Tilat haltuun asiakkaille
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
kuva: Ritva Niemeläinen
Kuusamon kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 9
93601
Kirjaston puhelin : 
040 860 8900
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kuusamo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kusma
Y-tunnus : 
0186418-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Ritva Niemeläinen
Puhelin : 
040 5162276
Sähköposti : 
ritva.niemelainen@kuusamo.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoite luoda ryhmä- ja kokoontumistiloja kirjaston, asiakkaiden ja yhdistysten käyttöön ja sitä kautta tuottaa uusia palveluita, helpottaa tapahtumien järjestelyä ja kirjaston omatoimikäyttöä.

 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tuotetaan toteuttamiskelpoinen valmis suunnitelma.

 

Kuvaus : 

Vuonna 1980 valmistuneen kirjastotalon tilajako on suurin piirtein alkuperäinen, vain muutamat toiminnot ovat vaihtaneet paikkaa. Kirjaston käytössä on n. 1600 m2, josta vain vajaa puolet on asiakaskäytössä. Toimistotiloja on yli 300 m2, mikä on aika hulppeasti hekilökunnan määrään nähden - 13 vakituista ja muutama vaihtuva työkokeilija/harjoittelija. Myös asiakastilojen kalusteet ovat pääosin alkuperäisiä, mutta kestäviä ja joita kunnostamalla voidaan saada asiakastiloihin uutta ilmettä, mitä on jo pienimuotoisesti toteutettukin. Kirjaston aula on suosittu näyttelytila, mutta siinäkin vitriinit ovat alkuperäisiä, epäkäytännöllisiä ja huonossa kunnossa.

Kirjastossa tehtiin syksyllä 2011 laaja asiakaskysely, jossa nousi vahvasti esille kahvilan ja pienryhmätilojen tarve. Osa toimistotiloista olisi suhteellisen helposti muunnettavissa asiakastiloiksi. Kaupungin kiristyneessä rahatilanteessa pääkirjaston remontti ja tilojen perusteellinen uudistaminen on jäänyt kiireellisempien hankkeiden jalkoihin. Tämä pienimuotoinen tuunaus ei poista varsinaisen remontin tarvetta, mutta nopeuttaa tilojen siirtämistä asiakaskäyttöön.

Tavoitteena on saada asiakkaat ja yhteisöt mukaan suunnittelemaan ja tuunamaan kirjaston tiloja sopivammiksi ja lisätä yhteisöllisyyttä. Toimistotiloja muunnetaan asiakaskäyttöön n. 44 m2 ja samalla lisätään nykyisten asikastilojen muunneltavuutta ja monikäyttöisyyttä. Lehtilukusali suunnitellaan ja tehdään monikäyttötilaksi, jonka yhteydessä on kahvittelumahdollisuus. Tavoitteena on myös toteuttaa yhdistysten ja pienryhmien käyttöön kokoontumistila. Näyttelytilaan hankitaan tai teetetään monikäyttöisemmät vitrinit. Samassa yhteydessä hankitaan tai teetetään muutamia uusia muunneltavia kalusteita lehtisaliin ja lisääntyneisiin asiakastiloihin sekä hankitaan tiloihin taulutietokone, info-tv ja tabletteja sähköisen median käytön laajentamista ja opastamista varten. Alkuperäisiä käyttökelpoisia kalusteita kunnostetaan. Muutostöitä tiloissa joudutaan tekemään jonkin verran, mm. purku-, maalaus- ja asennustöitä, jotka jäävät kirjaston omaksi osuudeksi.

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kuusamon kaupunki, tilapalvelu
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Vuonna 1980 valmistunessa kirjastotalossa on kirjaston käytössä on n. 1600 m2, josta vain vajaa puolet on asiakaskäytössä. Toimistotiloja on hulppeat 370 m2, josta osa olisi suhteellisen helposti muunnettavissa asiakastiloiksi. Kirjaston aula on suosittu näyttelytila, mutta kaipaisi uutta ilmettä ja kalustusta. Kirjaston asiakaskyselyssä v. 2011 nousi vahvasti esille kahvilan ja pienryhmätilojen tarve; myös yhdistykset ovat etsimässä esteettömiä kokoontumistiloja keskustasta. Vuosina 2015-2016 pääkirjasto remontoitiin esteettömäksi: pääovi muutettiin automaattiseksi, tehtiin uusi invaluiska ja katos pääsisäänkäynnin päälle. Samalla uusittiin kirjastosalin ja työhuoneiden valaistus sekä hissi esteettömäksi.  

Samoihin aikoihin kirjastotoimenjohtaja teki tuotekehittäjäkoulutuksessa kehityssuunnitelman tilamuutoksista. Tilamuutoksia ideoitiin myös henkilöstöpalavereissa. Tavoitteena oli saada asiakkaat ja yhteisöt mukaan suunnittelemaan ja tuunamaan kirjaston tiloja sopivammiksi ja lisätä yhteisöllisyyttä muuttamalla n. 44 m2 toimistotiloja asiakaskäyttöön ja lisäämällä nykyisten asiakastilojen muunneltavuutta ja monikäyttöisyyttä.

