Tunne kirjasto
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Sastamalan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Sillankorvankatu 1
38210
Kirjaston puhelin : 
040 138 2040
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@sastamala.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Sasta
Y-tunnus : 
0144411-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Päivi Mäki-Kerttula
Puhelin : 
050 342 5523
Sähköposti : 
paivi.maki-kerttula@sastamala.fi
Kuvaus : 

Sastamalan kaupunginkirjasto hakee avustusta Tunne kirjasto – hankkeeseen.  Hankkeen tarkoituksena on saada houkuteltua lisää käyttäjiä kirjaston palveluiden pariin ja lisätä nykyisten käyttäjien tietoisuutta siitä, mitä kaikkea kirjasto tarjoaa.

Yksi Sastamalan kaupungin brändikeihäistä on kirja, sillä alueella on vahvat kirjalliset perinteet ja kirja-alan toimijoita on paljon (esim. Vanhan kirjallisuuden päivät, Suomalaisen kirjanmuseo Pukstaavi ja Tyrvään kirjakauppa Oy). Tavoitteena on saada kirjasto mukaan brändiin vielä paremmin ja lisätä kirjaston ja muiden kirja-alan toimijoiden yhteistyötä.

Haasteen tarjoaa kuntaliitos, kun Kiikoisten kunta liittyy 1.1.2013 Sastamalan kaupunkiin. Myös Kiikoisten alueen asukkaiden tietoisuutta Sastamalan kaupunginkirjaston tarjoamista palveluista tulisi lisätä.

Suunnitelmissa on, että kirjastoa markkinoitaisiin sekä kirjaston ulkopuolella, että sisäpuolella. Internet-sivujen ilmettä kohennettaisiin, tuotettaisiin myös englanninkielistä materiaalia, sosiaalisten medioiden käyttöä tehostettaisiin, tehtäisiin tapahtumamarkkinointia ja perinteistä printtimainontaa niin, että kirjastosta tehtäisiin mainoslehtinen, joka jaettaisiin jonkin paikallislehden välissä joka kotitalouteen Sastamalan alueella. Lisäksi tehtäisiin jonkin verran ulkomainontaa esim. banderollien muodossa.  Tarkoituksena on myös tuottaa tapahtumakalenteri kirjaston henkilökunnan käyttöön, jotta hankkeen päätyttyäkin tapahtumamarkkinointia olisi helpompi jatkaa.

Avustusta haetaan hankkeen työntekijän palkkaamiseen, esiintymispalkkioihin, matkakuluihin, mainoslehtiseen ja muuhun markkinointiin.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Pirkanmaan kirjastot, Sastamalan koulut
Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Tunne kirjasto -hanke toteutettiin 1.8.-30.12.2013 ja hankkeessa oli ko. ajan palkattuna osa-aikainen hanketyöntekijä, joka oli aiemmin työskennellyt kirjastossa erilaisissa projektitehtävissä. 

Hankkeessa päivitettiin ja selkeytettiin Sastamalan kaupunginkirjaston internet-sivuja. Sivuilta mm. poistettiin päällekkäisyyksiä, selkeytettiin henkilökuntahakemistoa ja sivupalkkia. Sastamalan kaupunginkirjastolla on ollut omat facebook-sivut vuodesta 2010 lähtien. Facebook-sivujen käyttöä markkinointikanavana tehostettiin hankkeen aikana tiedottamalla tapahtumista ja palveluista Facebookin kautta. Sivuilla julkaistiin mm. viikon vinkki, jossa vinkattiin sekä asiakkaiden että henkilökunnan suosittelemia kirjoja, levyjä ja elokuvia. Kirjasto sai lisää positiivista näkyvyyttä myös paikallismedioissa;  toteutetuista tapahtumista ja näyttelyistä tiedotettiin systemaattisesti. Tiedotteita julkaistiin mm. Tyrvään Sanomissa, Alueviestissä, Alueviestin verkkosivuilla ja Kokemäenjokilaakson uutiset -sivustolla.

