Tuutikki - tuu tiedontielle kirjastoon
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vaalan kirjasto
Kirjaston osoite : 
Niskantie 8
91700
Kirjaston puhelin : 
0401975934
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@vaala.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vaala
Y-tunnus : 
0190027-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Maritta Haimakainen
Puhelin : 
0400855971
Sähköposti : 
maritta.haimakainen@vaala.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteina olivat lukuinnon ja -taidon edistäminen sekä koulujen ja kirjaston yhteistyön kehittäminen Vaalassa. Lisäksi tavoitteena oli opettaa tiedonhallinta- ja kirjastonkäyttötaitoja.

Yhteistyössä huomioitiin kaikkien osapuolten toiveet, ja hanketta tarkennettiin tarvittaessa toteutusaikana toiveiden mukaisesti.

Hankkeen aikana toteutettiin seuraavat toimenpiteet:

 1. Kirjastonkäyttö ja tiedonhaku esikoululaisista abiluokkaan saakka
  Kevään 2013 aikana tehtiin systemaattinen suunnitelma toteutuksesta. Vastuuhenkilöinä ovat kirjastohenkilökunta ja kouluista äidinkielen- ja luokanopettajat sekä esikoulunopettajat. Nuorten käyttämien sähköisten tiedonhakujen lisäksi oppilaiden tulee osata käyttää myös kirjoja luotettavaan tiedonhakuun. Tässä tarvitaan tietoa ja asennemuutosta.
 2. Kirjavaunut alaluokkalaisille
  Syksyllä 2014 hankittiin kolme kirjavaunua alaluokkalaisille. Luokissa ei ole säilytystilaa tai tasoja, joten kirjavaunujen avulla kirjastosta lainatut kirjat saadaan järjestykseen ja näkyville. Lisäksi kirjastoon hankittiin kahdet kirjavaunut lasten- ja nuortenosastolle, jotta saadaan esittelytilaa esim. lukudiplomikirjoille.
 3. Käyttöjärjestelmän päivittäminen ja lainausautomaatti kirjastoon
  Kirjaston vanha Pallas-järjestelmä päivitettiin syksyllä 2013 nykyaikaiseen Axiell Auroraan. Päivityksen johdosta kirjastoon oli mahdollista hankkia lainausautomaatti, jonka avulla oppilaat voivat itse lainata kirjoja. Lainausautomaatti helpottaa ja nopeuttaa lainausta sekä säästää kirjastohenkilökunnan työaikaa. Kuljetuksessa olevilla oppilailla on usein vain välituntisin aikaa käydä kirjastossa, joten automaatti on tarpeellinen. Tavoitteena oli saada koulukeskuksen n. 300 oppilaan kirjastonkäyttö lisääntymään.
 4. Kirjavinkkaus esikoululaisista abiluokkaan saakka
  Vastuuhenkilöinä ovat kirjastohenkilökunta ja äidinkielen opettajat.
  Syksyllä 2014 kouluilla vieraili kiertävä kirjavinkkari Suvi Oksanen. Hän vinkkasi kaikille luokka-asteille 1.-luokkalaisista lukiolaisiin. Kirjavinkkarin kaksipäiväinen vierailu koettiin erittäin positiivisena.
  Hankkeen ulkopuolisena toimintana voidaan mainita Kainuun maakuntakirjaston kirjavinkkarin vinkkaus kirjoja yläluokkalaisille keväällä 2014.
  Tarpeen mukaan annettiin vinkkejä luettavista kirjoista.
 5. Koulutukset ja tutustumiskäynnit
  Kirjastohenkilökunta, opettajat ja koulunkäyntiavustajat osallistuivat koulutuksiin, jotka tukevat koulujen ja kirjaston yhteistyötä. Osa kirjaston henkilökunnasta kävi kirjastojen hankepäivissä sekä paikan päällä että etäyhteydellä. Työryhmän kirjaston edustaja ja koulun yläluokkien kirjastovastaava kävivät Lukuinto-koulutuksissa ja muissa kirjaston ja koulun yhteistyöhön liittyvissä koulutuksissa. Työryhmän oli tarkoitus vierailla kevään 2013 aikana joissakin kunnissa, joissa on toteutettu koulu-kirjasto -yhteistyötä, mutta vierailut jäivät toteutumatta.
 6. Kirjailijavierailut
  Kirjailijavierailuita saatiin toteutettua muutamia. Keväällä 2014 Kati Hiekkapelto esiintyi yläluokkalaisille ja lukiolaisille. Syksyllä 2014 Aleksi Delikouras kävi virtuaalivierailulla, joka oli aivan uusi kokemus koululaisille. Helmikuussa 2015 Ari Paulow esiintyi koululla kahdesti ja kirjastolla kerran. Maaliskuussa 2015 koululla virtuaalivieraili Tuula Kallioniemi. Kouluilla ei ollut ollut aiemmin kirjailijavierailuja, ja hankkeen avulla näitä oli mahdollista toteuttaa. Vierailut innostavat kouluväkeä itse kirjoittamaan ja lukemaan.
 7. Hankkeen koordinaattori
  Hanketta koordinoi vs. kirjastovirkailija Tuulikki Leinonen.
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Vaalan yhtenäiskoulu ja Vaalan lukio.

