TOIMINTAA TARINOIHIN
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Raahen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Rantakatu 45
92100
Kirjaston puhelin : 
040-1326 799
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@raahe.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Raahe
Y-tunnus : 
171817-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Timo Töyräs
Puhelin : 
044-1393 322
Sähköposti : 
timo.toyras@raahe.fi
Hankkeen tavoite: 

Antaa lapsille tarinoiden ja toiminnallisuuden kautta valmiuksia miettiä omaa ja suomalaisuuden taustaa yhdistettynä tekemiseen ja ekologiseen ajatteluun.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tarinatuokioihin osallistujien määrä. 

Palautteet tuokioista sekä osallistujilta, vetäjältä ja mahdollisesti vanhemmilta.

Kuvaus : 

TAUSTA

Raahen kaupunginkirjastossa lapset ovat aina olleet tärkeässä asemassa. Viime vuosina lasten- ja nuortenkirjastoryhmä on tehnyt hyvää työtä lasten- ja nuortenkirjaston palveluiden eteen. Yhteistyötä päiväkotien ja koulujen kanssa on viety eteenpäin esimerkiksi kummipäiväkotitoiminnalla ja kirjavinkkaustoiminnalla. Pienten lasten kanssa tehtävässä kirjastotyössä kirjaston järjestämät satuhetket ovat arvokkaita nykylapsille. Satuhetkissä he saavat olla pienen hetken vapaana ympärillä tulvivista virtuaalisista lähteistä. Kirjasto järjestää sekä yleisiä että tietylle ryhmälle suunnattuja satuhetkiä. Tarkoituksemme on laajentaa ja monipuolistaa satuhetkiä tarinatuokioiksi, joissa lapset ovat entistä aktiivisemmassa roolissa.

KUVAUS JA TAVOITTEET

Toiminnallisia tarinatuokioita on tarkoitus järjestää hankkeen aikana kuusi (6). Ideana on, että jokaiseen tapahtumaan valitaan tarina, joka liittyy joko Raaheen, raahelaisuuteen tai ajankohtaiseen päivään esimerkiksi Aleksis Kiven päivä. Tarinoissa pyritään tutustuttamaan lapset sekä paikallishistoriaan että Suomen historiaan ja antaa lapsille juuret tarinan kautta. Tuokioihin kuuluu tarinaan perustuva, kierrätysmateriaalista valmistettu teos, joka valmistuu lopullisesti viimeisen tuokion jälkeen loppusyksyllä. Ensimmäinen tarinatuokio järjestetään keväällä. Kesän tarinatuokiot järjestetään samaan aikaan paikallisten isojen tapahtumien kanssa. Teoksen ”paljastustilaisuus” järjestetään itsenäisyyspäivän tienoilla. Teoksen valmistumista dokumentoidaan. 

Tarkoituksena on saada mukaan lapset eskarista kolmasluokkalaisiin. Tarinat valitsee ja esittää kirjaston lasten- ja nuortenkirjaston henkilökunta ja toiminnallisesta osuudesta huolehtii taidegraafikko Juha Laakso. Toiminnan tarkoituksena on historiamme esiintuomisen lisäksi kiinnittää lasten huomio kierrätykseen ja ekologisuuteen ja materiaaleina käytetään mahdollisimman paljon kierrätysmateriaalia.

AIKATAULU

Hanke toteutetaan 1.4. - 31.12.2017

KUSTANNUKSET

Kustannukset, 3 550 €, koostuu pääasiassa yhteistyökumppanin taidegraafikko Juha Laakson palkkioista ja materiaalikuluista. Omarahoitus osuus on yli 20 % kokonaiskustannuksista. Omarahoitusosuus muodostuu henkilöstökuluista ja muista menoista.

TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN

Toiminnallisten tarinatuokioiden antia hyödynnetään muidenkin satuhetkien elävöittämiseen ja toiminnan sisällön laajentamiseen. Hankkeella saamme eväitä lasten osallistumisen aktivoimiseen. Toiminnallisia tarinatuokioita on tarkoitus jatkaa muutaman kerran vuodessa yhteistyössä taidegraafikko Juha Laakson kanssa. Niitä järjestetään pääkirjaston lisäksi mahdollisesti myös lähikirjastoissa.