Markkinointihankkeen yhdeksi tärkeäksi kohderyhmäksi valikoituivat paikalliset koulut. Aiemmin toteutetun kouluyhteistyö-hankkeen (Lasten kiva kirjasto) jälkeen haluttiin ylläpitää ja edelleen parantaa Sastamalan opettajien ja koulujen tietämystä kirjasto-koulu-yhteistyön mahdollisuuksista. Kouluille laadittiin ja postitettiin markkinointi-/muistutuskirje kirjaston tarjoamasta kirjastonkäytön ja tiedonhaun opastuksesta sekä kirjavinkkauksesta. Kirjeen mukana kouluille lähtivät myös lukudiplomien suoritusohjeet. Samassa yhteydessä syntyi koulujen sekä paikallisten yhdistysten ja seurojen osoiterekisterit, joita voidaan tulevaisuudessa hyödyntää markkinoinnissa.

Syksyn aikana toteutettiin mm. Pirkanmaan kirjastojen Piki-päivän tapahtuma, jolloin lapsille pidettiin eläinaiheinen satutunti, verkkokirjasto-opastusta sekä vinkkauspysäkki ja dekkarien poistomyynti-isku. Yhdessä kirjan museo Pukstaavin kanssa järjestettiin novellien lukuiltoja. Paikallisesti tunnettuja henkilöitä pyydettiin valitsemaan mieluinen novelli, jonka he lukivat ääneen kirjastossa. Varsinaista tuoleilla istuvaa yleisöä ei ollut kovin runsaasti, mutta lukeminen kuului äänentoiston kautta koko kirjastoon ja useat asiakkaat kiittelivät jälkikäteen, että oli todella mukava jäädä kuuntelemaan kirjastossa itselle mieluisaan paikkaan ääneen luettua tarinaa. Kirjastonystävien kanssa järjestetettiin kirjailijailta, jossa oli vieraana suosittu Pirjo Tuominen. Kirjastossa järjestettiin myös suuri pehmolelunäyttely. Asiakkaat saivat äänestää suosikkileluaan näytteille asetettujen lelujen joukosta. Tämän lisäksi asiakkaille oli esillä useita pienempiä näyttelyitä.

Hanketyöntekijä laati myös tapahtumakalenterin keväälle 2014, päivitti aiemmin tehtyä kirjaston esitettä ja suunnitteli kirjaston opasteiden uudistamista ja parantamista.

Hankkeen toteuttamista auttoi se, että kirjasto oli toimintaympäristönä tuttu hanketyöntekijälle jo aiemmista työsuhteista.

 

 

 

Jatkotoimenpiteet: 

Markkinointi- ja tapahtuma-alan ammattilaisen työpanos lisäsi koko työyhteisön ymmärrystä markkinoinnin ja tiedottamisen merkityksestä kirjaston palveluista ja tapahtumista. Hankkeen aikana kypsyi ajatus kirjaston omasta tapahtumatiimistä, joka suunnittelisi tulevia tapahtumia. Vuoden 2014 aikana kaupungin organisaatioon palkattiin osa-aikainen tapahtumatuottaja, jonka työpanoksesta osa kohdistuu kirjasto- ja tietopalvelujen tapahtumien tuottamiseen ja kirjaston markkinointiin.

Kirjaston facebooksivujen ylläpito muuttui suunnitelmallisemmaksi ja päivitysvastuuta jaettiin selkeämmin työntekijöiden kesken. Kouluyhteistyö kehittyi ja vakiintui entisestään. Yhteistyötä seurojen ja  yhdistysten kanssa halutaan tulevaisuudessa lisätä. Kirjaston vinkkauspysäkki on edelleen suosittu ja kirjaston henkilöstö suunnitelee vinkkauksen aloittamista muillekin kuin koululaisille.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2013
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€25 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€25 500
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 016
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 016
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
8kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
95henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000

Valtionavustusta ei myönnetä yksittäisten kirjastojen markkinointilehtien tai - esitteiden tekemiseen.

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013

 
okm
avi