Tilaa tarinoille!
Vuoden 2012 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Paltamon kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Korpitie 9
88300
Kirjaston puhelin : 
(08) 615 54647
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@paltamo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Palta
Y-tunnus : 
0188808-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Reima Uusitalo
Puhelin : 
(08) 615 54646
Sähköposti : 
reima.uusitalo@paltamo.fi
Kuvaus : 

Koululaisten vapaa-ajan lukeminen on viime vuosina selvästi vähentynyt Kainuussakin.  Lasten ja nuorten lukemisen edistämiseksi haluamme jatkaa kirjastojen ja koulujen välistä yhteistyötä lukemaan innostamisen toimintatapojen kehittämisessä. 

Kuntien välinen hankkeemme on syventävää jatkoa edelliselle "Vinkkaava kulkuri" - hankkeelle, jonka ansiosta omaksuttuja käytäntöjä pyrimme vakiinnuttamaan normaaliksi toiminnaksi.  Uudessa hankkeessamme haluamme jalostaa perinteisen kirjavinkkauksen ideaa entistä kunnianhimoisempaan suuntaan.

Tarkoituksemme on lukuvuonna 2012 - 2013 järjestää koululaisille lukemaan innostavia tapahtumia, jotka perustuvat KAUK eli "kirja astuu ulos kansistaan" -menetelmään.  KAUK-tapahtumista on jonkin verran kokemusta Paltamossa, minkä vuoksi toteuttajaryhmä hankkeen alkuvaiheessa olisi pääosin paltamolainen.  Koska menetelmä on herättänyt laajemminkin mielenkiintoa Kainuussa, hanke sisältäisi myös kirjastojen henkilökunnalle ja koulujen opettajille suunnattavan koulutusosion.

Elämyspohjaista lukemiseen innostavaa menetelmää meillä olisi yhteishankkeen puitteissa mahdollisuus kokeilla myös kouluissa ja esiopetusryhmissä.  KAUK-koulutuksen saisi jokainen hankkeessa mukana oleva kunta.  Menetelmässä luodaan kirjallisuuteen pohjautuva elämystila, jossa kirjallisuus saadaan eläväksi ja konkreettiseksi ja näin innostetaan lukemiseen, omien tarinoiden kirjoittamiseen ja muuhun jatkotyöskentelyyn.

Hanke on jaettu kolmeen osioon:

1. Järjestetään "kirja astuu ulos kansistaan" -menetelmän koulutus (2 h) kunnassa kaikille halukkaille opettajille, päivähoidon henkilöstölle ja kirjaston henkilökunnalle syksyllä 2012.

2. Syyslukukaudella 2012 Paltamon kirjastoauto lavastetaan kiertäväksi elämystilaksi, jonka avulla menetelmä esitellään kullakin paikkakunnalla eri teemalla kahdelle kohderyhmälle:  yksi vierailu lokakuussa luokille 0 - 4 ja yksi marraskuussa luokille 5 - 9. Kirjallisuuden ja elämystilojen sisältönä ovat yhdessä sovitut tunteet, joiden avulla tavoitellaan lasten ja nuorten empatiataitojen kehittymistä kirjallisuuden ja siihen liittyvän elämyksellisyyden ja toiminnallisuuden avulla.

3. Keväällä 2013 kouluille tarjotaan mahdollisuus ja innostetaan itse rakentamaan kirjallisuuden sekä lasten ja nuorten omien ideoiden ja suunnitelmien pohjalta elämystiloja omalle paikkakunnalle.  Työpajojen tuotoksista saadaan näyttelyitä esimerkiksi kirjaston tiloihin.

 

 

 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Paltamo (Paltamon kirjasto, Hakasuon koulu, Korpitien koulu, esiopetus), Hyrynsalmi (Hyrynsalmen kirjasto, Nivan koulu), Puolanka (Puolangan kirjasto, Puolankajärven koulu, Väyrylän koulu), Ristijärvi (Ristijärven kirjasto, Ristijärven keskuskoulu) ja Suomussalmi (Suomussalmen kirjasto, Ruukinkankaan koulu).

Aiemmat hankkeet: 

Seita Parkkolan Viima-kirjoittajapajat (Hämeenlinnan kirjasto), Vantaan Sanataidekoulun elämystyöpajat.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kirjastokaista ja Tarinaradio

”Paltamon kunnankirjastossa tehdään tilaa tarinoille”

Tallennettu lokakuussa 2012.

