Tove Jansson - yli rajojen
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Mynämäen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Keskuskatu 13
23100
Kirjaston puhelin : 
02 4376624
Kirjaston sähköposti : 
viktoria.kulmala@mynamaki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Mynma
Y-tunnus : 
2048364-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Viktoria Kulmala
Puhelin : 
02 4376616
Sähköposti : 
viktoria.kulmala@mynamaki.fi
Kuvaus : 

Projektin päätavoitteena on viettää Tove Janssonin 100-vuotissyntymäjuhlavuotta kansainvälisesti, mm. lasten ja nuorten aiheeseen liittyvien taidenäyttelyiden vaihdolla. Vaski-kirjastojen lasten ja nuorten verkoston kansainväliseksi kumppaniksi on lupautuneet Vladimirin alueen lasten kirjasto ja Tulan alueen kirjasto Venäjältä. 

Projektin toiminnallisena tavoitteena innostuttaa Vaski-alueen lapsia ja nuoria lukemaan Tove Janssonin kirjoja ja tekemään tuotannosta esille nousseista teemoista piirustuksia ja muita taidetöitä. Suomalaisten lasten piirustus- tai muut taidetyöt lähetetään Venäjälle ja vastavuoroisesti venäläisten lasten ja nuorten työt saadaan näytteille Vaski-kirjastoihin syksyn 2014 aikana. Taidetyöt esitellään myös sähköisesti. Taidetöiden lajit, alateemat, toteutustavat ja materiaalit jokainen osallistuva kirjasto kumppaneineen saa valita yhdessä tuotettujen ideoiden pohjalta. Projektiin (osallistuvia ikäluokkia) ei määritellä tarkkaan, vaan jokainen hankkeeseen osallistuva kirjasto valitse oman kohderyhmän riippuen siitä, mitkä alueen koulut haluaa osallistua projektiin.

Projektin aikana toteutetaan Tove Janssoniin liittyvä minikiertonäyttely, suunnitellaan Tove Janssonin kirjalliseen tuotantoon liittyvä ”kirjastosuunnistus” etukäteen laadittujen kysymysten ja tehtävien avulla, painatetaan kirjanmerkki sekä ideoidaan ja kirjoitetaan kansainvälisen kirjastotyön ideavihkosen yhteistyössä Vaski-kirjastojen lasten ja nuorten työryhmän ja venäläisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Projektiin osallistuneille luokille /kouluille palkinnoksi projektiin osallistumisesta järjestetään teatteriesityksiä, kirjavinkkaustilaisuuksia, kirjailijavierailuja tai muita tapahtumia. Projektin päätyttyä järjestetään suomalais-venäläinen kirjastoalan mini-seminaari Skype-yhteyden välityksellä, jonka tarkoituksena on tutustua kirjastohoitajia keskenään ja vaihtaa ajatuksia projektin kulusta ja toteutumisesta. 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Vaski-kirjastojen lasten ja nuorten verkosto

