Tornionlaakson kirjasto
Vuoden 2011 Hyvä käytänne   


Pellon ja Ylitornion kirjastot
Kuvaus : 

Meän Paras : selvitys Pellon ja Ylitornion yhteistyömahdollisuuksista  valmistui keväällä 2007. Selvitystyöntekijänä olin päätynyt esittämään parhaimpana yhteistyön vaihtoehtona yhteistä kirjastolaitosta ”Tornionlaakson kirjastoa”. Molempien kuntien sivistyslautakunnat hyväksyivät esityksen, mutta kunnanhallituksissa esitys jäi hyväksymättä. 

Molempien kuntien päättäjät pitivät yhteistä kirjastoa järkevänä ja helposti toteutettavana vaihtoehtona, kuitenkin siitä päättäminen oli vaikeaa. Pellon ja Ylitornion kunnat aloittivat syksyllä 2009 neuvottelut kaikkia hallinnonaloja koskevasta yhteistyöstä. Näiden neuvottelujen tuloksena kunnat perustivat vuoden 2011 alusta alkaen yhteisen kirjaston ja yhteisen kansalaisopiston.

Vaikeimpia asioita oli saada herätettyä luottamus siihen, että kumpikin kunta hyötyy yhteisestä kirjastosta ja että kumpikin osallistuu kustannuksiin ja päätöksentekoon tasavertaisesti.

Ylitornion kunta hallinnoi Tornionlaakson kirjastoa. Ylitornion sivistyslautakuntaan tulee Pellon kunnan edustaja silloin, kun käsitellään kirjaston asioita.  Yhteinen talousarvio sisältää kirjastotoiminnasta aiheutuvat kulut lukuun ottamatta kiinteistömenoja. Kustannukset jaetaan asukaslukujen suhteessa. Henkilökunta on yhteinen, saimme palkata toisen kirjastonhoitajan uuteen kirjastoon.  Myös kirjastoautotoiminta on yhdistetty ja hankimme uuden yhteisen auton ensi vuonna. Olemme pystyneet lisäämään aukioloaikoja ja yhteinen aineistokokoelma näkyy asiakkaille laajempana tarjontana.  Seutukuntamme väkiluku on pienentynyt useina vuosina peräkkäin ja vanhusväestön osuus on lisääntynyt, yhteisellä kirjastolla pystymme tarjoamaan monipuoliset ja kehittyvät kirjasto- ja tietopalvelut myös tulevaisuudessa.

 


Anomuksen rahoitus

Toteutunut rahoitus


 
okm
avi