä asiantuntijavieraiden kustannuksiin

 

Omarahoitusosuus kostuu kirjaston henkilökunnan työpanoksesta ja materiaalikustannuksista sekä markkinointikustannuksista

 

Kustannuslaskelma

 

Haettava avustus:

 

6 tilaisuutta, valmisteluaika 20h tilaisuus = 120 h. Sijaisen tai hanketyöntekijän palkkaaminen 18€ * 120 = 2160€

 

Edellisen sivukulut (31%) = 670€

 

Asiantuntijavieraiden kustannukset 3 X 300 = 900€

 

E-kirjakurssi 4 kertaa  900€

 

Kuvaaminen 50€ kerta = 300€

 

Matkakustannukset 20 * 16 km = 320 km * 0,43 = 138

 

Haettu avustus yhteensä 5068€

 

Omarahoitusosuus:

 

Kirjastojen henkilökuntien hankkeen suunnitteluun, raportointiin ja yleisiin järjestelyihin käyttämä työaika 2h viikko X 10 kk = 80h * 18 = 1440€

 

edellisen sivukulut (31%) =446€

 

Materiaalikustannukset työnäytöksiin 200 €

 

Lehti-ilmoitukset 2 kpl = 600 €

 

Omarahoitusosuus yhteensä 2686€

 

Hankkeen kustannukset yhteensä 7754

 

Hankkeen aikataulu

 

Hanke aloitetaan keväällä 2017 kuntalaisille tiedottamisella. Halukkaiden esiintyjien kanssa tavataan ja keskustellaan ja sovitaan heidän esiintymisensä käytännön järjestelyistä. Ensimmäinen tilaisuus on syksyllä 2017 ja ne jatkuvat syksylle 2018.

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 

 

Pukkilan kunnankirjasto

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

 

Jaana Selin, Pukkilan kunnan viestintäsihteeri. jaana.selin@pukkila.fi

 

Aiemmat hankkeet: 

 

Kirjasto kylässä. Myrskylän kirjasto.

 

Kerran kuussa kirjastoon. Urjalan kirjasto.

 

Aloituspäivämäärä : 

 

04/04/2017

 

Lopetuspäivämäärä : 

 

31/12/2018

 

 

 

 

 

PÄÄTÖSTEKSTIT:

 

 

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

 

 

 

Innokkaiden käsillä tekijöiden töitä otettiin kirjastoihin esille ja sovittiin taitojen sekä keksintöjen esittelyilloista. Pyydettiin myös elokuvantekoon erikoistunutta ulkopuolista haastattelemaan ja kuvaamaan osaajia harrastustensa parissa.

 

 

 

Maaliskuussa 2017 Myrskylän kirjastossa oli aktiivinen kuntalainen kertomassa tikulle ja YouTubeen talletetuista harrastuksistaan. Hän kertoi keksinnöistään ja keinoistaan tallentaa sekä jakaa tekemistään netissä. Näitä voitiin katsella suurelta valkokankaalta kirjaston lukusalissa.

 

Myrskylän ja Pukkilan kuntien välinen runojen kirjoituskilpailu päättyi 1.6.2017 ja sen voitti Myrskylän kunta. Voittajakuntalaisten kirjoittamat runot kerättiin vihkoseksi, joka jäi kirjastojen kokoelmiin.

 

Syyskuussa 2017 Pukkilan kirjaston vitriinissä oli paikallisen käsityöharrastajan näyttely Satueläintarha, jossa oli nähtävillä suuri joukko huopatöinä tehtyjä eläimiä.

 

Marraskuussa 2017 Pukkilan kirjastossa oli runopyykkinäyttely, jossa hyllyjen välissä roikkui pyykkinaruilla kankaille kirjattuja runoja kaikenikäisille. Näyttelyssä oli esillä myös huopakäsitöinä tehtyjä pieniä eläimiä. 

 

Joulukuussa 2017 Pukkilan kirjastossa oli vitriininäyttelyssä perinnekäsitöitä, johon oli kerätty Pukkilalaisten itsensä tekemiä lasi-, savi-, kangas-, neule-, paju- ym. käsitöitä.

 

Tammikuussa 2018 molemmissa kunnissa kyseltiin ilmoittelulla lisää paikallisten harrastajien ja keksijöiden töitä ja tekemisten esittelyitä yhteisesti ihailtavaksi ja uusien inspiraatioiden lähteiksi.

 

 

 

Helmikuussa 2018 Myrskylän kirjaston vitriinissä oli esillä yhden tekijän puukkonäyttely ja maaliskuussa 2018 Pukkilan kirjaston vitriinissä kahden tekijän puukontekotaidot. Molemmissa kirjastoissa pidettiin samassa yhteydessä esittelyillat, joissa puukkojen valmistajat kertoivat seikkaperäisesti kuvamateriaalin avulla esineiden valmistusprosessista ja harrastuksestaan puukkojen parissa.