Tuotekehitystyön jatkumona AVIlta haettiin ja saatiin hankerahoitus tilojen suunnitteluun ja laitteiden hankintaan. Käytännön suunnittelu kaupungin tilapalvelun kanssa aloitettiin keväällä 2016. Alussa konsultoitiin vanhus- ja vammaisjärjestöjen edustajia, jotta yhdistysten tarpeet voitiin ottaa huomioon suunnittelussa. He olivatkin kiinnostuneita ja esittivät toivomuksia. Hankerahoilla palkattiin arkkitehti Seppo Koutaniemi. Suunnitteluun osallistuivat arkkitehdin ohella kirjaston edustajat ja tilapalvelun insinöörit. Tilapalvelun ruuhkan takia suunnittelu venyi loppusyksyyn ja hankkeen loppuun viemiseksi anottiin jatkoaikaa 28.2.2017 saakka.

Arkkitehti teki piirustukset yhteisten palaverien ja tilakatsausten pohjalta ja loppujen lopuksi suunnittelun piiriin tuli kirjastotalon ensimmäinen kerros lähes kokonaan, osa toisen kerroksen kirjastosalista ja kellarikerroksesta, yht. n. 719 m2:

-        1. kerroksesta asiakkaiden ja yhteisöjen käyttöön tulee uutta tilaa 75 neliön lehtisali työpisteineen ja 70 neliön ryhmä/opetustila keittiöineen. Sisääntuloaulan wc-tilat remontoidaan ajanmukaisiksi ja tehdään tila palautusautomaatille. Henkilökunnan työtiloihin (n. 225 m2) tulee muutoksia, joissa on huomioitu aineiston logistiikka.

-        2. kerroksen kirjastosaliin tulee 94 neliön muunneltava tapahtumatori ja samaan yhteyteen tuolivarasto. Samalla musiikkiosaston paikka vaihtuu ja lainaustiskistä tulee pienempi ja muunneltava.

-        Kotiseutuarkisto siirretään työtilojen keskeltä kellarikerrokseen varaston ja tutkijahuoneiden yhteyteen.

Suunnitelma esiteltiin myös järjestöjen edustajille ja lopuksi tehtiin muutamia viilauksia mm. järjestöjen käyttöön tarvittavan kaappitilan mitoitukseen.

Suunnitelma on siis toteuttamista vaille valmis ja joulukuussa 2016 kaupunginvaltuuston vahvistaman talousarvion investointiosassa oli varattu määräraha kirjastotalon toiminnallisiin muutoksiin vuodelle 2018. Suunnittelusta yli jääneellä avustuksella hankittiin laitteistoa tuleviin tiloihin, jotka voidaan ottaa käyttöön jo ennen varsinaista remonttia: taulu-TV info- ym. käyttöä varten sekä all-in-1-laite sähköisten lehtien lukuun.

Hanke siis onnistui tavoitetta laajempana.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Tuotettiin suunnitelmat ja pohjapiirustukset ko. tiloista kirjastotalon 1., 2. ja kellarikerroksessa.

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Suunnittelu toteutui hyvin yhteistyössä arkkitehdin ja tilapalvelun kanssa. Arkkitehti Seppo Koutaniemi kuunteli meitä herkällä korvalla ja tilapalvelun insinöörit toivat useita käytännöllisiä näkökohtia suunnitteluun. Kirjaston henkilökunta oli hyvin mukana ja heiltä tuli hyviä näkökohtia. Ideoita saatiin myös v. 2015 tekemällämme opintomatkalla Oulun, Limingan ja Raahen kirjastoihin.

Asiakaskyselyn tulokset olivat lähtökohtana ja yhdistykset olivat myös kiinnostuneita suunnitelmista, koska esteettömiä kokoontumistiloja keskustassa on huonosti, ja tekivät ehdotuksia varsinkin vanhus- ja vammaisasiakkaiden näkökulmasta.  Tältä osin siis yhteisöllisyys toteutui. Kalusteiden ym. tuunaamiseen päästäneen remontin jälkeen, kun tarkoitus on hyödyntää olemassa olevaa kalustusta asiakastiloissa. Ilmeisesti yhdistysväellä oli vaikutusta myös siihen, että remontti otettiin ennakoitua nopeammin myös kaupungin investointisuunnitelmaan.

Jos tilojen toiminnalliset muutokset toteutuvat suunnitellulla tavalla, tulevat ne varmasti lisäämään kirjaston yhteisöllisiä palveluita ja omatoimista käyttöä. Myös kirjaston tilaisuuksien järjestämien helpottuu.

Jatkotoimenpiteet: 

Jatkotoimenpiteenä oli esitys investointiohjelmaan ja toteutus on nyt budjetoitu vuodelle 2018.

Menossa on nyt jatkohanke Tilat haltuu asiakkaille omatoimisesti (2016-2017), jonka tavoitteena on kulunvalvontalaitteiden hankkiminen pääoveen, aulaan ja kirjastotiloihin, jolloin omatoimiset aukiolot voivat laajentua. Tästä tulee olemaan hyötyä myös uusien tilojen käytössä, jolloin mm. yhdistysväki pääsisi käyttämään kokoontumistilaa aukioloajan ulkopuolellakin omalla kortillaan ja lehtisali voisi olla käytössä myös sunnuntaisin.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
28/02/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€16 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€20 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 884
Oma rahoitus yhteensä: 
€884
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Avustusta ei saa käyttää kalustehankintoihin eikä remontti- ja sisustustöihin. Katso Perustelumuistio 2015 Hankerekisteristä.

 
okm
avi