Ups ops 2016
År 2015 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Oulaisten kaupunki/ kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Sahankatu 2
86300
Bibliotekets telefonnummer : 
044-4793 245
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@oulainen.fi
ISIL-kod : 
FI-Oula
FO-nummer : 
Y-0186852-2
Ansvarsperson : 
Inga Petäjäsoja
Telefonnummer : 
044-4793 214
E-post : 
inga.petajasoja@oulainen.fi
Projektets målsättning: 

Tavoitteena on tuottaa opetussuunni­tel­maan kirjattavaa kirjasto-opetusta, joka toteuttaa opetussuunnitelman päätavoitetta monialaisesta opetuksesta ("monialaiset oppimiskokonaisuudet"). 

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Koulutus

Projektbeskrivning : 

Oulaisten kaupunginkirjasto osallistuu aktiivisesti uuden vuonna 2016 voimaan tulevan opetussuunnitelman suunnitteluun ja toteutukseen. Tavoitteena on tuottaa opetussuunni­tel­maan kirjattavaa kirjasto-opetusta, joka toteuttaa opetussuunnitelman päätavoitetta monialaisesta opetuksesta ("monialaiset oppimiskokonaisuudet"). Kirjastolla on paljon annettavaa opetus­suunnit­elman tärkeissä päätavoitteissa monilukutaidosta ja paikallisista sisällöistä opetuksessa. Kun asiat on kirjattu opetussuunnitelmaan, ne ovat sitovia. Kirjaston nykyinen opetus on irrallaan koulujen opetussisällöistä. Jotta kirjastomme pystyy sitoutumaan opetussuunnitelman mukaisen kirjasto-opetuksen toteutukseen vuonna 2016, on kirjaston opetussuunnitelma oltava valmiina. Uuden aikakauden kirjaston opetus on suunniteltava kirjasto- ja kirjallisuussisältöjä hyväksi käyttäen. Kirjastoseuran suosituksen mukaan kirjaston on oltava aktiivinen, kun paikalliset opetussuunnitelmat valmistetaan kunnissa. Avustusta haetaan hankkeen toteutukseen liittyvän lisähenkilöstön palkkaukseen kirjastolle.

Toteutus: Kirjastomme kirjastonhoitaja toteuttaa projektia kuusi kuukautta. Henkilökunnan vajetta täyttämään palkataan työntekijä. Kirjastonhoitaja suunnittelee opetussisällöt, johon itse ja kirjastomme muu henkilökunta sekä yhteistyötahot voivat taipua.  Kirjaston haasteena on tuoda koulujen arkeen lapsille ja nuorille mielenkiintoista vaihtelua elämyksellisellä kirjasto-opetuksella. Kirjastonhoitajan on pystyttävä irtautumaan projektin aikana kirjaston rutiinitöistä toteuttaakseen yhteistyötä koulujen kanssa ja testatakseen toimintamalleja. Parhaat ideat tulevat itse asian parissa suunniteltuna omaan toimintaympäristöön. Kirjastomme nykyistä tiedonhaun, kirjastonkäytön ja lukuharrastuksen edistämisen toimintamalleja on muokattava koulujen opetussisältöihin.

Henkilökunta osallistuu monilukutaitoon ja mediakasvatukseen liittyvään koulutukseen, jota järjestetään myös alueellisena Oulun eteläisen alueen kirjastoille. Kirjastonhoitaja suunnittelee ja hyödyntää toimintaympäristössämme toteutettavaksi sopivat menetelmät. Hän osallistuu Oulaisten ops-työryhmässä Oulaisten koulujen ja kirjaston opetussuunnitelman kirjoitukseen.

Ops-aikataulu: Kirjaston osuus opetussuunnitelmasta etenee koulujen aikataulun rinnalla.
- Opetussuunnitelman opettajatyöryhmien työ käynnissä: kevät 2015
- Opetushallitus julkistaa opetussuunnitelman perusteet: syksy 2015
- Paikallisen opetussuunnitelman yleinen osa julki: syksy 2015
- Oulaisten opetussuunnitelma 2016 valmistuu verkkoon vko:t 1-12/2016
- Paikallinen OPS 2016 hyväksyttävänä sivistyslautakunnassa: kevät 2016
- Opetustyö käynnistyy uuden opetussuunnitelman mukaan elokuussa 2016