Vladimirin alueen lasten kirjasto

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hanke käynnistettiin vuoden 2013 lopulla pohtimalla Vaskikirjaston henkilökunnan kanssa, millaisilla toimintatavoilla hankkeen tavoitteet parhaiten saavutetaan. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli viettää juhlavuotta kansainvälisesti yhteistyössä Venäjän Vladimirin alueen lasten kirjaston ja Tulan alueen kirjaston kanssa. Kansainvälisen yhteistyön lisäksi päätettiin rakentaa elämyksellinen näyttely, jossa kuvataan sekä Toven henkilökohtaista elämää että hänen taiteellista tuotantoaan. Näyttelyn osalta päädyttiin siihen, että se tehdään kokonaan itse yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Näin saisimme parhaiten osallistettua eri tahot Toven elämään ja tuotantoon eikä tarvitsisi kantaa huolta valmiiden tuotteiden käytön tekijänoikeuksista. Ideoinnin jälkeen päädyttiin siihen, että Toven elämää kuvataan hänelle kaikkein rakkaimman maiseman, Klovharun saaren mökin avulla. Taiteellinen tuotanto päätettiin rakentaa ensi sijassa Muumien ympärille, koska se oli kouluyhteistyön kannalta kaikkein paras teema.  Sovittiin, että Mynämäen kirjasto vastaa Toven saaristoelämää kuvaavan taideseinäkkeen rakentamisesta ja kouluyhteistyöstä. Taideseinäke päätettiin laittaa kiertoon siten, että jokainen kirjasto saa pitää seinäkettä vuorollaan kuukauden ajan. Seinäkkeen lisäksi jokainen kirjasto  toteuttaa muita konkreettisia tapahtumia omien resurssien ja mielenkiinnon mukaan. Taideseinäkkeen tekemiseen palkattiin kaksi kädentaitajaa: kuvataiteilija Eila Pihljerta ja käsityöläinen Leena Gustafsson. Lisäksi tiimiin kutsuttiin Arja Kitola vastaamaan oppilaiden ja opettajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Kokonaisuuden suunnittelusta ja toteuttamisesta vastasi kulttuuri- ja kirjastojohtaja Viktoria Kulmala. Vaskikirjastojen henkilökunnasta koostuva tiimi tuki toiminnan suunnittelua ja toteuttamista.  

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kouluille ja päiväkodeille lähetettiin kutsu osallistua Tove Jansson -näyttelyn rakentamiseen (kutsu liitteenä 1). Kutsu innosti kouluja ja päiväkoteja niin paljon, että Muumit todellakin muuttivat asumaan Mynämäen kirjastoon syksyllä 2014. Opettajat ohjasivat kouluissa ja päiväkodeissa teemapajoja, joissa luettiin Tove Janssonin kirjoittamia tarinoita sekä tehtiin erilaisia tuotoksia Muumi- näyttelyyn. Tuotoksina syntyi mm. hattivatteja, Niiskuneidin koruja, Muumimamman käsilaukkuja, nimikirjaimia ja hillopurkkeja sekä Hemulin puutarha. Myös Mynämäen partiolaiset osallistuivat projektiin tekemällä Muumipapan huoneeseen erilaisia solmuja. 

Tove100- projektiin osallistuneet Vaski-kirjastot kutsuivat mukaan kuntiensa koulut mukaan Venäjän Vladimirin alueen lasten kirjaston ja Rjazanin alueen kirjaston kanssa tehtävään yhteistyöhön. Suomalaisten lasten piirustukset lähetettiin Venäjälle ja vastavuoroisesti venäläisten lasten ja nuorten töitä saatiin näytteille Mynämäen pääkirjastoon syksyn 2014 aikana. Pääteemana oli Tove Jansson ja hänen kirjat. Taidetyöt esiteltiin tulostettuna paperikuvina ja paperikuvien lisäksi myös sähköisesti. Taidetöiden lajit, alateemat, toteutustavat ja materiaalit jokainen osallistuva kirjasto kumppaneineen sai valita yhdessä tuotettujen ideoiden pohjalta. 

Leena Gustafsson huolehti siitä, että oppilaiden tuotoksista muodostui näyttelyllinen ja tarinallinen kokonaisuus. Yhdessä Klovharun mökkimaiseman kanssa näyttelystä muodostui kokonaisuus, jolla oli annettavaa kaikenikäisille.  Arja Kitola kirjoitti ja tarinoi mökkimaisemaan liittyvää Toven elämänkertaa ja muumitarinoita. Leena Gustafsson rakensi tarinan oppilaiden töiden pohjalta koottuun näyttelyyn. Näyttely avattiin kirjaston ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton yhteisessä Kirjastossa suhisee Tove Jansson -tapahtumassa elokuussa 2014. Näyttely opastettiin viikon 35 ajan ja kaikki ajat varattiin heti. Näyttelyssä kävi kaikenikäisiä ekaluokkalaisista yläkoululaisiin ja aikuisiin rotareihin. Muutamat erityisen tuen oppilaat kävivät kuuntelemassa opastuksen kahteen kertaan. 

