Toiveita tuuttiin! - Asiakaskysely lapsille ja nuorille
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Hyvinkään kaupunginkirjaston oma kuva
Hyvinkään kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirjastopolku 2
05800
Kirjaston puhelin : 
019-4592422
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@hyvinkaa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Hyvin
Y-tunnus : 
0125866-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Sirkka Kontiainen
Puhelin : 
019-4592429; 019-4592422
Sähköposti : 
sirkka.kontiainen@hyvinkaa.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen avulla on tarkoitus kartoittaa Hyvinkään kirjaston lapsi- ja nuorisoasiakkaiden mielipiteitä kirjaston järjestämistä palveluista, aineistosta ja tapahtumista.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Asiakaskyselyn tulokset

Kuvaus : 

Hiljaa hissukseen hyllyjen välissä vai vipinää ja vemmellystä tempputoreilla? Onko lapsille ja nuorille suunnattu kirjastotyö tätä? Vai jotakin aivan muuta?  Mitä lapset ja nuoret itse haluavat?

Hankkeen avulla on tarkoitus kartoittaa Hyvinkään kirjaston lapsi- ja nuorisoasiakkaiden mielipiteitä kirjaston järjestämistä palveluista, aineistosta ja tapahtumista. Hankkeessa  selvitetään myös millaisia toiveita heillä on tulevaisuuden kirjastotoiminnalle.

Hankkeen toteuttajaksi palkataan kirjaston ulkopuolinen henkilö. Hän laatii asiakaskyselyn kirjaston lasten- ja nuortenosastojen asiakkaille. Eri-ikäisille laaditaan omat ikäkauteen sopivat kysymykset. Kyselyä toteuttamaan otetaan henkilö, joka organisaatiomme ulkopuolelta voisi erilaisesta näkökulmasta tuoda esille uusia toimintatapoja kirjastotyöhön. Ulkopuolisella kyselyn toteuttajalla olisi myös enemmän aikaa analysoida tuloksia ja tehdä niistä erinäköisiä koosteita.  Kirjaston oman henkilökunnan asiantuntemusta käytetään kysymysten laadinnassa apuna.  Kyselyn toivotaan antavan kirjastolle piristäviä vinkkejä siitä, miten kehittää omaa toimintaansa.

 Hankeraha käytetään palkkaus- ja materiaalikuluihin.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kirjaston lasten- ja nuortenosasto  019-459 2429

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Heidi Kuutin Pro Gradu -tutkielma:

Lapset ja nuoret arvioimassa Hyvinkään kaupunginkirjaston palveluja

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Haimme Toiveita tuuttiin -projektiin ensimmäiseksi tutkimuksen tekijää. Tutkimuksen aiheena oli lasten ja nuorten kirjastonkäytön tutkimus. Halusimme selvittää mitä nuoret ajattelevat kirjaston palveluista, mikä heidät saisi käymään kirjastossa ja mitä he toivovat kirjastolta. Palkkasimme Heidi Kuutin tekemään tutkimusta ja päätimme suunnata tutkimuksen 5-9-luokkalaisiin Hyvinkääläisiin nuoriin.

Heidi teki kysely- ja haastattelututkimuksen. Tutkimuksessa saatiin selville, että lapset (11-12-vuotiaat) käyttävät kirjastoa selvästi enemmän kuin nuoret (13-17-vuotiaat). Tytöt käyttävät myös kirjastoa enemmän kuin pojat. Lapset ja nuoret pitävät kirjastoa lähinnä ”lainastona”, ja muut kuin lainauspalvelut jäävät heille tuntemattomammiksi. Kirjaston hiljaisuutta ja rauhallisuutta arvostettiin erittäin laajasti. Kirjaston tiloista kritiikkiä sai vain mukavien istumapaikkojen vähyys. Kokoelmaa pidettiin monipuolisena ja riittävän laajana, uutuuksia kuitenkin toivottiin enemmän. Uusista palveluista eniten toivottiin kirjastoon kahvilaa tai ravintolaa. Seuraavaksi eniten toivottiin elokuvailtoja, mahdollisuutta lainata tablettitietokone kirjastosta ja pelikonsolia, jolla voisi pelata kirjastossa. Erityisesti pojat olivat kiinnostuneita laajemmasta pelivalikoimasta. Erilaisia kerhoja, kuten pelikerho tai kirjakerho toivottiin myös. Ei-käyttäjiä kiinnostivat eniten kahvila, pelikonsoli ja elokuvaillat.

Tutkimustulosten perusteella päätimme hankkia kirjastolle Playstation 4 konsolin ja yhden lisäohjaimen. Kirjastossa ei ole paikkaa, missä konsolia voisi pitää jatkuvasti nuorten palattavissa, joten päädyimme toteuttamaan pelikerhon. Päätimme alkaa tehdä nuorisotoimen kanssa yhteistyötä. He hankkivat konsolille pelattavat pelit. Konsoli saa suuremman käytön, kun se pidetään nuorisotalolla ja tuodaan aina pelipajoihin kirjastolle. Lisäksi nuorisotoimesta tulee henkilö pitämään pelipajaa kirjastolle. Pelikonsolia varten ostimme myös television. Konsolia käytettiin kirjastossa ensimmäisen kerran marraskuussa 2014 Kansallisen pelipäivän viikolla. Hankimme kirjastolle myös lisää nuorille sopivia lautapelejä. Aiemmin kirjastolla oli lähinnä lapsille suunnattuja pelejä. Pelipajassa pelataan siis konsoli- ja lautapelejä, ja lisäksi pajassa voi jutella järjestäjän kanssa peleistä tai muista asioista.

Halusimme kirjastolle isomman laajakankaan, jotta voisimme alkaa pitää elokuvailtoja, ja nuorisotoimi lupasikin lahjoittaa meille heidän ylimääräisen kankaansa. Kunhan se saadaan kiinnitettyä kattoon ja saamme hankittua hyviä esitysoikeudellisia elokuvia, niin leffaillat voivat alkaa. Pelipajoja ja leffailtoja varten hankimme 2 Fatboy-säkkituolia mukavaksi istuinpaikaksi. Muina aikoina säkkituolit voivat toimia lisäistuinpaikkana nuortenosastolla.

Jatkotoimenpiteet: 

Saimme valmiin gradun joulukuussa 2015, joten nyt voimme vielä paremmin tarkastella mitä mieltä nuoret ovat kirjastopalveluista ja mitä he toivovat. Jatkotoimenpiteitä tulee varmasti enemmän sen jälkeen. Pelit ja lisäistuinpaikat tulivat päällimmäisenä ilmi, kun tarkastelimme alunperin exel-taulukosta lasten vastauksia. Tulevaisuudessa aiomme ainakin kokeilla ilmaisia leffailtoja lapsille ja nuorille.

Lisätietoa: 

Hyvinkään nuorisotoimi osallistui pelipajan kustannuksiin ostamalla 250 eurolla konsolipelejä.

Oma rahoitus koostuu lasten- ja nuortenosaston  osastonjohtajan, kirjastonhoitajan ja kirjastotoimenjohtajan arvioidusta työpanoksesta hankkeen aikana. Työn rahallinen määrä ei näy kirjanpitoraportissa. Työpanos on arvioitu seuraavasti : osastonjojtaja 50 viikkotuntia, kirjastonhoitaja 15 viikkotuntia ja kirjastotoimenjohtaja 7 viikkotuntia.  Yhteensä  1198 euroa.

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 294
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€250

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
15henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000
 
okm
avi