Uinuvasta sivukirjastosta aktiiviseksi kuntalaisten kohtaamispaikaksi
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Monninkylän kirjasto ulkoapäin. (Anu Järvi)
Askolan kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Helkamäentie 32
07230
Bibliotekets telefonnummer : 
0400 151 833
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@askola.fi
ISIL-kod : 
FI-Asko
FO-nummer : 
FI 9000 1620
Ansvarsperson : 
Anu Järvi
Telefonnummer : 
0400 151 833
E-post : 
anu.jarvi@askola.fi
Projektbeskrivning : 

Askola on noin 5000 asukkaan ja maapinta-alaltaan Helsingin kokoinen kunta Uudellamaalla. Kunnassa on kaksi päätaajamaa, joiden alueella asuu vähän yli puolet kuntalaisista. Askolan kirkonkylällä on pääkirjasto ja Monninkylässä sivukirjasto. Lisäksi kirjastotoimintaa on myös kyläkoulujen yhteydessä.

Aika on ajanut auttamattomasti ohi kahden pääkirjaston kaltaisen kirjastopisteen ylläpitämisen, mutta sivukirjaston toiminnan ylläpitoa puoltavat mm. Monninkylän kirjaston välittömässä läheisyydessä oleva alakoulu, ammattiopisto ja samassa rakennuksessa toimiva lukio, nuorisotila sekä tietysti kolmannes koko kunnan asukkaista, jotka asuvat Monninkylässä.

Uinuvasta sivukirjastosta aktiiviseksi kuntalaisten kohtaamispaikaksi –hankkeessa on tarkoitus parantaa kuntalaisten kirjastopalveluja ja huomioida erityisesti lapset ja nuoret, jotka viettävät koulun jälkeen kirjastotilassa aikaansa jo nyt. Sivukirjastosta on tarkoitus muokata tila, joka soveltuu monenlaiseen kokoontumiseen myös niin, että sitä voitaisiin käyttää silloinkin kun kirjasto on kiinni. Tavoitteena on tehdä yhteistyötä kunnan eri toimijoiden kanssa ja ottaa tilan suunnitteluun mukaan samassa rakennuksessa toimiva lukio, kunnan nuorisotoimi ja jollain tavalla myös ikäihmiset. Tavoitteena on luoda pysyvä, monikäyttöinen ja toimiva kirjastotila ja tarjota esim. terveyspalveluiden tuottajien kanssa myös muita kunnan palveluita sovittuina päivinä.

Hankkeen käynnistäminen lähtee siitä, että sivukirjaston aineistokokoelma käydään järjestelmällisesti läpi. Sivukirjasto profiloidaan vastaamaan sitä käyttävien asiakasryhmien tarpeita. Kaikkea ei tarvitse sivukirjastossa olla, koska kuljetukset Askolan pääkirjastoon ja koko Porsse-kirjastokimppaan (Porvoo, Sipoo, Pornainen) kulkevat säännöllisesti. Keskeiset asiakasryhmät sivukirjastossa ovat lapset, nuoret, nuoret aikuiset, opiskelijat sekä aktiivisesti lukevat kuntalaiset. Tarkoitus ei ole unohtaa aikuisasiakkaita, jotka hakevat tuoreet dekkarit tai uusimmat lehdet kirjastosta. Käytännössä aineiston läpikäyminen merkitsee vanhentuneen ja vähän liikkuvan aineiston poistamista sekä profiloinnin mukaista uutuushankintaa jatkossa.

Kun aineisto on käyty läpi, on aika järjestellä kirjaston hyllyt ja muut kalusteet uudelleen. Kalustehankintoja ei tässä vaiheessa ole suunniteltu, vaan pyritään mahdollisimman pitkälle pärjäämään nykyisillä kalusteilla, vaikka ne iäkkäitä jo ovatkin. Lapsille ja nuorille hankitaan tilaan jokin pelikonsoli, koska kirjastossa ei tällä hetkellä ole mahdollisuus pelata edes tietokoneella sekä myös kokoustavia ihmisiä palveleva videoprojektori ja projisointikangas.

