Tuutikki 2
År 2015 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Vaalan kirjasto
Bibliotekets adress : 
Niskantie 8
91700
Bibliotekets telefonnummer : 
0401975934
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@vaala.fi
ISIL-kod : 
FI-Vaala
FO-nummer : 
0190027-0
Ansvarsperson : 
Maritta Haimakainen
Telefonnummer : 
0400855971
E-post : 
maritta.haimakainen@vaala.fi
Projektbeskrivning : 

Hanke jatkoi Tuutikki - tuu tiedontielle kirjastoon -hanketta, jonka tavoitteina olivat lukemaan innostaminen sekä koulujen ja kirjaston yhteistyön tiivistäminen. Hyväksihavaittuja keinoja, kirjailijavierailuja ja kirjavinkkausta sekä henkilöstökoulutusta, jatketaan tässä hankkeessa.

Syksyllä 2015 Vaalan yhtenäiskoululla ja lukiolla vieraili kirjailija Jyri Paretskoi, joka esiintyi 5.-9. -luokkalaisille sekä lukiolaisille.

Joulukuussa 2015 Veneheiton koululla, Vaalan yhtenäiskoululla ja lukiolla vieraili kirjavinkkari Marja-Leena Mäkelä, joka esiintyi kaikille peruskoululaisille ja lukion 1.-luokkalaisille.

Syksyllä 2015 kirjastoon hankittiin laitteistoa tiedonhaun tehokkaaseen opetukseen (videotykki, tietokone, 5 kpl tabletteja). Tiedonhaun opetusta on ollut hankala järjestää ryhmille kirjaston nykyisellä laitteistolla. Hankittu laitteisto mahdollistaa opetuksen suuremmallekin ryhmälle. Laitteistoa voi hyödyntää muidenkin asiakasryhmien opastamiseen ja eri mediakasvatuksen muotoihin.

Kustannukset:

  • tietokone ja videotykki + 5 tablettia, 2431 €
  • kirjailijavierailut, kirjavinkkaukset, 1984 €
Samarbetspartner/s: 
Vaalan yhtenäiskoulu, Vaalan lukio, Veneheiton koulu
Tidigare projekt: 

Tuutikki - tuu tiedontielle kirjastoon

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Syksyllä 2015 hankittiin videotykki, tietokone ja 5 tablettia tiedonhaun opetukseen sekä mediakasvatukseen. Tabletteja on hyödynnetty myös eri ryhmien tietotekniikan alkeisopetukseen.

Syksyllä 2015 Vaalan yhtenäiskoululla vieraili kirjailija Jyri Paretskoi, joka esiintyi 5.-9. -luokkalaisille sekä lukiolaisille. Oppilaat saivat tietoa kirjailijan työstä, osallistuivat kirjan kohtausten dramatisointiin, kuuntelivat lukunäytteitä jne. sekä innostuivat lainaamaan Paretskoin kirjoja.

Joulukuussa 2015 Veneheiton koululla, Vaalan yhtenäiskoululla ja lukiolla vieraili kirjavinkkari Marja-Leena Mäkelä, joka esiintyi kaikille peruskoululaisille ja lukion 1.-luokkalaisille. Kirjavinkkaustunnit saivat positiivista palautetta etenkin Veneheiton koululaisilta ja opettajilta. Kirjavinkkarin vinkkaamia kirjoja lainasivat niin oppilaat kuin opettajatkin.

Fortsatta åtgärder: 

Kirjailija- ja kirjavinkkarivierailuja pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan.

Tiedonhaun ja kirjastonkäytön opetuksessa sekä mediakasvatuksessa hyödynnetään hankittua laitteistoa.

Projektet börjar : 
01/01/2015
Projektet avslutas : 
29/02/2016
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€6 000
Egen finansiering: 
€1 400
Budget sammanlagt: 
€7 400
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€6 032
Egen finansiering: 
€1 032
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
14kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
499henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 000

Katso Perustelumuistio 2015 Hankerekisteristä.