Tulevaisuuden kirjastoauto lapsille - iloa ja elämyksiä uudenlaisilla innovaatioilla
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Espoon kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 3611
02070
Kirjaston puhelin : 
0503301762
Kirjaston sähköposti : 
jaana.tyrni@espoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Em
Y-tunnus : 
Y-0101263-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Jaana Tyrni
Puhelin : 
0503301762
Sähköposti : 
jaana.tyrni@espoo.fi
Kuvaus : 

Espooseen ollaan vuonna 2012 hankkimassa uusi, moderni ja monikäyttöinen kirjastoauto lastentoimintaan. Auto palvelee yhteensä 29 Espoon koulua ja n. 90 päiväkotia. Kirjaston rooli yhteiskunnassa on muuttumassa, eikä uutta autoakaan ole mielekästä toteuttaa vanhalla, lainaukseen pohjautuvalla konseptilla. Uuteen autoon haetaan uudenlaista konseptia, jonka toteuttamisesta muutkin kunnat voivat hyötyä.

Uusi auto palvelee entiseen malliin vaihtuvalla kokoelmallaan, mutta aikaa käytetään entistä huomattavasti enemmän myös erilaisiin tapahtumiin ja pyritään uusin välinein ja toimintatavoin tuottamaan yksittäisille lapsille iloisia elämyksiä. Näin myös haja-asutusalueilla asuville lapsille välittyy kuva modernista kirjastolaitoksesta. Auton tila pyritään saamaan monikäyttöiseksi ja joustavaksi erilaisin moduuliratkaisuin. Tällainen ratkaisu mahdollistaa sekä auton joustavan käytön erilaisiin käyttötarkoituksiin että sen helpon muuttamisen tulevaisuuden tarpeiden mukaan.

Auton kokonaisuus (ulkoasu, tilasuunnittelu, sisustus sekä innovatiiviset palveluntuotantotavat ja -laitteet) suunnitellaan yhdessä Aalto-yliopiston kanssa. Projektin avulla Espoon kaupunki kokeilee uudenlaista teknologista innovaatioyhteistyötä.

Autossa otetaan käyttöön RFID-sovelluksia. Lapset voivat kertoa kirjoille lukukokemuksiaan ja vaikka seuraavalla koululla kuunnella niitä. Erilaisia viestejä voidaan tallentaa myös esim. lelujen puhuttaviksi -ohjeita, kilpailuja, leikkejä. Näyttöpöydässä voidaan piirtää tai tutustua oppimisohjelmiin.

Infotaulua voidaan käyttää pelaamiseen, infon välittämiseen, vinkkaukseen tai kirjastonkäytön opetukseen. Muualla kirjastoissa kuvatut kirjavinkkausvideot tuodaan uudessa autossa infotaulun välityksellä kirjastoauton lapsiasiakkaiden nähtäviksi. Autossa otetaan käyttöön sisäinen langaton verkko. IPadeja käytetään asiakaspäätteen tavoin. Auton sivu-ulkoseinässä olevaa sähköistä infotaulua voidaan käyttää sekä kirjaston/kaupungin infoon että kesäaikaan pelaamiseen.

Suunniteltavien laitteiden on tarkoitus olla lapsille sopivia ja houkuttelevia sekä ulkonäöltään että toimivuudeltaan. Ne suunnitellaan myös mahdollistamaan vuorovaikutteinen, lasta aktivoiva ja elämyksellisyyttä lisäävä toiminta.

Uudenlaisilla laitteilla ja ohjelmilla tuetaan erilaista oppimista. Päiväkoti- ja koulupysäkeillä käy myös erityisryhmiä, joissa oppilailla on erilaisia oppimisen esteitä.

Haettavalla rahalla maksetaan Aalto-yliopiston opiskelijoille suunnittelupalkkiot sekä suunnitellaan ja toteutetaan osa teknisistä laitteista ja niihin liittyvistä ohjelmista. Kirjasto maksaa laitehankinnoista osan. Kirjasto  resurssoi hankkeeseen itse antamalla suunnitteluun osallistuville kirjastoauton ja Entressen kirjaston työntekijöille työaikaa.

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Aalto-yliopisto

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeessa tuotettiin Espoon uuden lastenkirjastoauton konsepti. Konsepti esiteltiin Aalto-yliopiston presentaatiotilaisuudessa 10.4.2012. Yhteistyöstä tehtiin myös opinnäytetöitä. Tässä linkki median laitoksen maisterityöhön

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10353?locale-attribute=fi

 

 

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Espoon kaupunginkirjasto haki 35 000 € uudenlaisen lastenkirjastoauton konseptin kehittämiseen. Uuden kirjastoauton kokonaisuus - ulkoasu, tilasuunnittelu ja innovatiiviset palveluntuotantotavat ja -laitteet oli tarkoitus suunnitella yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. Haettavalla rahalla oli tarkoitus maksaa Aalto-yliopiston opiskelijoiden palkkioita sekä suunnitella ja toteuttaa osa teknisistä laitteista ja niihin liittyvistä ohjelmista. Espoon kaupunginkirjasto sai hankerahaa huomattavasti anomaansa vähemmän eli 5 000 €, joten teknisten laitteiden hankinta ja uusien ohjelmien suunnittelu teknisiin laitteisiin jouduttiin jättämään pois hankkeesta.

Espoon kaupunginkirjasto tilasi Aalto-yliopistolta uuden kirjastoauton konseptisuunnitelman. Yliopisto valitsi median laitokselta ja muotoilun laitokselta maisteriopiskelijoita ryhmään, joka toteutti konseptisuunnitelman. Tavoitteet konseptille määritteli kirjasto. Suunnitelma piti sisällään illustroinnit uuden kirjastoauton identiteetistä eli tilallisista ja toiminnallisista pääideoista. Lisäksi siinä määriteltiin auton tila- ja mediaelementit ja niiden luonne. Konseptisuunnitelman lopputuotoksena kirjastolle toimitettiin visuaalinen presentaatio toteutussuunnittelun pohjaksi. Presentaatiotilaisuus pidettiin 10.4.2012 Aalto-yliopiston tiloissa.

Kirjasto maksoi konseptisuunnittelusta Aalto-yliopistolle yhteensä 11 000 € kahdessa erässä. Jälkimmäisen erän, 5000 € kirjasto maksoi tästä Tulevaisuuden kirjastoauto lapsille –hankerahasta.

Kirjasto otti konseptin välittömästi käyttöön uuden auton toiminnan suunnittelussa. Hankkeen jälkeen muotoilun laitoksen opiskelijat tekivät konseptisuunnitelun mukaiset kalustepiirustukset kirjastoauton kalusteista.

Jatkotoimenpiteet: 

Espoon uusi kirjastoauto, Välkky, otettiin käyttöön helmikuussa 2013. Konseptisuunnitelma on toteutettu siitä saakka auton toiminnassa, ja kehitetty sitä edelleen. Aalto-yliopiston opiskelijoiden tekemä työ on päässyt erinomaisena opinnäytetyönä mukaan kansainväliseen Design for Learning Spaces and Innovative Classrooms -sivustoon.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€35 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€15 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€50 000
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€11 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 000


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Ks. tarkempi perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012. Avustusta myönnetään mediakasvatuksen ja kirjastonkäytön tueksi tarvittavien laitteiden hankintaan.

 
okm
avi