Tuutikki 3
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vaalan kirjasto
Kirjaston osoite : 
Niskantie 8
91700
Kirjaston puhelin : 
0401975934
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@vaala.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vaala
Y-tunnus : 
0190027-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Maritta Haimakainen
Puhelin : 
0400855971
Sähköposti : 
maritta.haimakainen@vaala.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on tehostaa varhaiskasvatuksen piirissä olevien kirjastonkäyttöä sekä kasvattaa kirjastomyönteistä asennetta ja lisätä vanhempien tietoisuutta lukemisen tärkeydestä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 
  • tapahtumien kävijämäärät
  • lainaustilasto
Kuvaus : 

Aiemmat Tuutikki-hankkeet ovat olleet kirjaston ja koulujen yhteistyöhankkeita. Uusi päiväkoti valmistuu syksyllä 2016 Vaalan koulukeskuksen yhteyteen kirjaston läheisyyteen. Tuutikki 3 -hanke toteutetaan vuosina 2016–2017, ja sen tavoitteena on tehostaa varhaiskasvatuksen piirissä olevien kirjastonkäyttöä sekä kasvattaa kirjastomyönteistä asennetta. On tärkeää lisätä vanhempien tietoisuutta lukemisen tärkeydestä, sillä ääneen lukeminen tukee kielen kehitystä jo ennen kuin lapsi oppii itse lukemaan. Tuutikki 3 -hankkeen tavoitteena on myös tukea uuden esiopetuksen OPS:n toteutumista.

Hankkeen alkuvaiheessa tehdään kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyösuunnitelma, joka on apuna kirjastovierailujen ja tapahtumien toteuttamisessa myös hankkeen jälkeen. Kun uusi päiväkoti valmistuu kirjaston läheisyyteen, voidaan kirjastokäyntejä lisätä nykyisistä aamupäiväkäynneistä myös iltoihin ja sunnuntaihin. Ensimmäisillä syksyn kirjastokäynneillä on kirjastonkäytön opetusta, tutustumista kirjastoon, leikin varjolla opastusta ja kirjastoseikkailuja. Hankkeen aikana vierailuille kutsutaan kirjailijoita, jotka vetävät lapsille erilaisia työpajoja. Henkilökunnalle ja vanhemmille tarjotaan koulutusta tukemaan kasvatustyötä ja kertomaan lapsen kielen ja tunne-elämän kehittymisen tukemisesta. Koulu on mukana yhteistyössä siten, että koululaiset lukevat satuja päivähoidossa oleville kirjaston tiloissa. Tiedustellaan, ovatko isovanhemmat valmiita tulemaan kirjastoon lukemaan lapsille. Kirjastossa pidetään taidenäyttelyitä lasten tekemistä töistä. Tehdään kirjasuosituslistoja (esim. eri ikäryhmille, eri aihepiireittäin) sekä päiväkotiin että koteihin ja kirjastoon. Hankitaan teemakasseja, jotka täytetään eri aiheiden mukaisella aineistolla ja joita lainataan varhaiskasvatuksen piirissä oleville (päiväkoti, ryhmäperhepäivähoito, perhepäivähoito). Otetaan käyttöön perhelukudiplomi, jonka avulla saadaan koko perhe suorittamaan ja lukemaan lapselle ääneen. Pidetään satutunteja eri ikäryhmille; tähän tehtävään tilataan ulkopuolinen, jos sellainen on saatavilla. Keksitään juhlapäiviin liittyviä teemoja (esim. Aleksis Kiven päivä), tilataan musiikki- ja teatteriesityksiä, pidetään Oma kirja -viikkoja jne. Otetaan huomioon myös lasten toiveet ja ajatukset kirjaston käytöstä.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Vaalan päiväkoti, perhepäivähoito, ryhmäperhepäiväkoti Tuulentupa, esiopetus
Aiemmat hankkeet: 

Tuutikki - tuu tiedontielle kirjastoon

Tuutikki 2

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Aiemmat Tuutikki-hankkeet olivat kirjaston ja koulujen yhteistyöhankkeita. Uusi päiväkoti valmistui syksyllä 2016 Vaalan koulukeskuksen yhteyteen kirjaston läheisyyteen. Tuutikki 3 -hanke toteutettiin vuosina 2016–2018, ja sen tavoitteena oli tehostaa varhaiskasvatuksen piirissä olevien kirjastonkäyttöä sekä kasvattaa kirjastomyönteistä asennetta. On tärkeää lisätä vanhempien tietoisuutta lukemisen tärkeydestä, sillä ääneen lukeminen tukee kielen kehitystä jo ennen kuin lapsi oppii itse lukemaan. Tuutikki 3 -hankkeen tavoitteena oli myös tukea uuden esiopetuksen OPS:n toteutumista.