Sujuvan opetusympäristön luomiseksi on kirjastolla oltava samat laitteet kuin koululla ja langattoman verkkoyhteyden on toimittava kirjaston joka nurkassa. Henkilökunnan on osattava käyttää lasten ja nuorten tabletteja mutkatta. Kirjastolle hankitaan samanlaiset tabletit kuin ylä- ja alakoululle on jo hankittu ja langattoman nettiyhteyden vahvistimia. Yläkoululla on nyt kolmelle yhdenaikaiselle ryhmälle tabletit ja yläkoululaisia on yli 300. Kun kirjastolla on yhden ryhmän kokoonpano tabletteja oheislaitteineen, toimii kirjasto luontevasti ala- ja yläkoulujen sekä lukion oppimisympäristönä ja sujuvasti kirjasto-opetuksessa. Ohessa kustannusarvio pohjaten yläkoululla syksyllä 2014 tehtyihin laitehankintoihin sekä atk-tuen kanta laiteratkaisuun.

 

KIRJASTO-OPETUKSEN VÄLINEET: Apple iPadien ja lisävarusteiden hankinta

Oulaisten kaupunginkirjastolle hankitaan opetusryhmien käyttöön 25 kappaletta iPad-tablettitietokoneita, joista kolme osoitetaan opetushenkilökuntamme käyttöön kirjastossa. Näihin ohjaajan tabletteihin (3 kpl) tulee kännykkäverkkoyhteys (WiFi+Cellular-malli), joka mahdollistaa wlan-riippumattoman käytön.

Oulaisten yläkoulun kanssa samojen laitteiden hankkiminen on käytön helppouden ja yhteensopivuuden kannalta järkevin ratkaisu. Yläkoululle syksyllä 2014 jo hankitut viidennen sukupolven iPad Airit 16GB:n muistilla ja WiFi-yhteydellä maksavat 7 278,92 € (à 330,86 €) ja opettajan WiFi+Cellular-mallit 1 279,59 € (à 426,53 €).Tablettien suojakuorien (à 63,63 €, yht.  1590,75 €) lisäksi hallinnointiin (mm. lapsilukot, tietoturva-asetukset) ja ohjelmien synkronointiin tarvitaan synkronointiyksikkö. Yläkoululle on hankittu Kensingtonin K67771EU-kabinetti, johon mahtuu kymmenen iPadia kerralla. Synkronointiyksikön  alv 0% -hinta on 590 €. Lisäksi tabletteihin tarvitaan latauskuutio, jonka hinta on 590 €.

 Ohjelmisto- ja aineistohankintoja varten tarvitaan oppilaitoksille ja yrityksille tarkoitettu VPP-lisenssi, joka itsessään on ilmainen. Ohjelmista saa 50% alennusta yli 20 kpl hankittaessa. Alustava tämän osion budjetti on 1 000 €.

Kokonaisbudjetti yhteensä 10 739 €.

 

KÄYTETTÄVYYS JA SISÄLLÖT HYÖDYKSI

Opetussuunnitelmaan on kirjattava paikallisuutta vahvistavia sisältöjä. Kirjastossamme on kotiseutukokoelmat, kotiseutuarkisto ja muita paikallishistorian ja -perinteen tietolähteitä. Kirjasto kokoaa paikallisaineistona opetukseen soveltuvat aineistot ja suunnittelee oppimis­menetelmät niiden suhteen. Kirjasto on säilyttänyt Oulaisten monet paikallis­lehdet mikrofilmeinä, mutta niiden käyttö on hankalaa. Vanha mikrofilmien lukulaite on epätarkka ja käytettävyys on huono: asiakkaan on tehtävä paikan päällä muistiinpanot lehdistä. Tulostus ei enää toimi ja varaosia ei enää saa. Uusi mikrofilmiskanneri pystyy välittämään artikkelit digitaalisena tietokoneen näytölle luettavaksi, tallennettavaksi, tulostettavaksi ja muisti­tikulle siirrettäväksi. Mikrofilmiskannerilla ei ole tarkoitus tehtailla mikrofilmien kopioita, vaan laite olisi asiakaskäytössä lukulaitteena. Mikrofilmien hyödynnystä paikallistutkimuksessa markkinoidaan ja lukuskannerin käyttäjäkoulutusta annetaan yleisölle yhteistyössä Oulaisten seudun sukututkijoiden kanssa. Sukututkijaryhmä pystyy hyödyntämään säännöllisissä tapaamisissaan kirjastossa hankkeen kaikkia laitehankintoja.

