Työkierrolla uutta osaamista organisaatioon
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Vapaudenkatu 39-41
40101
Kirjaston puhelin : 
014-266 4093
Kirjaston sähköposti : 
seija.laitinen-kuisma@jkl.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Jym
Y-tunnus : 
0174666-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Mielikki Matilainen
Puhelin : 
014-266 1971
Sähköposti : 
mielikki.matilainen@jkl.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tarkoituksena on jakaa hyviä käytäntöjä ja osaamista kirjastojen välillä sekä synnyttää uusia yhteistyöverkostoja.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Työkiertojen määrä: yhteensä 20 työkiertäjää,  101 työkiertopäivää, neljästä eri kunnasta

Kuvaus : 

Monissa kunnissa on ulkoinen rekrytointi vaikeutunut. Samalla ulkoisen rekrytoinnin kautta saatava uusi osaaminen on jäänyt monissa organisaatioissa täysin pois, kun paikat täytetään joko sisäisesti itse perehdytettävillä työntekijöillä tai jätetään täyttämättä kokonaan. Hankkeen tarkoituksena oli jakaa hyviä käytäntöjä ja osaamista kirjastojen välillä sekä synnyttää uusia yhteistyöverkostoja. Työkierto toteutettiin eri kirjastolaitosten välillä keskimäärin 3-5 pv/työntekijä. Hankkeessa tarjoutui mahdollisuus lähteä työkiertoon myös toiseen maakuntakirjastoon. Avustusta haettiin majoittumis- ja matkakuluihin ja osittain sijaisten palkkauskuluihin. Lähettävä kirjasto maksoi työkierrossa olevan työntekijän palkan ja sijaiskulut.

Työkiertoaika yleensä 3-5 päivää

-        työkierron aikana työskentelymahdollisuutta toisessa kirjastossa käyttivät Jämsän ja Keuruun työntekijät Jyväskylässä

-        mahdollisuus vastavuoroiseen vaihtoon jäi kokeilematta lyhyen työkiertoajan vuoksi

-        kunnankirjastoissa oli selvä halu päästä kokemaan ison kirjaston työntekoa ja isosta kirjastosta lähdettiin kokeilemaan toisen ison kirjaston toimintatapaa –

-        maakuntakirjastojen välinen toimintatapojen ja ideoiden vaihto: Hämeenlinna ja Jyväskylä yhteistyössä. 

-        kunnista tullutta toivetta vähintään kahden viikon työkiertoa ei voitu hankerahan puitteissa toteuttaa,

-        Kokemukset talteen raportoinnilla: työkierrossa oleva arvioi myös kirjastoa tilana ja kirjaston tarjoamia palveluita

Työkierrolla saavutettiin: 

Anna hyvän kiertää: perehtyjä ja hänen kirjastonsa hyötyi ja löysi paljon hyviä käytäntöjä toisesta kirjastosta kotiin vietäväksi, osaaminen kasvoi. Kiertäjän saivat hyviä vinkkejä palvelujen kehittämiseksi. Myös vastaanottava kirjasto hyötyi perehtyjän osaamisesta. Syntyi hyviä vertaiskeskusteluja työn yhteisistä ongelmista ja työn kehittämisestä

Tehtäväkierto motivoi työhön ja saatiin uutta virtaa omaan työhön:Osallistujien määrä:Hämeenlinna lähetti 7 työntekijää 2-5 päiväksi (yhteensä 32 päivää), Jyväskylä 6 työntekijää 2-5 päiväksi (yhteensä 26 päivää), Jämsä 3 työntekijää 3-5 päiväksi (yhteensä 19 päivää), Keuruu 4 työntekijää 1-5 päiväksi (yhteensä 24 päivää).

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Merja Mäkinen/Jämsä; Johanna Hämäläinen/Keuruu
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Työkierto oli mahdollista myös muiden maakuntakirjastojen kanssa. Hämeenlinnan kaupunginkirjasto - Hämeen maakuntakirjasto oli mukana. Yhteyshenkilö Irmeli Isokivijärvi.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kohteena Hämeenlinna:

Jyväskylästä aloitettiin elokuun lopulla ensimmäinen työkiertoviikko Hämeenlinnaan. Perehtyjiä olivat informaatikko Tiina Teijonsalo ja kirjastovirkailija Riitta Kauhanen.  Marraskuussa Hämeenlinnaan lähti Jyväskylästä informaatikko Mari Vuorinen viideksi päiväksi, kirjastonjohtaja Mielikki Matilainen kolmeksi päiväksi ja Keuruulta kirjastonhoitaja Terttu Anttonen viideksi päiväksi.  Toukokuun alussa jyväskyläläiset kirjastovirkailijat Heli Hänninen ja Anna Myllymäki tekivät kahden päivän työkierron Hämeenlinnaan. Jyväskyläläiset arvioivat Hämeenlinnan kaupunginkirjastoa: 

Hienoa jälkeä pienin resurssein.

Kerrankin sai keskustella kollegiaalisesti vastaavaa työtä muualla Suomessa tekevän kanssa.Toisessa kirjastossa liikkuessa oli kuin vinkkipankissa, kaikki keinot lainattavissa.

Kahden maakuntakirjaston ja ison kaupunginkirjaston työntekijöiden välinen työkierto koettiin mainioksi tilaisuudeksi päästä oppimaan, miten muualla työt tehdään. Isoista kaupunginkirjastoista löytyi paljon eroja mm. organisaatiosta, työnjaosta, kokoelmatyöstä, aineiston hankinnasta ja hankintaosaston toiminnasta. Jyväskylän työkiertäjät näkivät, että erilainen organisaatio ja toisenlainen toimintatapa onnistuu ja hyviä tuloksia saadaan aikaiseksi. 

