Toimintamalli Satakunnan seutukirjastoksi
År 2016 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 121
28101
Bibliotekets telefonnummer : 
(02) 621 5800
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@pori.fi
ISIL-kod : 
PM
FO-nummer : 
0137323-9
Ansvarsperson : 
Asko Hursti
Telefonnummer : 
+358 447015829
E-post : 
asko.hursti@pori.fi
Projektets målsättning: 

Tavoitteena on luoda malli siihen, miten kunnat voisivat yksi kerrallaan liittyä isäntäkuntamalliseen seutukirjastoon, jossa Pori toimii isäntäkuntana.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Keskeinen tehtävä selvityksessä on laatia kuntien väliselle yhteistoimintasopimukselle malli.

Projektbeskrivning : 

Seutukirjastoselvityksessä 2007 seutukirjaston organisoinnin mallit esitettiin vaihtoehtoina teoreettisella tasolla. Nyt haettava avustus tulisi koskemaan Satakunnan seutukirjaston konkreettisen mallin luomiseen isäntäkuntamallin pohjalta. Tavoitteena on luoda malli siihen, miten kunnat voisivat yksi kerrallaan liittyä isäntäkuntamalliseen seutukirjastoon, jossa Pori toimii isäntäkuntana. Tätä varten tulee selvittää kirjastotoiminnan järjestäminen käytännissä:

-          palvelutason yhtenäistämisen edellyttämät toimenpiteet

-          henkilöstön asema

-          tilojen hallinta

-          irtaimiston siirto isäntäkunnalle

-          tietoliikenneyhteyksien järjestäminen

-          kustannusten jakaminen

-          talousarvion ja budjetin laatiminen

Keskeinen tehtävä selvityksessä on laatia kuntien väliselle yhteistoimintasopimukselle malli.

Aloite seutukirjaston valmisteluun tuli Nakkilan kunnalta (Nakkilan kunnanhallitus 14.9.2015). Selvityksessä otetaan Nakkilan kunnan kirjastopalvelut ”case-esimerkiksi”. Selvitys toimii tarvittaessa esityksenä seutukirjaston perustamisesta Porin ja Nakkilan kesken siten, että siihen voivat muut kunnat liittyä omassa tahdissaan.

Samarbetspartner/s: 
Nakkilan kunta / Nakkilan kunnankirjasto
Tidigare projekt: 

Satakunnan seutukirjastoselvitys tehtiin opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeena 2007. Siinä kartoitettiin Satakunnan kuntien kirjastojen tilanne, esitettiin eri seutukirjastojen organisointimallit ja tuotiin esiin ne toimenpiteet, jotka seutukirjaston perustaminen edellyttäisi. Monelta osin selvityksessä esiintuodut toimenpiteet ovat toteutuneet 2009 aloittaneen Satakirjastot-yhteisjärjestelmän myötä. Näitä ovat mm. yhteinen aineisto- ja asiakastietokanta, aineiston yhteiskäyttö ja seutuvarausmahdollisuus, yhteiset käyttösäännöt, yhteiset maksut, yhteinen kilpailutus ja yhteinen kokoelmastrategia.

Webbsidor, publikationer och material: 

Sopimusmalli seutukirjastoksi. Kyseessä on kahdenvälinen sopimus, johon liitytään kunta kerrallaan.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Satakunnassa aloitti 2009 toimintansa Satakunnan kirjaston yhteisjärjestelmä, Satakirjastot, ja se laajeni maakunnan kattavaksi 2011. Kirjastojen verkostomaisella yhteistyöllä Satakunnassa on menty niin pitkälle kuin se tällä tiellä on mahdollista. Satakirjastoissa on yhtenäiset käytännöt ja maksut, yhteiset käyttösäännöt, yhteinen asiakkuus, yhteiskäytössä oleva aineisto, yhteinen kilpailutus, yhteinen kirjastojärjestelmä ja yhteinen verkkokirjasto. Palveluja kehitetään yhdessä ja käytössä on myös yhteinen kokoelmastrategia sekä hankinnan, varastoinnin ja poistamisen periaatteet. Seuraava askel voi olla vain yhteinen kirjastolaitos eli seutukirjasto. Sopimusmalli seutukirjastoksi on rakennettu siltä pohjalta, että seutukirjastoon, jonka vastuukunta on Pori, on kunnan yksi kerrallaan mahdollista liittyä. Sopimus tehdään aina vain kahdenvälisenä: vastuukunnan ja liittyvän kunnan sopimuksena. Sopimusmalli on laadittu siltä pohjalta, että organisaatio on mahdollisimman matala.

Fortsatta åtgärder: 

Satakunnan seutukirjaston perustaminen kunta kerrallaan.

Projektet börjar : 
01/04/2016
Projektet avslutas : 
30/06/2016
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€10 200
Egen finansiering: 
€5 100
Budget sammanlagt: 
€15 300
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€14 530
Egen finansiering: 
€5 530
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€9 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016