Toimintamalli Satakunnan seutukirjastoksi
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 121
28101
Kirjaston puhelin : 
(02) 621 5800
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@pori.fi
ISIL-tunnus : 
PM
Y-tunnus : 
0137323-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Asko Hursti
Puhelin : 
+358 447015829
Sähköposti : 
asko.hursti@pori.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on luoda malli siihen, miten kunnat voisivat yksi kerrallaan liittyä isäntäkuntamalliseen seutukirjastoon, jossa Pori toimii isäntäkuntana.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Keskeinen tehtävä selvityksessä on laatia kuntien väliselle yhteistoimintasopimukselle malli.

Kuvaus : 

Seutukirjastoselvityksessä 2007 seutukirjaston organisoinnin mallit esitettiin vaihtoehtoina teoreettisella tasolla. Nyt haettava avustus tulisi koskemaan Satakunnan seutukirjaston konkreettisen mallin luomiseen isäntäkuntamallin pohjalta. Tavoitteena on luoda malli siihen, miten kunnat voisivat yksi kerrallaan liittyä isäntäkuntamalliseen seutukirjastoon, jossa Pori toimii isäntäkuntana. Tätä varten tulee selvittää kirjastotoiminnan järjestäminen käytännissä:

-          palvelutason yhtenäistämisen edellyttämät toimenpiteet

-          henkilöstön asema

-          tilojen hallinta

-          irtaimiston siirto isäntäkunnalle

-          tietoliikenneyhteyksien järjestäminen

-          kustannusten jakaminen

-          talousarvion ja budjetin laatiminen

Keskeinen tehtävä selvityksessä on laatia kuntien väliselle yhteistoimintasopimukselle malli.

Aloite seutukirjaston valmisteluun tuli Nakkilan kunnalta (Nakkilan kunnanhallitus 14.9.2015). Selvityksessä otetaan Nakkilan kunnan kirjastopalvelut ”case-esimerkiksi”. Selvitys toimii tarvittaessa esityksenä seutukirjaston perustamisesta Porin ja Nakkilan kesken siten, että siihen voivat muut kunnat liittyä omassa tahdissaan.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Nakkilan kunta / Nakkilan kunnankirjasto
Aiemmat hankkeet: 

Satakunnan seutukirjastoselvitys tehtiin opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeena 2007. Siinä kartoitettiin Satakunnan kuntien kirjastojen tilanne, esitettiin eri seutukirjastojen organisointimallit ja tuotiin esiin ne toimenpiteet, jotka seutukirjaston perustaminen edellyttäisi. Monelta osin selvityksessä esiintuodut toimenpiteet ovat toteutuneet 2009 aloittaneen Satakirjastot-yhteisjärjestelmän myötä. Näitä ovat mm. yhteinen aineisto- ja asiakastietokanta, aineiston yhteiskäyttö ja seutuvarausmahdollisuus, yhteiset käyttösäännöt, yhteiset maksut, yhteinen kilpailutus ja yhteinen kokoelmastrategia.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Sopimusmalli seutukirjastoksi. Kyseessä on kahdenvälinen sopimus, johon liitytään kunta kerrallaan.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Satakunnassa aloitti 2009 toimintansa Satakunnan kirjaston yhteisjärjestelmä, Satakirjastot, ja se laajeni maakunnan kattavaksi 2011. Kirjastojen verkostomaisella yhteistyöllä Satakunnassa on menty niin pitkälle kuin se tällä tiellä on mahdollista. Satakirjastoissa on yhtenäiset käytännöt ja maksut, yhteiset käyttösäännöt, yhteinen asiakkuus, yhteiskäytössä oleva aineisto, yhteinen kilpailutus, yhteinen kirjastojärjestelmä ja yhteinen verkkokirjasto. Palveluja kehitetään yhdessä ja käytössä on myös yhteinen kokoelmastrategia sekä hankinnan, varastoinnin ja poistamisen periaatteet. Seuraava askel voi olla vain yhteinen kirjastolaitos eli seutukirjasto. Sopimusmalli seutukirjastoksi on rakennettu siltä pohjalta, että seutukirjastoon, jonka vastuukunta on Pori, on kunnan yksi kerrallaan mahdollista liittyä. Sopimus tehdään aina vain kahdenvälisenä: vastuukunnan ja liittyvän kunnan sopimuksena. Sopimusmalli on laadittu siltä pohjalta, että organisaatio on mahdollisimman matala.

Jatkotoimenpiteet: 

Satakunnan seutukirjaston perustaminen kunta kerrallaan.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
30/06/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 100
Budjetti euroissa yhteensä: 
€15 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€14 530
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 530
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€9 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016

 
okm
avi