Tila- ja toimintakonsepti uuteen kirjastoautoon
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Porvoon kaupunginkirjasto - Uudenmaan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Papinkatu 20
06100
Kirjaston puhelin : 
019 5202417
Kirjaston sähköposti : 
paakirjasto@porvoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI Pom
Y-tunnus : 
1061512-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Catharina Latvala
Puhelin : 
040 4895775
Sähköposti : 
catharina.latvala@porvoo.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena oli luoda uusi tila- ja toimintakonsepti uuteen kirjastoautoon.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tavoite on toteutunut, meillä on konseptiesitys valmiina uuden kirjastoauton suunnittelun pohjaksi. Uuden kirjastoauton hankinnasta ei ole vielä päätöstä. Hankintapäätöksen jälkeen konseptiluonnos otetaan käyttöön.

Kuvaus : 

Porvooseen ollaan hankkimassa vuonna 2016 uusi, moderni ja monikäyttöinen kirjastoauto. Auto palvelee aamupäivisin päiväkoteja ja kouluja ja iltareiteillä haja-asutusalueita. Uuteen autoon haetaan uudenlaista lapsiasiakaspainotteista konseptia, jonka palveluista voivat myös naapurikunnat voivat hyötyä. Monitoimiauton palvelukonseptin suunnittelussa tutkitaan mahdollisuutta kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjoamista osana kirjaston peruspalvelua. Pääpaino on lukemisen edistämisessä, koulu- ja päiväkotireittien toteuttamisessa. Uuteen kirjastoautoon tulee lasten ja nuorten aineisto pääpainona oleva teoskokoelma. Auto palvelee entiseen malliin vaihtuvalla kokoelmallaan, mutta aikaa käytetään entistä huomattavasti enemmän myös erilaisiin tapahtumiin ja pyritään uuden teknologian välinein ja toimintatavoin edistämään monilukutaitoa ja tuottamaan yksittäisille lapsille elämyksiä. Kirjastoauton asiakastila pyritään saamaan monikäyttöiseksi ja joustavaksi erilaisin moduuliratkaisuin. Auton kokonaisuus, ulkoasu, tilasuunnittelu, sisustus, hyllyratkaisut suunnitellaan yhdessä Aalto-yliopiston kanssa. Esteettömyys ja ergonomia huomioidaan kaikissa yksityiskohdissa. Auton reittien suunnittelu tehdään osittain yhteistyössä naapurikuntien kanssa, pysäkki- ja palveluaikaa järjestetään tarvittaessa myös alueen muille lähikunnille. Haetaan tilasuunnittelua, palvelumuotoilua varten projektityöntekijän palkkaa 12 kuukaudeksi. Porvoon bussitiimi käyttää työaikaa konseptin suunnitteluun. Reitistö suunnitellaan yhdessä lähikuntien kanssa.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Tilassa Oy
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Porvooseen ollaan hankkimassa vuonna 2016 uusi, moderni ja monikäyttöinen kirjastoauto. Auto palvelee aamupäivisin päiväkoteja ja kouluja ja iltareiteillä haja-asutusalueita. Uuteen autoon haetaan uudenlaista lapsiasiakaspainotteista konseptia, jonka palveluista voivat myös naapurikunnat voivat hyötyä. Monitoimiauton palvelukonseptin suunnittelussa tutkitaan mahdollisuutta kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjoamista osana kirjaston peruspalvelua. Pääpaino on lukemisen edistämisessä, koulu- ja päiväkotireittien toteuttamisessa. Uuteen kirjastoautoon tulee lasten ja nuorten aineisto pääpainona oleva teoskokoelma. Auto palvelee entiseen malliin vaihtuvalla kokoelmallaan, mutta aikaa käytetään entistä huomattavasti enemmän myös erilaisiin tapahtumiin ja pyritään uuden teknologian välinein ja toimintatavoin edistämään monilukutaitoa ja tuottamaan yksittäisille lapsille elämyksiä. Kirjastoauton asiakastila pyritään saamaan monikäyttöiseksi ja joustavaksi erilaisin moduuliratkaisuin. Auton kokonaisuus, ulkoasu, tilasuunnittelu, sisustus, hyllyratkaisut suunnitellaan yhdessä Aalto-yliopiston kanssa. Esteettömyys ja ergonomia huomioidaan kaikissa yksityiskohdissa. Auton reittien suunnittelu tehdään osittain yhteistyössä naapurikuntien kanssa, pysäkki- ja palveluaikaa järjestetään tarvittaessa myös alueen muille lähikunnille. Haetaan tilasuunnittelua, palvelumuotoilua varten projektityöntekijän palkkaa 12 kuukaudeksi. Porvoon bussitiimi käyttää työaikaa konseptin suunnitteluun. Reitistö suunnitellaan yhdessä lähikuntien kanssa.

Kirjastoauton hankinta ei ole vielä toteutunut. Sen sijaan Tila- ja toimintakonsepti-hanke on onnistuneesti toteutettu. Projektityöntekijöina toimivat Tilassa Oy:n työntekijät, jotka toteuttivat hankkeen ammattimaisesti ja tehokkaasti osallistaen sekä kirjaston henkilökuntaa että kaupunkilaisia. Menetelminä käytettiin havainnointia, webkyselyitä, työpajoja, esityksiä ja kokouksia. Yhteistyön välineenä projektityöntekijöiden ja kirjaston henkilökunnan välillä käytettiin Basecamp-työtilaa. Kirjaston henkilökunta keräsi projektityöntekijöille taustatietoja, hoiti kyselyiden, työpajojen ja muiden tapahtumien käytännön järjestelyt sekä viestinnän ja tiedotuksen. Lisäksi kirjaston henkilökunta teki kaikki tarvittavat käännöstyöt. Yhteistyö oli erittäin sujuvaa. Lopputuloksena kirjastolla on nyt valmis ehdotus tila- ja toimintakonseptiksi kirjastoautoon. 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Tilassa Oy tuotti kirjastolle lopputuloksena konseptiesityksen. Esitystä ei ole julkaistu. Esitys on pdf-muodossa.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Valmis konseptiesitys on hyvä ja käyttökelpoinen. Projekti oli antoisa ja opetti myös kirjaston henkilökunnalle paljon osallistamisesta, työpajatyöskentelystä ja muista työtavoista. Sekä henkilökunta että asiakkaat olivat innostuneita tästä hankkeesta. Konseptiesitys tukee uuden kirjastoauton hankintaa.

Jatkotoimenpiteet: 

Nyt luotu palvelumuotoilu- ja tilakonsepti on käyttökelpoinen uuden kirjastoauton konsepti. Hankkeessa opittuja ja käytettyjä työmenetelmiä voidaan jatkossa hyödyntää muissa projekteissa. Hankkeen aikana kerättyjä tietoja voidaan käyttää kirjastoautotoimintaa kehittäessä. 

Aloituspäivämäärä : 
01/06/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€56 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 900
Budjetti euroissa yhteensä: 
€62 100
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€25 938
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 522
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
7kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
80henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€24 020
 
okm
avi