Kohteena Jyväskylä:

Hämeenlinnasta tehtiin neljä eri työkiertokäyntiä Jyväskylän kaupunginkirjastoon. Syksyllä viikon työkierron tekivät: informaatikot Hanna Kaisti, johtavat informaatikot Varpu Vallbacka ja Jaana Käki ja kirjastonhoitaja Ilkka Marjanen, palvelupäällikkö Irmeli Isokivijärvi teki neljän päivän työkierron. Maaliskuussa kolmen päivän työkierron tekivät informaatikko Ulla Karila ja kirjastovirkailija Eliisa Erkamo. Syksyllä oli tiedotuksesta vastaavan informaatikon ohjelmassa ulkoinen tiedotus ja markkinointi, tapahtumatuotanto, asiakaskoulutus ja vapaaehtoisten koordinointi. Palvelupäällikkö tutustui lähikirjastojen hallintoon, omatoimikirjastoratkaisuihin, henkilöstön virkistystoimintaan, työvuorosuunnitteluun, asukkaiden osallistamiseen.  Lähikirjastokäyntejä tehtiin ja tutustuttiin yliopiston kirjaston vapaakappalekokoelmaan. Johtavien informaatikkojen viikon ohjelmassa oli kirjastojärjestelmä Aurora, aluetietokanta ja digitointi, hankinta, verkkokirjasto, kokoelmatyö ja kellutus, cHQ (mukana David Bishop), lähikirjastovierailu. Marjanen perehtyi musiikkikirjastotoimintaan, samoin Erkamo. Hämeenlinnasta tuli tyytyväistä palautetta vertaisoppimisesta ja  keskusteluista, joihin ei valtakunnallisten kokousten yhteydessä ole aikaa. Ideoita saatiin mukaan.

 Lokakuussa oli viiden päivän työkierrossa samalla viikolla Jämsästä kirjastonhoitaja Riikka Ojala ja Keuruulta kirjastonhoitaja Seija Rantanen. Heidän päämääränsä oli perehtyä Jyväskylän musiikkikirjastotyöhön ja musiikin  ja av-aineiston luettelointiin.  He arvioivat työkierron toimivan hyvin koulutusmuotona.

Informaatikko Liisa Toivola Jämsästä oli kolme päivää keskittyen paljon tietokantatyöhön.

Marraskuussa tulivat Keuruulta Tiina Leppinen ja Jämsästä kirjastonhoitaja Johanna Elo viideksi päiväksi työkiertoon. Viikon aiheina olivat lasten ja nuorten kirjastotyö, kokoelmanhoito ja –hankinta sekä tiedonhaun opetus. Ison kirjaston arkeen tutustuttiin myös asiakaspalvelussa työskentelemällä. Maaliskuussa kirjastovirkailija Hanne Rokkonen Keuruulta kävi päivän ajan tutustumassa maakuntakirjastotoimintaan ja maakuntakokoelmaan.

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Työkiertäjien vastaanottaminen kannatti keskittää  samaan viikkoon. Ohjelman suunnitteleminen ja perehdyttäjille ajan löytäminen vie oman aikansa. Työkierron ohjelman laatiminen ennakkoon oli todella tärkeää: monipuolinen ohjelma tutustutti taloon ja erilaisiin toimintatapoihin. Kiertäjät pääsivät seuraamaan myös kirjastokäytön opetuksia, erilaisia vinkkauksia, olivat mukana mm. satujoogassa. Työkiertoviikoille oli aikataulutettu myös tapahtumia, joihin kiertäjät pääsivät mukaan. Näin päästiin oppimaan käytännössä, miten muualla tehdään. Toisesta kirjastosta lainattiin vinkkejä, kaikki keinot oli lainattavissa.

Anna hyvän kiertää: perehtyjä ja hänen kirjastonsa hyötyi ja löysi paljon hyviä käytäntöjä toisesta kirjastosta kotiin vietäväksi, osaaminen kasvoi.   Toimintatapoja on erilaisia ja silti niillä onnistutaan aikaansaamaan hyviä tuloksia. Hämeenlinnassa oli palvelutiskien yhdistämisellä saatu lisää sisätyöaikaa, henkilökuntaa vapautui työn suunnitteluun ja uusiin palveluihin. Uusia innovaatioita oli keksitty vähilläkin resursseilla. Myös vastaanottava kirjasto hyötyi perehtyjän osaamisesta. Syntyi hyviä vertaiskeskusteluja työn yhteisistä ongelmista ja työn kehittämisestä. Työkierto toimi vertaisoppimisen tavoin. Työkiertäjä pääsi mukaan syvemmälle työn tekemiseen kuin tavallisella kirjastovierailulla olisi päässyt.

Jatkotoimenpiteet: 

Tuleva yhteistyö on entistä mutkattomampaa, kun tietää yhteyshenkilöt ja toimintatavat. 

Lisätietoa: 

Omarahoitusosuudet: Jyväskylä 13349 euroa, muut kunnat (Hämeenlinna, Jämsä ja Keuruu)12550 euroa, yhteensä 25899 euroa .

Aloituspäivämäärä : 
10/06/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€28 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€37 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€35 899
Oma rahoitus yhteensä: 
€25 899
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti.

Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016

 
okm
avi