Haastateltava: opiskelija Liisa Leinonen;

Haastattelija: Marja Kettunen, Kajaanin kaupunginkirjasto - Kainuun maakuntakirjasto

http://www.kirjastokaista.fi/kirjastoradio/tarinaradio/

http://www.tarinaradio.blogspot.fi/p/haastattelut.html

Ylä-Kainuu 18.10.2012: ”Elämysbussi vie satujen maailmaan”, Väylä 31.10.2012: ”Vanha kirjastoauto eläkkeelle mielikuvituksen siivin”, Väylä 14.11.2012: ”Kirjoja voi myös kokea kaikilla aisteillaan”, Kotiseutu Plus 15.11.2012: ”Kirjastoauto muuttui elämysautoksi”,  Puolanka 21.11.2012: ”Kauhukirjakabinetti pysähtyi Väyrylän ja kirkonkylän kouluilla”.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kevättalvella 2012 Paltamon koulujen opettajista ja kirjaston henkilökunnasta koostunut työryhmä aloitti KAUK-koulutuksen järjestämiseen ja esimerkkielämystilojen rakentamiseen liittyvän suunnittelutyön. Sovittiin teemat ja kirjat, joiden pohjalta elämystilat tehdään ja ideoitiin tarvittavia materiaaleja.  Jo tässä vaiheessa oltiin yhteydessä Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen aikuiskoulutusyksikön sanataideopettajaan Teija Mursulaan. Elokuussa sanataideopettaja perehdytti Paltamon opettajia sekä esiopetuksen ja kirjaston henkilökuntaa KAUK-menetelmään.  Koulutusta ruvettiin saman tien hyödyntämään ideoitaessa Paltamon kirjastoauton lavastamista elämystilaksi.

Loka - marraskuussa toteutettiin kirjastoauton avulla kaksi viikon mittaista elämystilakiertuetta Paltamossa ja Ylä-Kainuun yhteistyökunnissa (Puolanka, Ristijärvi, Hyrynsalmi, Suomussalmi).  Tilojen ideoijina ja sisustajina olivat kuvataidonopettaja, äidinkielenopettaja ja sivukoulunopettaja yhteistyössä ala- ja yläasteen oppilaiden kanssa. Elämystilaa esittelivät rooliasuihin pukeutuneet kirjavinkkari (kirjastomerkonomi) ja kuljettajavirkailija. Oppilaat vierailivat tilassa ohjatusti oman koulunsa pihalla keskimäärin 10 – 16 oppilaan ryhmissä n. 20 minuuttia kerrallaan. 

Ensimmäinen tila suunnattiin luokille 0 – 4.  Sen rakentamiseen osallistuivat myös Hakasuon koulun 1-3 luokkien oppilaat.  Teemoina olivat ilo, rohkeus ja mielikuvitus.  Eläviksi tehtiin mm. Mikko Mallikas – kirjoja ja Päivi Romppaisen ”Ruuti-täti ja Ukko”.  Tilassa oli myös kirjoihin pohjautuvia tehtäviä, joihin liittyi jatkotyöskentelyä koululuokassa.  Esimerkiksi Paltamossa kirjallisuudenhahmojen eläväksi tekeminen jatkui kuvaamataidon tunneilla, ja teokset tuotiin esille kirjaston lastenosastolle.

Toisen tilan kohteena olivat luokat 5 – 9.  Tällä kertaa esittelyssä olivat kauhuaiheiset kirjat. Kummitusluolassa oli mm. luuranko, joka saatiin koulun biologian luokasta.  Tehosteina käytettiin myös valoja ja ääniä.  Lavasteet pohjautuivat Tuula Korolaisen, Eija Timosen ja R.L. Stinen kirjoihin.  Oppilaille jaettiin jännitysaiheisia valikoimaluetteloita ja jälkitehtäviä koululuokassa tehtäviksi.  Yläasteen äidinkielen opetuksessa vinkattiin kauhukirjoja, joita haettiin kirjastosta, ja oppilaat kirjoittivat oman kauhutarinan.

Kirjastoautokiertueiden tavoitteena oli, että myös muissa Kainuun kouluissa ja kirjastoissa innostuttaisiin kokeilemaan elämystilan vaikutusta kirjavinkkauksen tukena.  Niinpä kevättalvella 2013 aloitettiin yhteistyökuntien henkilöstön kouluttaminen.  Sanataideopettaja Teija Mursula piti KAUK-koulutukset v:n 2013 aikana toukokuussa Hyrynsalmella, syyskuussa Ristijärvellä ja joulukuussa Puolangalla.  KAUK-koulutuksen sai 26 opettajaa ja 5 kirjaston henkilökuntaan kuuluvaa.  Koulutustilaisuudet olivat 3 – 4 tunnin mittaisia. 