Kirjastomme lähes täydellisen paikallislehtimikrofilmikokoelman käytettävyys paranee merkittävästi: Oulaisissa julkaistujen sanomalehtien sisällöt saatetaan asiakkaiden hyödynnettäväksi paikallistuntemuksen ja –historian tutkimuksen hyväksi. Kun käytettävyysongelma on ratkaistu, voimme täydentää mikrofilmikokoelmaa ennen vuotta 1954 julkaistuilla alueemme päälehdillä (ei hankerahoilla).

 

LAINAUSAUTOMAATTI

Oulaisten kaupungin kirjastolaitos muodostuu pääkirjastosta ja monista siirtokokoelmista kyläkouluilla ja hoitolaitoksissa. Pääkirjasto on ainut toimipiste 7800 asukkaan kunnassa. Asiakaspalvelua on saatavissa 36 tuntia viikossa. Vuotuiset aukioloajat ovat alakanttiin. Ihmiset viihtyvät Oulaisten kirjastossa. Asiakaspalvelutiskillä on jatkuva säpinä (pelihuoneen ja nettikoneiden asiakasvarausten vuoksi) jopa siinä määrin, että perinteinen asiakaspalvelu on kärsinyt. Oulaisten kaupunginkirjasto haluaa rauhoittaa asiakaspalvelutiskin asiakkaiden tietopalvelua ja opastusta paremmin tukevaksi. Kirjaston aukioloaikoja pyritään laajentamaan. Lainaus­auto­maatti edesauttaa jatkossa myös opetussuunnitelman toteutusta siten, että henkilöstön työaikaa voidaan aukioloaikanakin paremmin suunnata ryhmä­opetuk­seen.

Toteutus: Hankitaan rfid-lainausautomaatti, joka lukee myös viivakoodeja. Rfid-tunnisteet asennetaan kirjastomme av-aineistoon, jolloin jonon muodostus asiakaspalvelutiskillä vähenee. Levyt saadaan pois palvelutiskin takaa omiin koteloihinsa. Kirjastomme saa valmiudet vähin erin siirtyä eri aineistojen osalta rfid-tunnistukseen.

Hankittava lainausautomaatti sisältää kaikki laitteet toimiakseen asiakaskäytössä: Kuittikirjoitin, kosketusnäyttö, PC, RFID, Viivakoodilukija, oheislaitteet ja kalusteen. Tästä eriteltynä omakustanteeksi jäävä sähkösäätöisen kalusteen hinta on 1200 euroa. Konversioasemalla luetaan viivakooditunniste teoksesta ja siirretään se RFID-tunnisteelle. Konversioaseman hinta on noin 1200 euroa. Konversioasemaa lainataan tarvittaessa muihin Tiekkö-kirjastoihin.

 

KUSTANNUSARVIO  lainausautomaatti                           alv. 0 %        

Rfid-lainausautomaatti oheislaitteineen                       6650 €

Rfid-portti yhdelle ovelle                                              7337 €

Rfid-lukijat 3 kpl lainaukseen                                       3705 €          

Rfid-konvertointiasema                                                 1200 €          

Rfid-tunnisteet av-aineistolle                                          960 €

                                                                 YHTEENSÄ 19 852 EUROA 

                                                                                                                                                       

OMAKUSTANNE TAVARA- JA PALVELUHANKINNASSA 

Huolto- ja ylläpitosopimus                                             624 €/vuosi

Automaatille kaluste sähköisellä tasolla                       1200 €          

                                                                      YHTEENSÄ 1824 EUROA

 

OMAKUSTANNUSOSUUDET

Oulaisten kaupungin omakustannusosuus koostuu kalustehankinnoista, kirjastohenkilöstön työajasta hankkeen hallinnoinnissa, suunnittelussa ja toteutuksessa (arvio 11824 euroa). Muun sivistystoimen omakustannusosuus on muodostuu opetussuunnitelmatyöstä ja kirjaston hankkeen talous- ja henkilöstöhallinnoinnista (n. 10 000 euroa).

 

TULOKSET

-       Johdonmukainen ja tehokas kirjasto-opetus: Lapsen, nuoren ja opiskelijan opintiellä toteutetaan kirjaston opetus johdonmukaisesti läpi oppivuosien.

-       Mediakasvatukseen, monilukutaitoon ja opsin monialaisten opintojen toteutukseen ohjaavaa koulutusta järjestetään Oulun eteläisen alueen kirjastoille.

