Unikot lukemaan
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Taipalsaaren kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Kuhatie 3
54915
Ansvarsperson : 
Marjo Hämäläinen
Telefonnummer : 
+358 40 710 6136
E-post : 
marjo.hamalainen@taipalsaari.fi
Projektets målsättning: 

Unikot lukemaan -hankkeen tavoitteena on edistää ja ylläpitää taipalsaarelaisten lasten ja nuorten lukuharrastusta, kirjallisuudentuntemusta, medialukutaitoa ja kotiseutuhistoriatuntemusta.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Yhteistyösuunnitelmaan / lukuvuosikalenteriin liittyvästä kyselystä saatu palaute.
Ryhmien kirjastovierailujen ja ryhmille järjestettyjen kirjastotuntien määrän kehitys.
Mediakirjavinkkaustunneille ja työpajoihin osallistuneiden määrä.
Lasten- ja nuorten kirjastoaineistojen lainausmäärien kehitys.

Projektbeskrivning : 

Hanke tähtää yhteistyösuunnitelman laatimiseen koulun ja kirjaston välille. Tavoitteena on laatia vuosikalenteri, mistä selviää yhdellä silmäyksellä mitä opetustunteja kirjasto kullekin luokka-asteelle tarjoaa ja mihin uuden opetussuunnitelman kriteereihin näillä tunneilla vastataan. Kirjastonkäytönopetustunnit pitävät sisällään kirjavinkkaustunnit, kirjaston käyttöön liittyvät tunnit kirjaleikin ja kirjastosuunnistusten avulla, nettietikettitunnit sekä erilaisiin teemoihin liittyvät kirjastotunnit. Vuosikalenterista niin opetushenkilöstön kuin kirjaston henkilöstön on helppo tarkistaa, mitä kunkin luokka-asteen kohdalle on suunniteltu.

Hankkeen aikana kirjastolle hankitaan tabletit (6 kpl) kirjastonkäytön opetusta ja oppilaiden kirjatrailereiden, lyhytelokuvien ja kirjavinkkien tekoa varten. Valmiita tuotoksia on mahdollisuus hyödyntää oppitunneilla elävöittämässä kirjavinkkauksia ja kirjastotunteja.

Hankkeessa korostetaan kotiseutuhistoriaa Marjatta Kurenniemen kirjojen ja tarinoiden kautta ja tätä kautta vastataan myös uuden OPS:n vaatimuksiin paikallishistorian tuntemuksesta ja ylläpitämisestä lasten ja nuorten keskuudessa.

Hankkeen myötä 1-3 -luokkalaisille tarjotaan Marjatta Kurenniemen teeman mukainen mediakirjavinkkaustunti tai työpaja, mikä yhdistää perinteisen sadun muihin medioihin kuten musiikkiin, nukketeatteriin tai elokuvaan (Onneli ja Anneli-elokuvat). Hankkeen myötä kirjasto tarjoaa myös kirjailijavieraan sekä alakoululle että yläkoululle. Kirjailijan tapaaminen lisää tunnetusti lasten ja nuorten kiinnostusta kirjallisuuteen, kirjoihin ja lukemiseen.

Esikoululaisten kanssa toteutetaan Marjatta Kurenniemen hahmoihin liittyvä oma elokuva- tai nukketeatterityöpaja. Työpajan myötä elokuvan tai nukketeatterin tekemiseen liittyvä tieto-taito jää esikouluopettajien ja kirjaston työntekijöiden kautta hyödynnettäväksi jatkossa muihin teemoihin. Työpajatoiminnassa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan Etelä-Karjalan alueen Lastenkulttuurikeskus Metkun tarjoamia vaihtoehtoja. Valmiista lyhytelokuvasta järjestetään mahdollisuuksien mukaan esitykset muille oppilaille sekä vanhemmille kouluilla.

Aikataulu:

Syksyn 2018 aikana opettajille esitellään yhteistyösuunnitelman runko. Opettajien tapaamiset asian tiimoilta järjestetään syyskuun 2018 aikana. Tietyille oppilasryhmille järjestetään kysely lokakuussa 2018, missä kysytään lasten ja nuorten toiveita kirjastonkäyttöön liittyen. Kyselyn ja opettajilta saadun palautteen myötä tammikuussa 2018 on käytössä kirjaston, koulun ja varhaiskasvatuksen välinen vuosikalenteri, mistä näkyvät selkeästi kirjaston tarjoamat opetustunnit eri ikäryhmille.

Syyskuussa 2018 hankitaan kirjastolle tabletit, joita hyödynnetään kirjastonkäytön opetuksessa, kirjatrailereiden, kirjavinkkausten ja lyhytelokuvien teossa.

Syksyn 2018 aikana tarjotaan kirjailijavieras alakoululle ja yläkoululle.

Helmikuun 2019 aikana kootaan Marjatta Kurenniemen tuotantoon painottuva mediakirjavinkkaustunti tai työpaja, mikä yhdistää kirjallisuuden muihin medioihin kuten musiikkiin, elokuvaan tai nukketeatteriin. Mediakirjavinkkaustunnit toteutetaan maaliskuussa 2019 1-3 -luokkalaisille (yhteensä 12 ryhmää eli 12 x 45 min oppitunti).

Syksyllä 2019 toteutetaan esikoululaisten kanssa Marjatta Kurenniemen hahmoihin painottuva elokuva- tai nukketeatterityöpaja. Työpajan tuotoksista järjestetään mahdollisuuksien mukaan esitykset lapsille ja vanhemmille loppuvuonna 2019.

Samarbetspartner/s: 
Taipalsaaren perusopetus, varhaiskasvatus ja nuorisotoimi
Projektet börjar : 
01/08/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€10 300
Egen finansiering: 
€2 870
Budget sammanlagt: 
€12 900
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€7 000