Elämystilaksi lavastettuun kirjastoautoon tutustui 9 päivän ja yli 32 tunnin aikana n. 1000 koululaista ja esikoululaista.  Myös mukana olleet opettajat tutustuivat tilaan oppilaittensa valvonnan ja ohjaamisen yhteydessä.  Hankkeeseen ilmoittautuneiden yhdeksän koulun pihalla elämystilaa esiteltiin yhteensä 15 kertaa.  Lisäksi auto poikkesi joka kunnan kirjaston pihalla kirjaston henkilökunnan vieraana, ja Paltamossa oli erikseen esittely päivähoidon henkilökunnalle. Kiertueiden ja kouluttautumisen jälkeen Paltamon, Ristijärven ja Hyrynsalmen kouluille rakennettiin yhteensä kuusi KAUK-tilaa.  Ristijärven tonttu-aiheinen tila kiinnosti niin paljon myös aikuisia, että heille järjestettiin oma ”senioriesitys”! 

Paltamossa KAUK-menetelmän käyttökokeilu oli Hakasuon koulussa. ”Syksyllä 2013 kokeilimme 10 oppilaan 2.-4. luokkien yhdysluokassa oppilaslähtöistä KAUK-menetelmää. Oppilaat valitsivat 2-3 hengen ryhmissä (samantasoisia lukijoita ryhmissä) opettajan esille tuomista vaihtoehtokirjoista mieleisensä yhteisen kirjan, jonka kukin ryhmäläinen + opettaja luki. (- - )  Ryhmät valitsivat kirjan pohjalta koulusta tilan, johon tekisivät elämystilan. He valitsivat kohdan josta lukisivat ja esittäisivät jotain toisille ryhmille. He myös suunnittelivat tilan sisustuksen sekä esittämisen lisäksi, mitä toiminnallista kirjaan ja kohtaan liittyvää he teettäisivät vierailijoilla (toisilla ryhmillä). Oppilaat tekivät tilat ja toiminnat seuraavista kirjoista: Ilmarin ihmelääke (Roald Dahl), Hieno hyppy, Sinttu (Lin Hallberg), Aaveita ja avaruusolioita (Tuula Kallioniemi) sekä Kuituset ja kummitus (Kirsti Kuronen). Kokemukselliset tekemiset olivat monipuolisesti ihmelääkkeen keittämistä, esteratsastamista, avaruusolioiden piirtämistä ja kummitusten askartelua. Elämystiloissa vierailtiin vuorotellen ja kirjat varmaan jäivät hyvin tekijöiden mieleen. Myös toisten ryhmien oppilaat lukivat kirjoja, joita jätettiin lainattavaksi luokkaan.” (Kaisa Toivonen, Hakasuon koulu)

Ristijärvellä rakennettiin vanhaan hirsiseinäiseen tyhjään koululuokkaan kolme elämystilaa, jotka perustuivat Mauri Kunnaksen Suomalaisen tonttukirjan satuihin. Opettajat itse toimivat satutonttuina”Satuja kävi kuuntelemassa kolme koululaisryhmää ja päiväkotilasten ryhmä, yhteensä 54 lasta. Lisäksi tarjosimme myös senioriesityksen ilta-aikaan; esitystä löysi katsomaan (lyhyellä varotusajalla) yhdeksän senioria. Tarinoinnin lomassa askartelimme aiheeseen liittyen, kuuntelimme lauluja, nautimme entisaikaisen joulupöydän antimia. Lapset eläytyivät tarinoihin ja olivat täysillä ´juonessa´ mukana. Myös seniorit olivat tyytyväisiä esitykseen.”(Työryhmä: Ritva Tolonen, Riikkaleena Niskanen ja Minna Pyykkönen, Ristijärven koulu)

Hyrynsalmella koululle rakennettiin elämystilaksi joulupaja, jossa joulumuori luki ja kertoi oppilaille tonttutarinoita.  Kuuntelijoina olivat oppilaat esikoululaisista seiskaluokkalaisiin. Lisäksi rakennettiin toiminnallinen satuelämystila, joka suunnattiin alaluokan oppilaille. ”Kokemukset pajoista ovat myönteisiä ja oppilaat eläytyivät todella tarinoihin. Kun mm. tarinassa kerrottiin lattialla juoksevista hiiristä, niin oppilaat rupesivat etsimään niitä lattialta. Paja toimi eri-ikäisille lapsille ja nuorille, vaikka tarina oli sama”. (Helena Säilä, Hyrynsalmen yhtenäiskoulu) Puolangalla elämystilaa ei ehditty rakentaa, koska koulutusajankohta oli vasta joulukuussa, mutta ideointiin päätettiin palata tuonnempana.