-       Kirjastonhoitaja, joka vastaa Oulaisten lasten ja nuorten kirjastotyöstä, saa rauhassa tutustua maamme mediakasvatuksellisiin ja monilukutaitoa harjaannuttaviin hyviin käytänteisiin. Hän omaksuu toimintaamme parhaat ratkaisut neuvotellen ja perehdyttäen kirjastomme henkilökuntaa.

-       Yhdessä sovittu vuosisuunnitelma, toimintamallit ja tuntisuunnitelma helpottavat henkilökuntaa toiminnan hallinnassa ja toteutusta. Toiminta on yhteismitallista ja tasavertaista.

-       Kirjastomme tiedonhaun, kirjastokäytön ja lukuharrastuksen edistäminen on sidoksissa myös opetettaviin aineisiin.

-       Kirjasto on tehokas oppimisympäristö ja asiakaspalvelupiste, jossa on hyvät aukioloajat.

 -       Kirjasto vahvistaa paikallistuntemusta ja kokoaa yhteistyötahoja oman toimintansa tueksi ja samalla koulujen monialaisten opintokokonaisuuksien tueksi.

-       Kirjastomme paikallislehtimikrofilmikokoelman käytettävyys paranee merkittävästi: Oulaisissa julkaistujen sanomalehtien sisällöt saatetaan asiakkaiden hyödynnettäväksi paikallistuntemuksen ja –historian tutkimuksen hyväksi.  Kirjaston kannattaa ylläpitää mikrofilmikokoelmaa jatkossakin.

-      Kirjastolla on valmius Oulaisten opsin toteutukseen syksyllä 2016 yhteistyössä koulujen kanssa: kirjaston opetussisällöt on valmisteltu ja opetuslaitteet ovat yhdenmukaiset koulujen kanssa.  

-   Hanke parantaa Oulaisten kaupungin kirjastopalveluja toimintakokonaisuutena, kun henkilökunnan työpanosta vapautuu rutiinityöstä asiakas- ja tietopalveluun, hakeutuvaan kirjastotyöhön, laadukkaaseen ryhmäopetukseen ja Oulaisten opetussuunnitelman kirjaston osuuden toteutukseen. Kirjasto palvelee  paremmin elinikäisen oppimisen ajanmukaisena oppimisympäristönä myös kaikkea kansaa.

                                                                                                                                  

 

 

Samarbetspartner/s: 
Oulaisten sivistystoimi
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Oulaisten sivistystoimi (ylä- ja alakoulut sekä lukio; vapaa-aikatoimi). Opettajien ops-työryhmä, johon on kutsuttu edustaja kirjastolta ja vapaa-aikatoimesta.

Oulaisten kotiseutuyhdistys ja sen jaosto Oulaisten seudun sukututkijat

Oulun eteläisen kirjastot ja Tiekkö-kirjastot

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

TOTEUTUS 2015-2017

Kirjaston opetussuunnitelma:
Hankerahoituksen avulla kirjastomme lasten ja nuorten kirjastotyöstä vastaava kirjastonhoitaja saattoi irrottautua kirjaston rutiinitöistä ja osallistua koulujen opetussuunnitelmatyöhön. Ops:n suunnittelusyksyksi 2015 ja toteutuksen aloitussyksyksi 2016 palkattiin kirjastovirkailijat. Oulaisten sivistyslautakunta hyväksyi Kirjaston opetussuunnitelman Oulaisten paikalliseen opetussuunnitelmaan 30.5.2016. Kirjaston opetussuunnitelman sisältö on laadittu pohjaten valtakunnallisen ops:n ePerusteisiin ja vastaten Oulaisten koululaitoksen tarpeisiin tiiviissä yhteistyössä opettajien aineryhmien mukana: paikalliseen opetussuunnitelmaan sopivaa kirjasto-opetussisältöä on säilytetty ja uutta kirjasto-opetusta testattu syksystä 2015 lähtien. Kirjasto-opetustuntien määrä on tuplaantunut verraten vuoteen 2014.

