Tulevaesuus om meijän - Kuusamon nuorten kirjasto
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuusamon kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Keskuskuja 4, PL9
93601
Yhteyshenkilön nimi : 
Ritva Niemeläinen
Puhelin : 
040 5162276
Sähköposti : 
ritva.niemelainen@kuusamo.fi
Hankkeen tavoite: 

Kuusamossa aktivoidaan nuoria kirjaston käyttöön ja lukemisharrastuksen pariin. Kohderyhmänä ovat pääosin yläkoululaiset ja lukiolaiset, joille järjestetään pitkin vuotta eri teemoilla erityyppisiä tapahtumia, tempauksia ja työpajoja kirjastolla ja kirjastoautossa. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Vaikuttavuutta seurataan tapahtumien ja osallistujien määrillä sekä nuorille suunnatuin palautekyselyin. Myös lainauslukuja seurataan. Kunkin tapahtuman mahdollisesta jatkosta päätetään palautteen perusteella.

Kuvaus : 

Kuusamo täyttää ensi vuonna 150 vuotta ja sen tiimoilta kirjastossa suunnitellaan lahjaa tuleville Kuusamon rakentajille ja asukkaille. Kuusamossa on hyvin huomioitu eri liikuntalajien harrastajat ja kaupungilla on aktiivinen nuorisotalo Winssi, kuvataidekoulu ja musiikkiopisto, mutta ne eivät joko tavoita tai innosta kaikkia nuoria.

Kirjaston perinteiset palvelut nuorille palvelevat hyvin kirjallisuuden ja musiikin harrastajia; muille kirjaston käyttö jää usein pakollisten lukudiplomikirjojen ja esitelmien lähdeaineiston hankintaan. Viimeisin uudistus nuorten suuntaan oli oman oleskelu- ja lukutilan Olkkarin perustaminen muutama vuosi sitten. Kirjastossa ei ole esim. konsolipelejä käytettävissä eikä lainattavissa. Kirjaston tiloissa ei aikoihin ole järjestetty nuorille suunnattuja tapahtumia.

Kirjastossa järjestetään hankkeen aikana useita tapahtumia, tempauksia ja työpajoja eri teemojen, harrastuneisuuden ja mielenkiinnon kohteiden ympärille. Suunnitteilla on mm. ottaa konsolipelit käyttöön ja lainaukseen ja järjestää peli-iltoja, joihin tulee ohjaajia muualta. Perinteisten kirjailijavierailujen ohella järjestetään tapahtumia ja työpajoja eri teemoilla, mm. musiikin genret, sanataide, elokuvat, sarjakuvat, sosiaalinen media, graffitit, elektroniikka ja tietokoneet, sen mukaan kuin paikkakunnalla on osaajia tai saadaan vierailevia tähtiä. Toimintaa järjestetään myös kirjastoautossa sivukyllillä ja muissa tapahtumissa mahdollisuuksien mukaan. Yhteistyötä pyritään tekemään nuorisotoimen, koulujen ja yhdistysten kanssa.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Koulut, nuorisotoimi ja yhdistykset.
Aloituspäivämäärä : 
01/03/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 470
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 760
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 230
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000
 
okm
avi