Positiiviseksi koettiin etenkin koulutuksesta saatu hyöty.   Hankerahan avulla viiden kunnan kirjastojen ja koulutoimen henkilökunta sai hyvän käsityksen elämyksellisen vinkkaustavan mahdollisuuksista. Erityiskiitoksen hyvästä opettamisen tavasta sai sanataideopettaja Teija Mursula.  ”Itse sain mukavia ja helpostikin toteutettavia ideoita kirjallisuuden käsittelyyn luokanopettajan työssä. Koulutus oli mukavan leppoisaa yhdessä tekemistä, siitä kiitos taitavalle kouluttajalle!” (Marja-Liisa Väisänen, Puolankajärven koulu)

Myös käytännön tekeminen oli innostavaa, joskin suuritöistä. ”Tilojen suunnittelu ja rakentaminen oli aikaa vievää, mutta erittäin antoisaa ja luovaa puuhaa meille opettajille. Me opettajat innostuimme asiasta kovin ja olemmekin jo miettimässä uutta elämyskirjaa keväälle.”  ( Minna Pyykkönen, Ristijärven koulu)

Ongelmiakin oli.  Kirjastoautokiertueissa oli jo oikeaa seikkailuhenkeä.   Huolta aiheutti mm. se, ettei kuljettajavirkailijalla eikä vinkkarilla ollut varahenkilöä sairastumisen varalta.  Ensimmäisellä kiertueella myös vanhan kirjastoauton hajoaminen kesken matkan oli todellinen uhka.  Toiselle kierrokselle onneksi päästiin lähtemään uudella autolla.

Elämystilan rakentamista ja esittelemisestä hankaloitti oppilaitten suuri ikäjakauma.  Ensimmäinen tila piti saada toimimaan luokille 0 -4, ja toinen luokille 5 - 9.   KAUK-menetelmä tehoaa hyvin luokka-asteilla 0 – 2, mutta yläasteikäiset ovat jo kriittisempiä.

Isoilla kouluilla oppilaiden jakaminen kirjastoautoon sopiviksi ryhmiksi onnistui hyvin, mutta aikataulutus osoittautui liian rankaksi, eikä taukoja juuri ollut.  Pitkän päivän aikana vinkkari joutui puhumaan äänensä käheäksi. ”Sitten alkoikin autoon tulla aina 20 minuutin välein uusia ryhmiä ja kaiken kaikkiaan autossa kävi päivän aikaan n.170 lasta ja nuorta opettajineen.” (Liisa Leinonen)

 

 

 

 

 

 

Jatkotoimenpiteet: 

Tarkoitus on, että hankkeen aikana hankittua koulutuspääomaa ja materiaalia hyödynnetään myös jatkossa.  ”Me opettajat innostuimme asiasta kovin ja olemmekin jo miettimässä uutta elämyskirjaa keväälle.” (Minna Pyykkönen, Ristijärven koulu).   ”Hankittua materiaalia pystymme jatkossa käyttämään monipuolisesti KAUK-projekteihin.” (Helena Säilä, Hyrynsalmen yhtenäiskoulu) 

Paltamossa ilmaisutaidon tunnilla kokeiltiin myös draamallista vinkkausta, mihin saatiin idea elämysauton ”Ruuti-täti” – hahmosta.  On keskusteltu myös muista elämyksellisen vinkkauksen (esimerkiksi yhdistelmävinkkauksen) muodoista, ja mahdollisuudesta aloittaa esimerkiksi nukketeatteritoimintaa. 

Ristijärvi ja Paltamo ovat hakeneet rahoitustukea ”Lukusilta Ristijärveltä Paltamoon” – hankkeelle, joka on sopivaa ja ammattitaidon kehittämisen kannaltakin hyödyllistä jatkoa koulu-kirjasto-yhteistyölle.  Suunnitelmissa on, että edellisestä hankkeesta tuttu ja erinomaiseksi tiedetty sanataideopettaja olisi edelleen käytettävissämme.  Apuvälineiksi on tarkoitus tällä kertaa ottaa myös tietotekniikka ja internet.

 

 

Lisätietoa: 

Budjetin omarahoitusosuus kohdistui kokonaan henkilöstökuluihin.  Työtunteja kertyi huimasti ennakoitua enemmän, koska elämystilojen toteuttajina toimineita opettajia oli monesta koulusta.

Aloituspäivämäärä : 
31/08/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€10 000
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€19 641
Oma rahoitus yhteensä: 
€11 641
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
4kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
31henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
19kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 200henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000