YHTEISTYÖKUMPPANIN NIMI

Taidegraafikko Juha Laakso, Raahe

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Taidegraafikko Juha Laakso
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Työryhmä Juha Laakso, kirjastovirkailija Heini Larsson-Mattila ja osastonjohtaja Arja Nevala.

Aiemmat hankkeet: 

Asiakas keskiöön - parempaa asiakaspalvelua (2015 2016)

Kotipalvelua Raahen kirjastoon - selvitys (2015-2016)

Huominen tehdään tänään (2016-2017)

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Toiminnallisten tarinatuokioiden tarkoituksena oli järjestää hankkeen aikana kuusi tarinatuokiota. Hanke toteutettiin yhteistyössä taidegraafikko Juha Laakson kanssa. Tarinatuokioiden tarkoituksena oli tuoda lapsille tietoutta Raahesta tarinoiden avulla ja syventää tarinoiden sisältöä taidegraafikko Juha Laakson ohjaamilla toimintatuokioilla. Tarinoista vastasi kirjastovirkailija Heini Larsson-Mattila ja toimintatuokioista taidegraafikko Juha Laakso. Heidän lisäkseen työryhmään kuului osastonjohtaja Arja Nevala. Hanke toteutettiin ajalla 1.4. - 31.12.2017.

 

Hanke käynnistettiin työryhmän yhteisellä palaverilla 10.4.2017, jossa sovittiin tarinatuokioiden lukumäärä ja ajankohdat. Tarinatuokioiden aiheeksi valikoitui Raahe ja raahelaiset tarinat. Valmiita tarinoita ei ollut missään vaan ne jouduttiin kasaamaan monista eri lähteistä ja työstämään ne sujuvan tarinan muotoon. Kirjastovirkailija Heini Larsson-Mattila aloitti tutustumisretken Raahen historiaan. Hän hyödynsi museonjohtaja Eija Turusen laajaa paikallistietämystä. Häneltä hän sai todella hyvää raakamateriaalia tarinoihin ja meheviä yksityiskohtia. Lisäksi Larsson-Mattila hyödynsi Raahen matkailuoppaiden sivustoja, joista sai ammennettua lisää sisältöä tarinoihin.

 

Museolta saatu materiaali oli Alina Tamelanderin muistelmat Raahesta vuosisadan alkupuolelta. Tamelander oli muistelmiinsa kirjannut historialliset tiedot Raahesta Alma Söderhjelmin Raahen historiasta, Samuli Paulaharjun Wanhasta Raahesta ja maisteri L. Pautolan käsikirjoituksesta. Muistelmat ’Kerrontaa Raahesta patruunien aikakaudelta’ Tamelander on 1970-luvun loppupuolella lähettänyt silloiselle kaupunginjohtaja Yrjö Reinilälle. Tamelanderin muistelmat veivät tarinoiden kirjoittajan mukanaan. Muistelmia lukiessaan Larsson-Mattila teki samalla omia muistiinpanojaan asioista mitä voisi hyödyntää omissa tarinoissaan.

Kirjoittamissaan tarinoissa Larsson-Mattila hyödynsi Tamelanderin lisäksi Samuli Paulaharjun Wanha Raahe-teosta ja Felix Onkan Tarinoita Raahesta ja lähiympäristöstä-teosta. Molemmista kirjoista hän sai tarinoihinsa loistavaa ajankuvausta ja hänen oma tietämyksensä Raahen historiasta lisääntyi rutkasti. Tätä tietämystä hän voi myös jatkossa hyödyntää kertoessaan lapsille tarinoita Raahesta.

Vaikka tarinoiden pohjalla on tosiasioita Raahesta ja raahelaisista, niin ne ovat Larsson-Mattilan tarinoiden kirjoitustyön myötä saaneet elävyyttä, sisältöä ja ymmärrettävyyttä. Tarinat sisältävät sekä fiktiivisiä että todellisia henkilöhahmoja. Lapset ovat tarinoiden myötä päässeet sukeltamaan raahelaiseen elämänmenoon ja ovat myös itse saaneet tuottaa tarinoihin liittyvää materiaalia.

Tarinan kerronnan jälkeen taidegraafikko Juha Laakso ohjasi lapsia tarinaan liittyvissä taidetuokioissa. Hän sai joka kerta tarinan etukäteen, jolloin hän pystyi taidetuokiota varten valmistelemaan mitä asioita tai kohtia tarinasta nostetaan lapsille tehtäväksi. Materiaalina oli tarkoitus hyödyntää eri materiaaleja ja erityisesti kierrätysmateriaalia. Käytännössä taidetuokiossa kuitenkin keskityttiin kuvataiteeseen. Taidetuokioihin osallistuneiden määrä rajoitettiin 20 lasta/taidetuokio.