Hankkeen aikana tehtiin kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyösuunnitelma, joka on apuna kirjastovierailujen ja tapahtumien toteuttamisessa myös hankkeen jälkeen. Henkilökunnalle ja vanhemmille tarjottiin koulutusta tukemaan kasvatustyötä ja kertomaan lapsen kielen ja tunne-elämän kehittymisen tukemisesta. Kirjastossa pidettiin taidenäyttelyitä lasten tekemistä töistä. Hankittiin teemakasseja, jotka täytetään pyynnöstä eri aiheiden mukaisella aineistolla ja joita lainataan varhaiskasvatuksen piirissä oleville (päiväkoti, ryhmäperhepäivähoito, perhepäivähoito). Ulkopuolinen henkilö kävi pitämässä satutunteja eri ikäryhmille. Tarjottiin nukketeatteri-, taikuri- ja musiikkiesityksiä sekä liikunnallinen satuseikkailu.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyösuunnitelma

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Taidenäyttelyt

Päiväkotilasten talvisten töiden näyttely maalis-huhtikuussa 2016
Päiväkotilasten kevätnäyttely huhtikuussa 2018

Lasten päiväkodissa tekemiä töitä oli esillä pariin otteeseen kirjastossa. Ne herättivät paljon kiinnostusta ja toivat esille lasten arkea päivähoidossa.

Musiikki-, taikuri- ym. esitykset

Kevään iloja - Laulavan Pupujussin lastenkonsertti toukokuussa 2016
Liikkuvan laulurepun lastenkonsertti koulukeskuksen liikuntasalissa 8.5.2017
Jokeri Pokeri Box Simon Parhaat -taikashow koulukeskuksen liikuntasalissa 16.5.2017
Laulavan Pupujussin lastenkonsertti Lastenlaulujen aikamatkalla 4.10.2017
Taikuri Roopen taikashow Taikuutta lapsille 8.2.2017
Tuula Honkasen pöytäteatteri Jäniksen mökki 21.3.2018, 2 kpl

Kirjastossa järjestettävät tapahtumat toivat kirjastoa esille ja innostivat niin lapsia kuin aikuisiakin käymään kirjastossa uudestaankin.

Satutuokiot

Eila Telinkankaan satutuokiot 24.1.2017 ja 3.10.2017

Päiväkotiryhmät saivat tuokioista kirjavinkkejä ja kuulivat erilaisia loruja, runoja ja satuja.

Liikunnallinen satuseikkailu

Onnen Lähettilään liikunnallinen satuseikkailu päiväkotilapsille koulukeskuksen liikuntasalissa 6.11.2017

Onnen Lähettilään satuseikkailu yhdisti liikunnan ilon ja sadun maailman. Kirjastossa on muutama Onnen Lähettilään kuvakirja, joita myös innostuttiin lainaamaan jonkin verran.

Teemakassit

Teemakasseja teetettiin yhteensä 14 kpl. Ne ovat olleet pääasiassa päiväkodin käytössä, jolloin he ovat etukäteen pyytäneet tietyn teeman mukaisia kirjoja.

Kirjastokoira Kaapo Lukkarinen

Ilpo Mikkosen ja Anne Lihavaisen tekemä kirjastokoira saapui maaliskuun 15. päivä vuonna 2017. Maalis-huhtikuussa asiakkaat saivat ehdottaa koiralle nimeä sekä Facebookissa että lappusilla kirjastossa; ehdotuksia tuli runsaasti, joista kirjaston henkilökunta valitsi kahden nimiehdotuksen yhdistelmän, Kaapo Lukkarisen. Nämä kaksi nimen keksijää saivat kirjapalkinnon. Keväällä 2018 asiakkaat saivat keksiä Kaapo Lukkariselle runoja ja loruja, joita kertyi n. 30. Runoilijoiden kesken arvottiin neljä kirjapalkintoa. Kaapo Lukkarinen on osallistunut lasten tapahtumiin ja lapset ovat myös lukeneet Kaapolle.

Nukketeatteriesitykset

Ilvekset kuin veljekset 18.10.2016
Tuiki joulupuu 19.12.2017
Piki 24.5.2018

Nukketeatteri PikkuKulkurin esitykset perustuvat kuvakirjoihin, joten niiden perusteella katsojat saivat lukuvinkkejä. Kyseiset kuvakirjat menivätkin kiitettävästi lainaan ennen ja jälkeen esitysten.

Koulutukset

Nukketeatterikoulutus 15.3.2017 päiväkodin henkilökunnalle
Tuula Honkasen luento Lapsen tunne-elämän kehittymisen tukeminen kunnantalon valtuustosalissa 16.11.2017
Tuula Honkasen luento Positiivisen ajattelun bongausta arjessa kunnantalon valtuustosalissa 21.3.2018
Anne Suvannon luento Keskusteleva lukeminen lapsen kielen kehityksen tukena kunnantalon valtuustosalissa 12.4.2018

Luennot olivat avoimia kaikille, mutta niihin osallistui pääasiassa varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. Niistä saatiin vinkkejä ja virikkeitä niin omaan työhön kuin yksityiselämäänkin.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyö pidetään tiiviinä. Kirjastokäyntien lisäksi järjestetään taidenäyttelyitä sekä resurssien mukaan erilaisia tuokioita ja esityksiä. Teemakasseja lainataan kysynnän mukaan.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2016
Lopetuspäivämäärä : 
30/06/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€11 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€14 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€9 917
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 917
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
4kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
88henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
21kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 466henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000

Katso Perustelumuistio 2016 Hankerekisteristä.

 
okm
avi