Tule mukaan, juhlitaan yhdessä itsenäistä Suomea!
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Vaasan kaupunginkirjaston valokuvat, kuvaaja Susanna Saari.
Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirjastonkatu 13, PL 235
65100
Kirjaston puhelin : 
06-325 3533
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto. palaute@vaasa.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Vm
Y-tunnus : 
0209602-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja Mikola
Puhelin : 
358 40 169 4438
Sähköposti : 
marja.mikola@vaasa.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on juhlia yhdessä Suomen itsenäisyyttä ja järjestettyjen tialisuuksien avulla tehdä tunnetuksi kirjaston aineistoja ja palveluita. Yhteisöllisyyden lisääminen ja osallisuus ovat myös juhlavuoden teemoja. Sopivien yhteistyökumppaneiden löytäminen tapahtumajärjestämiseen on myös hankkeen tavoitteena. Pääkirjaston ympärillä olevan puiston kunnostamisen aloittaminen juhlavuoden kunniaksi on tavoitteena.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Järjstetyt tapahtumat Tapahtumissa kävijät

Kuvaus : 

Hankkeessa valmistaudutaan juhlistamaan Suomen satavuotista itsenäisyyttä tavanomaista näyttävämmällä tapahtumatarjonnalla. Tavoitteena on juhlavuoden teeman mukaisesti yhdessä muistella mennyttä, tarkastella nykyisyyttä ja haistella tulevaisuutta millaisessa Suomessa elämme. Tavoitteena on toimia oikeasti kuntalaisten olohuoneena, tehdä yhteistyötä kaupungin sisällä eri toimijoiden kanssa sekä samalla markkinoida ja tehdä tunnetuksi kirjaston ja muiden kulttuuritoimijoiden palvelutarjontaa.

Kirjailijavieraat ja tapahtumat 2016-2017

Vaasan kaupunginkirjastossa on järjestetty kirjailijavierailuja säännöllisesti osana neljää toimivaa lukupiiriä. Avoimet yleisötilaisuudet vetävät kiinnostuneita kuulijoita.  Suomen juhlavuoden lähestyessä kutsumme ajankohtaisia vieraita paikalle jo syksyllä 2016 sekä valtakunnallisen 101 kirjaa –hankkeen  (101 kirjaa on Ylen tuottama monikanavainen, tv, radio, netti, ohjelmakokonaisuus, jossa esitellään kirja jokaiselta Suomen itsenäisyyden ajan vuodelta) teemoja mukaillen vuoden 2017 aikana.  Koostamme itsenäisyyden ajan kirjallisten vuosikymmenien mukaisia teemakuukausia, joissa on vieraita, näyttelyitä ja muita tapahtumia.  Kaupungin sisällä on suunniteltu Vaasa Opiston, Vasa Arbetarinstitutetin ja kirjaston kesken yhteistä luentosarjaa juhlavuoden teemaa eri näkökulmista. Kirjaston osuudeksi on tulossa suomalaisen yhteiskunnan satavuotinen kehitys kaunokirjallisuudessa.   "Linnan juhlien etkot" tilaisuudessa tiistaina 5.12.2017 juhlistetaan Suomen syntymäpäivää kirjastossa avoimena kansalaistilaisuutena juhlavuoden teeman mukaisesti otsikolla ”Minun Suomeni”.

Kirjallisuustapahtuma Littfest 2017   Vaasan kirjallisuustapahtuma LittFest on siirtymässä syksyltä kevääseen. Seuraava ajankohta saattaakin olla maaliskuu 2017. Ajankohta mahdollistaa yhteistyön Uumajan kirjallisuusfestivaalin kanssa. Valtakunnallisesti on juhlavuoden kirjastotapahtumana vireillä  Suuri Lukuseikkailu - Läsäventyr - hanke, missä keskitytään lasten ja nuorten lukutaitojen tukemiseen. Lasten LittFest- tapahtumat pyritään kytkemään ainakin osittain Lukuseikkailuun, kunhan valtakunnallisen hankkeen sisältö ja rahoitus on selvillä.

Lukupuutarha 2016-2017

”Si hortum in bibliotheca habes, deerit nihil ” - Jos sinulla on puutarha ja kirjasto, sinulla on kaikki, mitä tarvitset.  Marcus Tullius Ciceroa mukaillen käynnistetään Lukupuutarhan suunnittelu Vaasan pääkirjaston puistoon. Pääkirjasto on puiston ympäröimä, mutta toiminnassamme ei tätä aluetta ole juurikaan hyödynnetty eikä puiston nykyinen ilme houkuttele asiakkaita oleilemaan. Tavoitteena on yhdessä kaupungin viheralueyksikön kanssa suunnitella kirjaston puistosta kaikenikäisten kaupunkilaisten ulkoilmaolohuone, Lukupuutarha, jonka toteutuksessa näkyy sekä kirjallisuus että paikallisuus.