Oulaisten kaupunginkirjasto osuus on linjattu virallisessa Oulaisten koululaitoksen opetussuunnitelmassa 2016 näin: ”Kirjasto-opetus on laadittu koulujen ja kirjaston yhteistyösuunnitelmana. Kirjaston tehtävänä on tukea oppilaiden lukutaitojen, kirjastonkäyttö- ja tiedonhankintataitojen opetusta. Lukemaan innostaminen on kirjaston perustehtäviä. Kirjasto-opetus tukee oppilaiden moniluku- ja TVT-taitoja, jotka ovat oleellisia kirjastopalvelujen käyttämisessä kuten tiedonhaussa, aineistojen paikannuksessa, erilaisten sisältöjen tuotannossa ja sähköisten aineistojen hyödyntämisessä. Kirjastotila toimii monipuolisena oppimisympäristönä. Kirjasto-opetus pyritään toteuttamaan tavoitteellisesti kokonaisuudessaan, mutta kuitenkin koulujen ja kirjaston vaihtelevat toimintamahdollisuudet huomioiden. Kirjasto-opetus on osa laaja-alaisen oppimisen eheyttävää kokonaisuutta. Kirjasto-opetusta toteutetaan useissa oppiaineissa, kuitenkin eniten oppiaineessa äidinkieli ja kirjallisuus. Kirjasto-opetus integroidaan opetussisältöihin. Koulujen kirjastoja kehitetään tavoitteellisesti niin, että valikoima tukee oppilaiden lukemisharrastuksen kehittymistä sekä monilukutaidon kehittämiselle ja kirjasto-opetukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista.” (Sivistyslautakunta 30.5.2016).

Hankinnat:
Hankkeen alussa keväällä 2015 hankittiin 10 kpl iPadeja ja niille synkronointiyksikkö, jonka avulla tabletit ladataan ja ohjelmistot päivitetään pienoismac-tietokoneen kautta. Kirjasto-opetusta tableteilla helpottaa kätevä AppleTV, jonka avulla voidaan peilata esittelijän/asiakkaan näyttö laajakankaalle dataprojektorin kautta. (Raportin liite 4).

Lainausautomaatio: Oulaisten kaupunginkirjastolla otetiin käyttöön lainausautomaatti ja rfid-hävikinestoportti joulukuussa 2016. Hankinta kilpailutettiin yhteistyössä Nivalan ja Kalajoen kaupunginkirjastojen kanssa (kuvaus Nivalan hankkeessa Lainaakko nää ite). Keväällä 2017 hankittiin vielä kirjastomme lehtilukusalin ovelle rfid-portti, jonka avulla saatoimme laajentaa lehtilukusalin palveluja. (Raportin liite 4).

Omarahoitushankinnat:
Omarahoituksella toteutettiin hankesuunnitelman hankerahoituspäätöksen ylimenevät osuudet: Avustusta sai käyttää korkeintaan 10 tabletin hankkimiseen. Lainausautomaatin hankkimiseen sai käyttää avustusta korkeintaan 15 000 euroa ja mikrofilmiskanneri ei saanut rahoitusta. Kirjasto-opetuksessa käytettävän kymmenen tabletin lisäksi hankittiin kirjastonhoitajille sim-kortilliset iPadit, jotta opetustilanteissa laitteiston ja ohjelmiston käyttö olisi sujuvaa. Lainausautomaation hankinnassa omarahoitusosuutta ovat rfid-tagien hankinta, Auroran rajapinta lainausautomaatille ja kaluste (lainausautomaatin pöytä). Uutta sähkö- ja verkkoasennusta tarvittiin vain pääoven rfid-portin asennusta varten. Hankerahoitusta ei saatu mikrofilmiskannerin hankintaan: kirjasto osti sen omarahoituksella joulukuussa 2016. (Raportin liite 3).

Loppuraportin liiteluettelo:
Liite 1 Pääkirjanpitäjän ote hanketilin toteutumasta 18.12.2017
Liite 2 Pääkirjanpitäjän otteen omavastuurahoituksen erittely
Liite 3 Omarahoitushankintojen erittely
Liite 4 Kalustohankintojen erittely

