Tilat tehokäyttöön - laajennettua omatoimisuutta
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Keravan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Paasikivenkatu 12
04200
Kirjaston puhelin : 
09-29492580
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kerava.fi
ISIL-tunnus : 
FI KERVA
Y-tunnus : 
0127485-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Jari Paavonheimo
Puhelin : 
040-3182095
Sähköposti : 
jari.paavonheimo@kerava.fi
Hankkeen tavoite: 

Kirjastossa on toiminut omatoimikirjasto uutistorin alueella joulukuusta 2014 alkaen. Tavoitteena hankkeessa on laajentaa omatoimikirjastoa myös kirjaston muihin tiloihin. Hanke olisi kokeilu, jossa selvitettäisiin, miten omatoimikirjasto on toteutettavissa suuremmassa kirjastossa niin, että asiakkaat voisivat käyttää kirjaston tiloja ja kokoelmia nykyistä laajemmin myös aukioloaikojen ulkopuolella. Projektin aikana myös selvitetään, miten älyteknologiaa voisi hyödyntää omatoimikirjaston jatkokehittämisessä. Hankkeen kokemukset ovat eri kirjastojen hyödynnettävissä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kävijämäärä
Havainnoiva seuranta

Kuvaus : 

Tavoite

Kirjastossa on toiminut omatoimikirjasto uutistorin alueella joulukuusta 2014 alkaen. Tavoitteena hankkeessa on laajentaa omatoimikirjastoa myös kirjaston muihin tiloihin. Hanke olisi kokeilu, jossa selvitettäisiin, miten omatoimikirjasto on toteutettavissa suuremmassa kirjastossa niin, että asiakkaat voisivat käyttää kirjaston tiloja ja kokoelmia nykyistä laajemmin myös aukioloaikojen ulkopuolella. Projektin aikana myös selvitetään, miten älyteknologiaa voisi hyödyntää omatoimikirjaston jatkokehittämisessä. Hankkeen kokemukset ovat eri kirjastojen hyödynnettävissä.

Toimintasuunnitelma

Omatoimikirjasto uutistorin alueella on asiakkaiden käytössä aukioloaikojen ulkopuolella vuoden jokaisena päivänä klo 6-22. Palvelu on ollut suosittua erityisesti viikonloppuisin, kun kirjaston aukioloaika on suppeampi. Omatoimikirjastossa on voinut lukea ja lainata lehtiä, palauttaa aineistoa, lainata pokkareita ja käyttää tietokoneita.

Toimivasta palvelun laajennuksesta huolimatta haasteena on, että suuri on kirjaston aineistotarjonnasta on uutistorin alueen ulkopuolella, eikä siten asiakkaiden käytössä omatoimikirjaston aikana. Omatoimisuuden laajentaminen muihin tiloihin olisi teknisesti ja toiminnallisesti haastavaa, koska asiakastiloja on kolmessa kerroksessa.

Omatoimikirjaston laajennus toteutetaan kokeilussa tilojen tehokkaammalla valvonnalla. Hankkeessa teknistä kulunvalvontaa täydennetään inhimillisellä valvonnalla. Laajennetun omatoimisuuden aikana kirjastossa työskentelee valvojia. Valvojien tehtävänä on kokeilun aikana havainnoida, millaisia käytännön haasteita tulee esiin omatoimikirjaston toteuttamisessa suuremman kirjaston tiloihin. Myös tilavalvonnan tekniikkaa kehitetään. Yhteistyössä alan teknologiakehittäjien kanssa selvitetään projektin aikana, miten älyteknologiaa voisi hyödyntää omatoimikirjaston laajennuksen jatkokehittelyssä siten, että tilavalvonta aukioloaikojen ulkopuolella perustuisi mahdollisimman pitkälle älyteknologiaan.

Laajennetun omatoimikirjaston projektin aikana asiakkaat kirjautuvat ulko-ovella sisään samaan tavoin kuin uutistorin omatoimikirjastossa. Hanke lisää kirjastotilojen käyttötunteja erityisesti kesäviikonloppuisin. Projektin toteutumista seurataan käyttäjätilastojen ja asiakaspalauteen perusteella.

Projektin kustannukset

Projektin kustannukset muodostuvat omatoimikirjaston tilavalvojien palkoista ja palkkioista, valvontatekniikan kustannuksista sekä projektiin liittyvästä jatkokehittämisen selvitystyöstä.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Tavoite

Kirjastossa on toiminut omatoimikirjasto uutistorin alueella joulukuusta 2014 alkaen. Tavoitteena hankkeessa oli laajentaa omatoimikirjastoa myös kirjaston muihin tiloihin. Hanke oli kokeilu, jossa selvitettiin, miten omatoimikirjasto on toteutettavissa suuremmassa kirjastossa niin, että asiakkaat voisivat käyttää kirjaston tiloja ja kokoelmia nykyistä laajemmin myös aukioloaikojen ulkopuolella.