Oppilaiden työstäessä Muumilaaksoa Eila Pihljerta ja Leena Gustafsson keskittyivät kuvaamaan Tovelle rakasta Klovharun maisemaa. Eila maalasi mökin ikkunasta näkyneen merimaiseman ja Leena kokosi erilaista rekvisiittaa, joiden avulla lavastettiin mahdollisimman aidon tuntuinen Toven ja Tuulikin mökkimaisema. Taideseinäkkeen teknisessä kokoamisessa avusti Pekka Laaksonen.

Venäläiset oppilaat saapuivat Mynämäen kunnan vieraaksi syyskuun lopulla viikolla 39. Päätimme jatkaa Tove Jansson -teemaa rakentamalla luontopolun, joka päätettiin toteuttaa Aseman seudulla Rauasvuoren maisemissa. Luontopolun tavoitteena oli innostaa ja motivoida luonnon ihmettelyyn, tarkkailuun ja suojeluun, juuri niin kuin muumit tekivät.  Luontopolkua ryhdyttiin suunnittelemaan yhteistyössä Mynämäen-Mietoisten luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa. Olemassaoleva luontopolku kierrettiin muutamaan kertaan pohtien millaisia elämyksellisiä luontoon ja Muumilaakson filosofiaan liittyviä tehtäviä reitin varrella voisi tehdä. Ideoitiin mm. seuraavaa:

 • perhosbaari
 • pikkuvarpusten rivitalopönttö
 • eläimiä ja kasveja suomeksi ja venäjäksi
 • kasvien tunnistamista
 • lyhyitä luontotarinoita (luetaan sekä suomeksi että venäjäksi, esim. kuvakirja)
 • kaukoputkella tiirailua (muuttolintuja ja muita eläimiä)
 • makkaran paistoa
 • lättyjen paistoa
 • palapeli kasveista / eläimistä (oppilaat kokoavat palapelin ja tunnistavat siinä olevan kasvin/eläimen, kirjoittavat sen sekä suomeksi että venäjäksi)
 • soutamista/melontaa joella
 • rakentelua kävyistä
 • muurahaispolun seuraaminen
 • noidan pata (aineksia luonnosta)
 • pelottavia hahmoja (mörkö, haisuli, hattivatit) kurkkii kivien takaa.

Rauasvuoren maisemat todettiin hyväksi tapahtumallisen luontopolun kohteeksi ja siinä vaiheessa myös Aseman seudun kyläyhdistys tuli mukaan suunnittelemaan tapahtumapäivää. Mukaan järjestelyihin saatiin myös vanhempainyhdistys ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton varaisovanhemmat. Tapahtumapäivän aikana 60 oppilasta kiersi kahdeksassa eri tapahtumapisteessä vastuuopettajien johdolla tarkan aikataulun mukaan. 

Kukin kirjasto toteutti taideseinäkkeen ja roll upin esillepanon lisäksi omia tapahtu-mia. Kirjastoissa järjestettiin mm. luentotilaisuuksia, kirjanäyttelyitä, nukketeatteria, tietokilpailuja ja Muumitavaroiden näyttelyitä. Nousiaisten kirjastossa tapahtui kummia Taikurin hatun kanssa. 

Jatkotoimenpiteet: 

Koulun ja kirjaston yhteistyö on tiivistynyt, niin ala- kuin yläkoulun kanssa. Hyvän kokemuksen perusteella jatketaan uusia kirjaston ja koulun yhteistyöhankkeita. Hyvät yhteistyötavat siirtyvät myös uuteen opetussuunnitelmaan. Uusi kirjastojen ja koulujen yhteistyöhanke on jo suunniteltu ja rahoitusta on haettu.

Kierrättävästä näyttelystä on tullut hyvää palautetta. Näyttelystä on tullut näyttävä, joskin kuljetuksen järjestäminen ei sujunut ongelmitta ihan kaikissa kirjastoissa. Kierrettävän näyttelyn rakentamisen yhteydessä pitää jatkossa huomioida näyttelyn helpposiirrettävyys. 

 

 

Aloituspäivämäärä : 
03/03/2014
Lopetuspäivämäärä : 
25/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€9 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 593
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 093
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
30kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
600henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 500

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2013.

 
okm
avi