TULOSTEN ARVIOINTI

1) Johdonmukainen ja tehokas kirjasto-opetus: Lapsen, nuoren ja opiskelijan opintiellä toteutetaan kirjaston opetus johdonmukaisesti läpi oppivuosien.
Vastaus: Kirjaston opetus on liitetty varhaiskasvatuksen, perusasteen ja lukion opetussuunnitelmiin. Kirjasto-opetus on järjestetty ja jaoteltu aikaisempaan verrattuna tasaisemmin oppilaan opintiellä siten, että kirjasto-opetus perustuu aiemmin opittuun kirjastotietämystä kerraten ja tiedonhaun oppeja syventäen. Hankkeen myötä kirjastolla on valmius olla mukana Oulaisten opetussuunnitelman toteutuksessa yhteistyössä ala- ja yläkoulujen sekä lukion kanssa: kirjaston opetussisällöt ja opetuslaitteet ovat yhdenmukaiset koulujen kanssa. Kirjasto-opetusta voidaan sanoa nyt tehokkaaksi, koska opettajat ovat sitoutuneet eri tavalla kirjasto-opetukseen ja kirjastossa käyntiin. Suunnitteluprosessissa mukanaolo oli siinäkin mielessä erityisen tärkeää. Opettajille tuli selvyys kirjaston sitoutuneisuudesta ja mahdollisuuksista saada kirjasto-opetusta. Oulaisten opetussuunnitelmaan on valmisteltu kirjastomme resursseihin ja toimintaympäristöön sopivat opetussisällöt ja toimintamallit.

2) Mediakasvatukseen, monilukutaitoon ja ops:n monialaisten opintojen toteutukseen ohjaavaa koulutusta järjestetään Oulun eteläisen alueen kirjastoille.
Vastaus: Oulun eteläisten kirjastojen Ilona-seminaarissa Oulaisten kaupunginkirjasto esitteli Oulaisissa hyväksi todettuja mediakasvatuskäytäntöjä ja Sivistyslautakunnassa hyväksyttyä kirjasto-opetuksen opetussuunnitelmaa.

3) Kirjastonhoitaja, joka vastaa Oulaisten lasten ja nuorten kirjastotyöstä, saa rauhassa tutustua maamme mediakasvatuksellisiin ja monilukutaitoa harjaannuttaviin hyviin käytänteisiin. Hän omaksuu toimintaamme parhaat ratkaisut neuvotellen ja perehdyttäen kirjastomme henkilökuntaa.
Vastaus: kirjastonhoitaja teki opetussuunnitelmatyötä koko hankekauden ajan (2015-2017), mutta syksyllä 2015 ja syksyllä 2016 kirjastoomme palkattiin hankerahoilla kirjastovirkailijat tekemään kirjaston perustyötä. Kirjastonhoitajamme teki kirjasto-opetuksen ops-suunnittelutyötä päätyönään joka toinen viikko, kun osa-aikainen kirjastovirkailijamme täydensi työviikot (24.8.-31.10.2015). Toinen työllistämiskausi toteutettiin syksyllä 2016, kun alakoulujen opetussuunnitelma otettiin käyttöön. Kirjastovirkailija palkattiin avoimen haun jälkeen kaudelle 2.10.-31.12.2016. Projektityöntekijä aloitti rfid-tekniikan hyväksikäytön kokoelmapalveluissa ja osallistui kirjasto-opetukseen. Suurin haasteemme oli ja on edelleen eri aspektit monilukutaidosta, jotta kirjastokokoelmien sisältöjä avattaisiin oppilaita kiinnostavalla tavalla: esim. silmäilevä lukeminen tietokirjoissa ja netissä, lähdekriittinen lukutaito ja omien sisältöjen tuotto. Tähän tarpeeseen kirjastomme henkilökunta kehitti uusia havainnollisia opetusmenetelmiä kirjallisuuden eri tyylilajien opetukseen yläkoululaisille. Genret tutuiksi -opetusta varten kirjastomme henkilökunta suunnitteli esittelyvideot romantiikasta, rikoskirjallisuudesta, fantasiakirjallisuudesta ja tieteiskirjallisuudesta. Edellisessä hankkeessamme kehitetty koululaisten sivusto Kirja kantaa hyväksyttiin yläkoulun seitsemäsluokkalaisten kirjallisten arvostelujen julkaisualustaksi.

4) Yhdessä sovittu vuosisuunnitelma, toimintamallit ja tuntisuunnitelma helpottavat henkilökuntaa toiminnan hallinnassa ja toteutuksessa. Toiminta on yhteismitallista ja tasavertaista.
Vastaus: Yhdessä sovittu vuosisuunnitelma eli kirjastovuosi-aikataulutus auttaa opetussuunnitelman toteutuksessa ja ajanhallinnassa (Ops:n liite 1 Lukuvuoden aikataulu). Kirjasto-opetuksesta on laadittu tuntisynopsit yhteiseen kansioon, jottei sijaisen tarvitse suunnitella opetusta uudelleen. Kirjasto-opetus on laadittu ajatuksella, että Oulaisten viisi kyläkoulua ja keskustan koululaiset saavat tasavertaisesti kirjasto-opetusta varauksella, että koulujen ja kirjaston kulloisetkin resurssit otetaan huomioon. Kirjasto-opetustunnit ovat kaksinkertaistuneet määrältään: Ennen hanketta vuonna 2014 oli yhteensä 43 kirjasto-opetustuntia vuodessa, kun taas vuoden 2016 opetussuunnitelman mukaan niitä on lähes 110 (riippuen koululuokkien määrästä).