Tilan järjestelyssä kysytään lukion mielipidettä ja toivomuksia, tarvitsevatko he esim. pienryhmä- tai muuta työskentelytilaa. Nuorisotoimen toiveita ja ajatuksia halutaan kuulla, koska heillä on nuorisotila samassa rakennuksessa. Myös kunnassa toimiviin yhdistyksiin voidaan olla yhteydessä ja tiedustella heidän kiinnostustaan ko. tilan käyttämistä varten. Eläkeliiton Askolan yhdistys voisi olla hyvä yhteistyökumppani, kun mietitään ikäihmisten huomioimista tilan ja aineiston suhteen.

Sivukirjaston tiloissa yksi huone on nyt kokonaan varastona mutta varastosta luovutaan myös. Kun varastohuoneen muuta käyttöä ideoidaan, saattaa olla tarpeen puhkaista huoneeseen uusi sisäänkäynti, jonka kustannuksista huolehtii kirjasto.

Haemme avustusta projektihenkilön palkkaamiseen, jotta sivukirjaston aineisto voitaisiin läpikäydä ja tarvittavat poistot tehdä sekä laitehankintoihin. Kirjaston omarahoitusosuus muodostuu uusien aineistojen hankinnasta, jotta kokoelma saadaan vastaamaan profilointia sekä mahdollisista kaluste-, remontointi- ja asennuskustannuksista.

Hankkeen aikataulu:
loppuvuosi 2012 – hanketta hahmotellaan ja sivukirjaston mahdollisuuksia mietitään, poistoja tehdään jo
alkuvuosi 2013 – otetaan yhteyttä tuleviin yhteistyökumppaneihin (lukio, alakoulu, nuorisotoimi, terveystoimi, järjestöt) ja tehdään sivukirjaston asiakkaille suunnattu kysely toiveista kirjaston suhteen, poistojen tekoa jatketaan
kevät/kesä 2013 – palkataan projektihenkilö 4-6 kk ja muokataan kokoelmaa ja tilaa toivottuun suuntaan
loppuvuosi 2013 – hankitaan suunnitellut laitteet ja asennetaan ne toimintakuntoon
kevät 2014 – pidetään uudistetun sivukirjaston avajaiset ja raportoidaan hanke

Haettava summa:
projektihenkilön palkkaan 15 000 €
laitehankintoihin 1000 €
omarahoitus osuus väh. 2500 €, jolla ostetaan sivukirjastoon mm. musiikkia, sarjakuvia, elokuvia sekä pelejä käytettäväksi kirjastossa sekä maksetaan laitteiden asennuskulut

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hanke on ollut käynnissä kaksi vuotta 2014 ja 2015. Hankkeella on palkattu tuntipalkkaisia työntekijöitä Monninkylän kirjastoon. Ko. järjestelyn avulla on käyty aineistokokoelmaa läpi hakemuksessa esitetyllä tavalla, on uudistettu toimintakulttuuria mm. järjestämällä kirjastossa paikallisille eläkeläisille kotiseutuaiheisia ja lähimenneisyyteen liittyviä tarinapiirejä, on järjestetty seniorisurffausta ja siihen liittyen henkilökohtaista opastusta ja neuvontaa uuden tekniikan käytössä. Lukiolaisille ja läheisen Monninkylän alakoulun oppilaille on järjestetty kirjailijavierailuja lukuharrastuksen lisäämiseksi.

Fortsatta åtgärder: 

Kirjaston kehittäminen omatoimikirjastoksi kunhan kunnan koulujen tilaratkaisut Monninkylän alueella selviävät. Jatketaan tarinapiireistä alkunsa saaneita kyläkävelyjä, joissa tutustutaan Monninkylän historiaan ja lähimenneisyyteen. Tarinapiirien yhteydessä on syntynyt myös vanhojen valokuvien digitointihanke, jolle on haettu AVI:lta uutta rahoitusta 2015 syksyllä.

Ytterligare information: 

Hankkeelle on anottu ja saatu kaksi kertaa lisäaikaa. Viimeisin päätös vuoden 2015 loppuun saakka.

Projektet börjar : 
01/01/2013
Projektet avslutas : 
31/12/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€16 000
Egen finansiering: 
€2 500
Budget sammanlagt: 
€18 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€14 507
Egen finansiering: 
€2 430
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
0henkilö/person
Antalet evenemang: 
15kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
500henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€12 000