Uudistuneeseen puistoon voidaan viedä kirjaston ja muiden toimijoiden toimintaa ympäri vuoden, esimerkiksi  pop-up- kirjastotoiminta, kirjapicnic, lukupiirit, satutuokiot, yhteislaulutilaisuudet, musiikkiesitykset, rusettiluistelu- ym. pienimuotoiset liikuntatapahtumat, perinteinen alkukesän Taimitori jne. Ulkotilassa voidaan lisäksi järjestää iltaisin elokuvaesityksiä, mistä on onnistunut kokemus Taiteiden yöstä.

Kirjaston kahvilapalvelut pyritään laajentamaan kesäisin Lukupuutarhaan, jossa asiakkaat voivat nauttia istutuksista, ulkoilmasta sekä lueskella rauhassa.  Kaupunkiviljelyn kokeilukaan ei ole poissuljettu mahdollisuus. Puiston taideteoksille on mahdollista hakea rahoitusta yksityiseltä taholta. Yksityistä sponsorirahoitusta kummius-periaatteella pyritään hankkimaan puistokalusteisiin. Puistoon istutetaan Suomi 100 vuotta- muistopuu. Puiston suunnittelusta ja toteutuksesta on käynnistetty neuvottelut kaupungin viheralueyksikön ja talotoimen kanssa.

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Vaasan kaupungin viheralueyksikkö, kulttuurikeskus, LittFest työryhmä, Vaasa Opisto, Arbis,
Aiemmat hankkeet: 

Lasten ja nuorten Littfest

Langensteinin jalanjäljissä

Kaunokeskiviikon ja dekkarimaanantain kirjailijavieraat

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kuntatekniikka Vaasa: Suunnitelma Lukupuutarhaksi 2016. Kirjailija- ja artistivierailut tallenteina kirjaston Youtube-kanavalla. Itsenäisyyden vuosikymmeniin liittyvät aineistonäyttelyt tallennettu ja uudellen käytettävissä.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen tavoite Suomen itsenäisyyden merkkivuoden näkymisestä kirjastossa toteutui hienosti. Tavoitteena oli myös kirjastoaineistojen ja palvelujen tunnetummaksi tekeminen tapahtumien avulla, mikä on toteutunut kauden aikana. Hankerahoituksella järjestetyissä 24 tapahtumassa oli vajaa 1400 tilastoitua osallistujaa. Lisäksi kaikki kirjastojen kävujät näkivät ainakin ohimennen aineisto-ym. näyttelyt eri yksiköissä. Koko juhlavuoden kirjastoissamme oli menossa lukukampanja Lukubingona, jossa 5-30 kirjaa lukeneet saivat diplomit ja kaikkien bingolomakkeiden palauttaneiden kesken arvottiin joulukuussa kirjapalkintoja.

Suosituin yksittäinen tapahtuma osallistujamäärältään oli yhteistyössä Pohjanmaan Museon jääkäri-teemaisen näyttelyn kanssa järjestetty historioitsija Teemu Keskisarjan luento, jonne kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan. Ehkä ulosjääneitä hiukan lohdutti tallenne, joka on ollut katsottavissa kirjaston verkkosivuilla. Paikalliset musiikki-idolit 1960- ja 1990-luvuilta vetivät mukavasti kuulijoita ja VPSn menestyksen vuodet kiinnostivat Kari Uusikylän kertomana monia urheilun ystäviä. Kauko Röyhkä, Kjell Westö ja Ulla-Leena Lundberg olivat ns. isoja nimiä esiintyjävalikoimassa. Marttojen pula-ajan ruokien esittely, suomalainen iskelmä karaokessa, vapputanssit ja suomalaiset lautapelit saivat innokkaita osallistujia ja kuulijoita.

Omia merkkivuosiaan viettäneet Pikku Kakkonen, Kimble-turnauksia järjestänyt pelifirma Tactic Games Oy ja satavuotisiaan juhlineet paikalliset partiolaiset olivat oivia yhteistyökumppaneita. Näissä tilaisuuksissa kävi vajaa 400 osallistujaa. Kirjallisuusfestivaali LittFest sivusi juhlavuoden ohjelmaa, mm. Sirpa Kähkösen esiintyminen, mutta festivaalin kävijöitä ei ole tilastoitu hankkeelle.  Kirjastossa on siis voitu kokea juhlavuoden aikana monenlaista yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, vaikka yksinkin.

Pääkirjastoa ympäröivän puiston kunnostaminen Lukupuutarhaksi juhlavuoden kunniaksi nytkähti hivenen eteen päin. Kaupungin viheryksikkö teki Lukupuutarhasuunnitelman, jonka toteuttamiseen ei vielä onnistuttu hankkimaan rahoitusta.

Jatkotoimenpiteet: 

Lukupuutarhaa ei olla unohdettu, rahoitusta suunnitelman toteutukselle haetaan. Hankkeessa syntyneitä yhteistyökuvioita pidetään yllä, esim. karaokelaulut kirjastoissa. Aikuisasiakkailta on tullut toiveita Lukubingon-kaltaisten lukukampanjoiden jatkamisesta ja parhaillaan helmikuussa 2018 on meneillään tempaus, jossa asiakkaat suosittelevat lukemista ja kuuntelemista toisilleen.

Aloituspäivämäärä : 
02/05/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€32 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€35 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€21 788
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 288
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
24kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 398henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€14 500

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016

 
okm
avi