Kirjasto-opetuksen työnjakoa on järjestetty uudelleen muun muassa siten, että lasten ja nuorten kirjastovastaavan aiempaa työnkuvaa on siirretty kahdelle muulle työntekijälle (esim. satuhetkien pito) ja 7.-luokkalaisten kirjavinkkauksissa hän sai työparikseen kirjastovirkailijan. Toinen kirjastonhoitaja yhdessä kirjastotoimenjohtajan kanssa jakaa yläkoulun, opiskelijoiden ja aikuisten tiedonhaun opetukset. Pääsääntöisesti lasten ja nuorten kirjastotyöstä vastaava kirjastonhoitaja hoitaa yksin alakoulujen kirjasto-opetuksen. Eskareiden Kirjasto tutuksi -esitys vaatii kaksi työntekijää ja joihinkin opetustunteihin osallistuu kaikki paikallaoleva henkilöstö. Tätä on kuitenkin pyritty minimoimaan esim. Genret tutuiksi -opetuksessa, jottei työvuoroja tarvitse vaihdella kirjasto-opetuksen järjestämisen takia. Kirjallisuuden genre-opetus suunniteltiin siten, että ryhmäopetustilanteessa ei kaikkien kirjaston genre-asiantuntijoiden läsnäolo ole välttämätön. Ratkaisuna ovat genrevideot, jotka on mahdollista katsoa omalla mobiililaitteella kirjastosalissa QR-koodin avulla Vimeosta. Genre-esittelyistä muodostui lopulta kahden kirjastokäyntikerran opetuskokonaisuus: 1) Genrevideot ja genrehyllyihin tutustuminen tehtävien avulla päätarkoituksena, se että 8-luokkalaiset tutustuvat eri kirjallisuuden tyylilajien tunnuspiirteisiin ja saavat valittua luettavakseen kirjan jostakin genrestä. 2) Syventyminen genrekirjallisuuteen tehdään tarkastelemalla oppilaiden vastauksia ja genrekirjallisuuden harrastusta (genren tunnuspiirteet, klassikot, lainatuimmat ja oppilaiden valinnat). Täten hankkeen myötä kirjallisuuden genrevastaavat työntekijät tulivat valituiksi ja osaamista jaetuksi työyhteisössä.

5) Kirjastomme tiedonhaun, kirjastokäytön ja lukuharrastuksen edistäminen on sidoksissa myös opetettaviin aineisiin.
Vastaus: Genret tutuiksi (kirjallisuus), Kansainväliset keittiöt (kotitalous), TVT-taidot (Kirja kantaa-sisällöntuotanto), Kotiseutuni kirjastossa (eheyttävästi maantietoa, historiaa ja biologiaa); Tekijänoikeudet, sitaattioikeus ja lähdekritiikki (lukion monilukutaito ja opinto-ohjaus); alakoulun biologian tutkielma (kasvit ja eläimet); Oulainen tiedonpuussa (kolmasluokkien asiasanat, YKL ja tiedonhaku); nelosluokilla sisällysluettelo ja hakusanat (äidinkieli); Tiedonhaun opetus 8.-luokkalaisten ammatit-tutkielmassa ja Kirjasto jatko-opintojen tukena (opinto-ohjaus, 9. lk). Yläkoulun opettajien pyynnöstä kaunokirjallisuuden erilaisia teemoja on suunniteltu kirjasto-opetukseksi: Genret tutuiksi, Näkökulmia kulttuureihin ja Maailmankirjallisuus. Lisäksi alakoulun opettajat pyysivät rikoskirjallisuuden esittelyn kirjastolta.