Toimintatarinatuokioita oli kaikkiaan kuusi. Ensimmäinen oli Pekanpäivien aikaan kesäkuussa ja viimeinen pidettiin marraskuun loppupuolella. Taidenäyttelyn avajaiset olivat joulukuun 13. päivä. Toimintatarinatuokioita oli sekä yleisenä tarinahetkenä että tietylle luokalle pidettyjä toimintatarinatuokioita. Elokuun toimintatarinatuokio oli osana Raahen koulujen 3-4-luokkalaisten kulttuuripolkua. Syyskuun toimintatarinatuokio oli osana Harakkamäen 3. luokan kirjastoyövierailua.

Toimintatarinatuokiot

  1. Tarina Raahesta 30.6.2017
  2. Haaksirikko 28.7.2017
  3. Alkeiskoulun muisteloita 25. ja 26.8.2018, osana 3.-4.luokkalaisten kulttuuripolkua
  4. Hirveän pitkä nainen 20.9.2017, Harakkamäen 3. luokan yökoulu kirjastossa
  5. Hääkonvehti 27.10.2017
  6. Lasilintu 24.11.2017

Toimintatarinatuokioiden tarinat kuuli 215 henkilöä ja taidetuokioihin osallistui kaikkiaan 172 lasta ja muutama aikuinen.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Toimintatarinatuokioiden pääidea eli saada raahelaisille lapsille omia raahelaisia tarinoita onnistui yliodotusten. Tarinat kirjoittanut kirjastovirkailija Heini Larsson-Mattila on tehnyt suuren työn ja saattanut lapsille sopivaan tarinan muotoon monia raahelaisia asioita. Hän itse on myös saanut tietoutta Raahesta ja raahelaisuudesta todella paljon. Tätä tietoutta hän pystyy myös jatkossa käyttämään hyödyksi kertoessaan lapsille tarinoita Raahesta. Niin kuin hän itse sanoi: ”Matka Raahen menneisyyteen ja entiseen elämään on ollut mielenkiintoinen ja riemastuttava. Paljon uusia asioita on tullut tämän projektin mukana tietooni, niitä on hauska kertoa eteenpäin.”

Kirjasto on saanut käyttöönsä hienon kokoelman tarinoita mutta sen lisäksi kirjasto on saanut uuden yhteistyökumppanin – taidegraafikko Juha Laakson. Tätä yhteistyötä pyrimme vahvistamaan myös tämän hankkeen jälkeen. Taidegraafikko Juha Laakson mielestä tehty yhteistyö on ollut hyvää eri alojen yhteistyötä. Tässä yhteistyössä olemme voineet yhdistää kuvataiteen ja kirjallisuuden. Hän on myötämielinen yhteistyön jatkamiselle.

Toimintatarinatuokiot olivat myös osana koululaisten kulttuuripolkua ja se poiki myös yhteisen kirjastoyön Harakkamäen 3. luokan kanssa. Parhaiten osallistujia saavutti ne tuokiot, joita oli pystytty markkinoimaan lehdessä. Tässä kuten monessa muussakin tilaisuudessa on markkinointi äärettömän tärkeää. Osa tilaisuuksista jäi vähemmälle markkinoinnille ja se näkyi heti osallistujamäärissä.

Yhteistyö taidegraafikko Juha Laakson kanssa oli niin hyvää, että sitä jatketaan.

Jatkotoimenpiteet: 

Yhteistyötä toimintatarinoiden osalta jatketaan taidegraafikko Juha Laakson kanssa. Vuodelle 2018 on jo sovittu neljä tarinatuokiota. Tarinat tulevat olemaan uusia Raaheen liittyviä tarinoita. Hankkeen aikana kirjoitetut tarinat ovat sellaisia, että niitä voidaan hyödyntää myös muissa toimipisteissämme. Tarkoituksena on myöhemmin kuvittaa tarinat. Kirjasto on myös vuonna 2018 osana koululaisten kulttuuripolkua.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€850
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 550
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 238
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 538
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
6kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
215henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 700

Katso Perustelumuistio 2017 Hankerekisteristä.

 
okm
avi