Tosi siistii - kirjastovirkailija toimimaan nuorten kanssa
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Lappeenrannan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Valtakatu 47
53100
Kirjaston puhelin : 
05 6161
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@lappeenranta.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lm
Y-tunnus : 
00162193-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Päivi-Linnea Pötry
Puhelin : 
040 594 9856
Sähköposti : 
paivi-linnea.potry@lappeenranta.fi
Kuvaus : 

Lappeenrannan maakuntakirjasto sai vuonna 2013 50 000 € hankerahaa Tosi siistii –hankkeen toteuttamista varten. Hankerahalla palkattiin 1.8.2013 nuoriso-ohjaaja Sammonlahden kirjastoon. Nuoriso-ohjaaja on järjestänyt nuorille ohjattua tekemistä: piirustuskerhoja, elokuva-iltoja, läksyhelppiä, taikurikurssia jne. Lisäksi hän on ollut läsnä kirjaston aukioloaikoina.

Hankkeessa on tehty tiivistä yhteistyötä alueen toimijoiden kesken, varsinkin toiminta nuorisotoimen ja nuorisotilojen ohjaajien kanssa on tiivistynyt. Mukana on ollut aktiivisesti myös koulu. Yhteistyössä kaikkien alueen toimijoiden kanssa on toteutettu muutama isompi tapahtuma. Viime toukokuussa se oli Sammonlahden kevätkumous, jossa oli esiintyjiä lapsille ja nuorille, asukkaiden kirpputori ym.

Tänä syksynä hankkeen nimissä on kutsuttu kaikki 8-luokkalaiset Sammonlahden yläkoulusta tekemään ns. Kirjasto-TET. TET kestää 3 tuntia, jonka aikana nuoret tutustuvat kirjastotöihin. Koulussa on myös vastaavat keittiö- ja siivous-TET, jonka kaikki suorittavat. Kirjastossa tämä tarkoittaa sitä, että ympäri vuoden meillä on joka maanantai ja tiistai 2 nuorta tutustumassa. Tähän lähdettiin, kun halusimme, että yläkouluikäiset nuoret näkisivät tiskin takaa kirjastotyötä ja toisaalta me tutustuisimme nuoriin niin, ettei kontaktin ottaminen olisi aina negatiivisen palautteen antamista nuorten käytöstavoista ja meluamisesta.

Tosi siistii -hankkeessa on törmätty monenlaisiin ongelmiin: Nuoriso ei halua osallistua heitä varten järjestettyihin kerhoihin, nuorten käyttäytyminen kirjastossa on edelleen häiritsevää, aiheuttaa asiakasvalituksia ja henkilöstön turhautumista ja loppuunpalamista. Törmäyskurssilla ovat olleet eri ammattilaiset ja heidän työkulttuurinsa; henkilöstön kesken on haettu konsensusta pelisäännöistä. Oppia on haettu Kontulan ja Jakomäen kirjastoista sekä hankkeessa järjestetyistä koulutuksista. Henkilökunta on saanut myös työnohjausta.

Lappeenrannan kaupungin nuorisotoimi jatkaa omaa rinnakkaista Oikeesti nuorten asialla –hankettaan Sammonlahden alueella 31.7.2016 saakka. Kirjasto- ja nuorisotoimi ovat tehneet rinnakkaisissa hankkeissa tiivistä yhteistyötä. Nuoriso on Sammonlahden alueella selkeästi haasteellisempaa kuin muissa kaupungin lähiöissä. Toimintakulttuurin muutos vaatii monta vuotta. Haluaisimme jatkaa hanketta, mutta tällä kertaa palkkaamalla kirjastoammattilaisen, joka tekisi työtä nuorten kanssa ja mahdollisesti kouluttautuisi nuoriso-ohjaajaksi myöhemmin. Kuten Kontulan ja Jakomäen mallit osoittavat, tällaisia moniammattilaisia tarvitaan kirjastoissa.

KUSTANNUSARVIO

Hanketyöntekijän palkka 1.8.2015 - 30.6.2016: 29626 €

Palkkakustannusten laskennassa käytetyt kertoimet:

 • palkan sivukulut 31%
 • lomaraha 5%

Hanketyöntekijä palkataa 11 kuukaudeksi

 • kuukausipalkka 1958 €
  • sivukuluineen 2565 €
 • 11 kuukauden palkka sivukuluineen ja lomarahoineen 29626 €.

Koulutuspäivät: 1 kpl syksy 2015 ja 1 kpl kevät 2016 = 2000 €

 • kouluttajan luentopalkkio á 700 €, yht. 1400 €
 • matkakulut (Helsinki-Lpr-Helsinki, junalla) á 103 €, yht. 206 €
 • tilavuokra á 100 €, yht. 200 €
 • muut koulutuskustannukset, tarvikkeet, tarjoilut á 97 €, yht. 194 €

Tapahtumat, vierailijat, kerhot yms.: 2000 €

 • vierailijoiden palkkiot 1300€
 • vuokrat 200 €
 • vierailijoiden matka- ja majoituskulut 500 €

Työnohjaus: 6 x 210 = 1260 €

Haettava avustus yhteensä: 34 886 €

Omarahoitusosuus:

Suunnittelu- ja ohjaustyö: palvelujohtaja,  10 työpäivää = 1997 €

 • viitteellinen peruspalkka 3300 €, sivukuluineen (+31%) 4323 € ja lomarahoineen 4539 €.
 • 10 päivän palkka 1997 €

Työpari kirjastossa, 1pv/vk suunnittelua ja tapahtumien toteutusta: virkailijan palkka 1958 + 31% = 44 työpäivää/10 kk = 4740 €

 • virkailijan palkka 1958 €, sivukuluineen 2565 €, lomarahoineen 2693 €
 • työpäiviä 44, palkkakustannus yhteensä 4740 €

Omarahoitusosuus yhteensä: 6737 €

Hankkeen kustannukset yhteensä: 41 623 €

 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Lappeenrannan kaupungin nuorisotoimi
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Lappeenrannan kaupungin nuorisotoimi

Aiemmat hankkeet: 

Tosi siistii - nuoriso-ohjaaja Lappeenrannan maakuntakirjastoon.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€34 886
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 737
Budjetti euroissa yhteensä: 
€41 623
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0
 
okm
avi