Toiminta

Omatoimikirjasto uutistorin alueella on asiakkaiden käytössä aukioloaikojen ulkopuolella vuoden jokaisena päivänä klo 6-22. Palvelu on ollut suosittua erityisesti viikonloppuisin, kun kirjaston aukioloaika on suppeampi. Omatoimikirjastossa on voinut lukea ja lainata lehtiä, palauttaa aineistoa, lainata pokkareita ja käyttää tietokoneita.

Toimivasta palvelun laajennuksesta huolimatta haasteena on, että suuri on kirjaston aineistotarjonnasta on uutistorin alueen ulkopuolella, eikä siten asiakkaiden käytössä omatoimikirjaston aikana. Omatoimisuuden laajentaminen muihin tiloihin olisi teknisesti ja toiminnallisesti haastavaa, koska asiakastiloja on kolmessa kerroksessa.

Omatoimikirjaston laajennus toteutettiin kokeilussa tilojen tehokkaammalla valvonnalla. Hankkeessa teknistä kulunvalvontaa täydennettiin inhimillisellä valvonnalla. Laajennetun omatoimisuuden aikana kirjastossa työskenteli kaksi valvojaa. Valvojien tehtävänä oli havainnoida, millaisia käytännön haasteita tulee esiin omatoimikirjaston toteuttamisessa suuremman kirjaston tiloihin ja samalla auttaa asiakkaita omatoimisessa asioinnissa. Toinen valvojista oli kirjastoalan AMK-opiskelija, joka kirjasi kokemuksia ja teki aiheesta myös opinnäytteen.

Laajennetun omatoimikirjaston projektin aikana asiakkaat kirjautuivat ulko-ovella sisään samaan tavoin kuin uutistorin omatoimikirjastossa. Kokeilussa lisättiin toinen kirjautumisyksikkö kirjaston pääovelle. Projektin toteutumista seurataan käyttäjätilastojen ja asiakaspalauteen perusteella.

Kesällä 2016 laajennetun omatoimikirjaston kokeilu toteutettiin lauantaisin klo 9-14. Syksyn 2016 sunnuntaisin vastaava kokeilu oli klo 12-15.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hartikainen, Jiri: Itsepalvelua vai uudenlaista asiakaspalvelua?: omatoimikirjaston laajentaminen Keravan kaupunginkirjastossa. (Turun ammattikorkeakoulu) https://www.theseus.fi/handle/10024/139087

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Asiakkaat kokivat myönteisenä, että koko kirjastoa oli mahdollista käyttää myös viikonloppuisin. Vaikeuksia oli erityisesti kirjautumisessa, koska ulko-ovet olivat lukossa. Paikalla olevat työntekijät tekivät asiakkaille tarvittavia pin-koodeja. Toisaalta tunnusluvulla kirjautumisen voi arvioida olleen tarpeeton kynnys, koska henkilökuntaa oli paikalla.

Työntekijöiden rooli tilan valvojina ja havainnoijina oli kuitenkin välttämätöntä, jotta kokeilun toteutumista voitiin seurata. Samalla he auttoivat asiakkaita omatoimisessa asioinnissa. Kokeilun kävijätavoite oli 50 kävijää tunnissa. Sitä ei keskimäärin tavoitettu. Erityisesti syksyn sunnuntait jäivät kävijämäärien osalta vaisuiksi. Kokeilussa onnistuttiin silti tavoittamaan asiakkaita, joiden työn ja elämäntilanteen vuoksi on vaikea asioida normaaleina aukioloaikoina. Kirjasto toimii kolmessa kerroksessa, joten omatoiminen asiointi ilman henkilökuntaa olisi haasteellinen toteuttaa, vaikka valvontateknologia kehittyy jatkuvasti. Kokeilun perusteella omatoiminen kirjastonkäyttö suuremmassa ja ehkä sokkeloisessa kirjastoyksikössä edellyttää kuitenkin talossa läsnä olevaa henkilökuntaa.

Jatkotoimenpiteet: 

Kokeilun perusteella kesällä 2017 lauantaiaukiolo toteutettiin omatoimisuutta soveltaen niin, että asiakkaiden ei tarvinnut kirjautua ja paikalla oli kaksi työntekijää auttamassa asioinnissa. Kokemukset olivat myönteisiä. Kesäajan 2017 jälkeen sunnuntain laajennettu aukiolo lopetettiin ja sen sijaan lisättiin lauantain aukioloa kaksi tuntia siten, että kirjasto suljetaan lauantaisin klo 17. Lauantain pidennetty aukiolo on kokemusten mukaan ollut toimiva ratkaisu. Kirjaston uutistorin omatoimikirjasto on edelleen käytössä vuoden jokaisena päivänä klo 6-22.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€24 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€28 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€12 093
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 093
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000