Käytännön työstä vastaa seuraava työryhmä:

 • Maritta Haimakainen, kirjastonjohtaja
 • Tuulikki Leinonen, vs. kirjastovirkailija
 • Mauno Karjalainen, lukion lehtori (äidinkielen opettaja, kirjastovastaava, apulaisrehtori)
 • Erja Isoniemi, perusopetuksen lehtori (yläluokkien äidinkielen opettaja, kirjastovastaava)
 • Aino Heikkinen, luokanopettaja (alaluokkien kirjastovastaava)

Eo. työryhmä on suunnitellut hanketta yhdessä rehtori, sivistysjohtaja Liisa Leinosen kanssa.

Sähköposti työryhmän jäsenille:
etunimi.sukunimi@vaala.fi

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Vaalan kirjaston ja koulujen yhteistyösuunnitelma

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjailijavierailut

Kati Hiekkapellon kirjailijavierailu keväällä 2014.
Aleksi Delikourasin virtuaalivierailu joulukuussa 2014.
Ari Paulowin kirjailijavierailut helmikuussa 2015.
Tuula Kallioniemen virtuaalivierailu maaliskuussa 2015.
Herättivät kiinnostusta kirjailijan työtä sekä tuotantoa kohtaan.

Kirjaston käyttöjärjestelmän päivittäminen ja lainausautomaatin hankkiminen

Verkkotiedonhaku on koettu huomattavasti helppokäyttöisemmäksi kuin aiemmassa kirjastojärjestelmässä.
Suuri osa oppilaista lainaa mielellään lainausautomaatilla. Automaatin käyttö on helppoa ja nopeaa. Luokkakäyntien yhteydessä osa oppilaista (ja opettajista) käyttää automaattia ja osa lainaa lainaustiskiltä, joten odottelu on vähentynyt ja asiointi muuttunut sujuvammaksi.

Hanketyöryhmän jäsenten osallistuminen koulun ja kirjaston yhteistyöhön liittyviin koulutuksiin

Lukuinto-koulutuksissa on käyty sekä koulukirjastopäivillä. On saatu näkökulmia koulun ja kirjaston yhteistyöhön sekä kuultu kokemuksia muualta. Lisäksi kirjaston henkilökuntaa on osallistunut kirjastojen hankepäiville.

Kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus

Keväällä 2013 tehtiin kirjaston ja koulujen yhteistyösuunnitelma, jota voi käyttää apuna opetuksen suunnittelussa.
Alaluokat käyvät pääpiirteittäin säännöllisesti kirjastossa (1–2 kertaa kuukaudessa). Oppilaille pyydetään yleensä erikseen opetusta, esimerkiksi 1-luokkalaisille kirjastonkäytöstä ja vanhemmille oppilaille tiedonhausta. Kirjastovirkailija on myös käynyt koululla pitämässä verkkokirjaston käytön ohjausta 7.- ja 5.-luokkalaisille.

Kirjavaunut alaluokkalaisille

Syksyllä 2014 hankittiin kolme kirjavaunua alaluokkalaisille. Luokissa ei ole säilytystilaa tai tasoja, joten kirjavaunujen avulla kirjastosta lainatut kirjat saadaan järjestykseen ja näkyville. Lisäksi kirjastoon hankittiin kahdet kirjavaunut lasten- ja nuortenosastolle, jotta saadaan esittelytilaa esim. lukudiplomikirjoille.

Kirjaston poistokirjojen antaminen kouluille

Hanketyöryhmän opettajilla on suunnitelmissa käydä tutkimassa kirjaston poistettuja kirjoja.

Kirjavinkkaus

Syksyllä 2014 saatiin kouluille vierailemaan kiertävä kirjavinkkari Suvi Oksanen. Hän vinkkasi kaikille luokka-asteille 1.-luokkalaisista lukiolaisiin. Kirjavinkkarin kaksipäiväinen vierailu koettiin erittäin positiivisena.
Hankkeen ulkopuolisena toimintana voidaan mainita Kainuun maakuntakirjaston kirjavinkkarin vinkkaus kirjoja yläluokkalaisille keväällä 2014.
Tarpeen mukaan annettiin vinkkejä luettavista kirjoista.

Jatkotoimenpiteet: 

Tuutikki 2 -hanke jatkaa Tuutikki-hankkeessa hyväksihavaittuja toimenpiteitä.

Kirjaston ja koulujen yhteistyö pyritään pitämään tiiviinä.

Kirjailijoita ja vinkkareita pyritään kutsumaan vierailuille jatkossakin.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€21 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€9 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€30 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€23 045
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 045
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
8kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
125henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
13kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
840henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€17 000

Perustelumuistio löytyy hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta: http//hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013