 

 

 

Maaliskuussa 2018 kirjaston henkilökunta kävi pedagogisen informaatikon kanssa kouluilla opastamassa e-kirjojen ja animaatioiden tekoa.  Työpajoista valmistui koululaisten itsensä luomia satukirjoja ja animaatioita sekä filmi- ja kuvamateriaalia näiden tekovaiheista.

 

Syyskuussa Myrskylän kirjaston vitriininäyttelyssä oli uniikkia taidekeramiikkaa.

 

Syyskuusta lähtien Myrskylän kirjastossa on ollut esillä myös paikallisen omaa harrastuneisuutta esittelevä nukkekoti.

 

Lokakuussa 2018 Pukkilan kirjaston vitriinissä oli esillä kehystettyä ristipistotauluja. Tekniikka oli nuorten suosimaa nykyaikaista tyyliä ja aiheena oli sanonnat.

 

Marraskuussa 2018 Pukkilan kirjastossa tehtiin perinnekäsitöinä joulukoristeita mm. kävyistä ja huovasta ja TET-harjoittelija opastettiin tekemään animaatioita nallenäyttelystä.

 

 

 

Kesällä 2018 palkattu hanketyöntekijä haastatteli ja teki yhteisötaidemuotoisen lyhytelokuvan useista Myrskylän ja Pukkilan alueella toimivista kekseliäistä henkilöistä. Elokuvassa käsiteltiin oman elämänsä sankareita, heidän osaamistaan ja osaamisensa jakamista. Mukana oli myös Pukkilan kirkonkylän koulun oppilaita. Elokuvien ensi-ilta pidettiin lokakuussa tapahtumana molemmissa kirjastoissa ja elokuva on nähtävillä kirjastojen kotisivuilla sekä YouTubessa.

 

 

 

Määrällisesti ja laadullisesti onnistuimme jälkikäteen katsoen yli odotusten, kun ottaa huomioon, että kirjastot tekivät samalla massiivisia kalustemuutoksia ja olivat siirtymässä uuteen kirjastojärjestelmään. Henkilövaihdoksiltakaan ei säästytty ja kolme kuukautta toimittiin vajaalla henkilöstöllä.

Normal
0

21

false
false
false

FI
JA
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Normaali taulukko";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Cambria",serif;
mso-ascii-font-family:Cambria;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Cambria;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kirjastojen YouTube - tilille ja kokoelmiin syntyi Tikusta asiaa - elokuva

https://www.youtube.com/watch?v=JkQ-GQjQUFY

Kirjastojen yhteisiin tiedostoihin tallennettiin koululaisten BookCreatorilla tekemiä satukirjoja ja senioreiden opastuksessa syntyneitä valokuvakirjoja, jotka voidaan tulostaa myös e-kirjoina. Koululaisten animaatiofilmit ja toisistaan kuvaamat videot sekä valoluvat jäivät opetusmateriaaliksi kirjaston käyttöön. Myrskylän ja Pukkilan kuntien välisen runokilpailun voittajan runoteoskooste lisättiin kirjaston kokoelmiin.  

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

 

Tapahtumat ja näyttelyt olivat monipuolisia ja niissä oli määrällisesti paljon erilaisia virikkeitä luovasta ajankulusta, harrastuksista ja keksinnöistä. Yksi aihe johti toiseen ja poiki uusia ideoita. Tapahtumissa ja näyttelyissä kävi molempina vuosina lukuisia kirjastokävijöitä ja näitä mainostettiin ahkerasti kirjastojen kotisivuilla sekä facebookissa. Kokonaisuutena yhteisöllinen tekeminen ja tekemisen näkyminen kirjaston kautta yhteisölle lisääntyi huomattavasti. Kaiken lisäksi yhdessä tekeminen ja järjestäminen oli hauskaa, mikä näkyy kaikissa valmiissa töissä ja varsinkin koululaisten osuuksissa.

 

 

 

Jatkotoimenpiteet: 

Tämä hanke loi hyvää perustaa kirjaston,  eri ryhmien ja ihmisten yhteistyöllle. Ihmiset ja heidän tapansa toimia tulivat tutuksi. Yhteistyö koulujen kanssa toi myös materiaalia tuleville projekteille. Tästä on helpompi lähteä työstämään monenlaisia  uusia yhteisöllisiä hankkeita jos siihen löytyy taloudellisia ja ajallisia resursseja jatkossa. 

Lisätietoa: 

Oma rahoitusosuus koostuu kirjaston henkilökunnan hankkeeseen käyttämästä työajasta  (27 tuntia) (yhteensä 480€) ja sen sivukuluista (148€), matkakustannuksista ja lehti-ilmoituskuluista. 

Aloituspäivämäärä : 
04/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 068
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 686
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 754
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 520
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 058
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
4kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
116henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
23kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
289henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.