6) Kirjasto on tehokas oppimisympäristö ja asiakaspalvelupiste, jossa on hyvät aukioloajat.
Vastaus: Toteutettu nykyajan teknologiahankinnat, kuten rfid-lainausautomaatio ja tabletit esitystekniikalla sekä kirjastomme uudet laajennetut aukioloajat. Lainausautomaatin yhdeksän kuukauden käytössäpidon jälkeen rohkenimme varhaistaa pääkirjaston aukioloaikaa tunnilla. Samalla tehtiin asiakaskysely lehtilukusalin käytön tehostamisesta. Sen perusteella lehtilukusali avattiin syyslomalta 2017 alkaen joka arkipäivä kahta tuntia aikaisemmin. Tämä edellytti hävikinestoportin hankintaa lehtilukusalin ulko-ovelle, joka siihen asti oli ollut lähinnä hätäuloskäynti. Lehtilukusalin palvelut ovat laajentuneet myös siten, että lainausautomaatti siirretään aamuksi lehtilukusaliin. Varatut kirjat ja päivän suosikkikirjat (ei varattavat pikalainat) ovat tarjolla nyt lehtilukusalissa.

7) Kirjasto vahvistaa paikallistuntemusta ja kokoaa yhteistyötahoja oman toimintansa tueksi ja samalla koulujen monialaisten opintokokonaisuuksien tueksi. Kirjasto kokoaa paikallisaineistona opetukseen soveltuvat aineistot ja suunnittelee oppimismenetelmät niiden suhteen.
Vastaus: Kaksi kirjastovirkailijaamme syvensi kotiseututuntemustaan ja videon ja valokuvien käsittelytaitojaan Vanhaa Oulaista -dokumenttielokuvan teossa, jossa hyvänä apuna oli hankkeessa omarahoituksella hankittu mikrofilmiskanneri ja paikallislehtikokoelmamme sekä kotiseutuarkisto. Vanhaa Oulaista -video on suurmenestys (esityskertoja vuodessa 24 kpl/ 532 katsojaa). Lisäksi sukututkijat innostuivat tekemään oman kotiseutuvideon Oulaistenkadun rakennuksista!
"Kotiseutuni kirjastossa" ja "Oulainen tiedonpuussa" -opetukset toteutettiin osana alakoulujen monialaisen oppimiskokonaisuuden kotiseutu-vuositeemaa. Oulainen tiedonpuussa jäi pysyväksi kirjasto-opetussisällöksi, koska YKL:n opetus sai lapsia kiinnostavan sisällön kotiseututuntemuksesta. Kirjasto tulee vastaamaan myös tulevina vuosina koulujen tarpeeseen ops:n vuositeemojen toteutuksessa paikallisuutta vahvistaen. Oulaisten kotiseutukirjailijat -rolluptelineitä on nyt neljästä kirjailijastamme (Toini Vuoriston lisäksi Leevi Karsikas, Harri Turunen ja Rakel Hyvärinen). Niitä on käytetty muun muassa Kotiseutuni kirjastossa -esittelyssä ja jokaisesta on tehty luennot. Rollupeihin ei käytetty hankerahoitusta.

8) Kirjastomme paikallislehtimikrofilmikokoelman käytettävyys paranee merkittävästi: Oulaisissa julkaistujen sanomalehtien sisällöt saatetaan asiakkaiden hyödynnettäväksi paikallistuntemuksen ja -historian tutkimuksen hyväksi. Kirjaston kannattaa ylläpitää mikrofilmikokoelmaa jatkossakin.
Vastaus: Omavastuurahoituksena kirjastollemme ostettiin mikrofilmiskanneri, jonka käytöstä annettiin käyttäjäkoulutusta sukututkijoille ja Mediataitoviikolla yleisölle.

9) Kirjastolla on valmius Oulaisten ops:n toteutukseen syksyllä 2016 yhteistyössä koulujen kanssa: kirjaston opetussisällöt on valmisteltu ja opetuslaitteet ovat yhdenmukaiset koulujen kanssa.
Vastaus: Oulaisten sivistyslautakunta hyväksyi kirjasto-opetussuunnitelman osaksi Oulaisten opetussuunnitelmia. Yläkoulu siirtyy uuteen opetussuunnitelmaan portaittain kolmen vuoden siirtymävaiheessa siten, että vuoden 2017 uudet seiskaluokkalaiset aloittivat yläkoulun uuden ops:n toteutuksen. Kirjaston opetussisältöjen valmistelu on kuitenkin hyvässä mallissa, sillä kaikkia muita opetussisältöjä on kokeiltu lukuun ottamatta 8.-luokkalaisten ammatit-tutkielmaan liittyvää kirjasto-opetusta.

10) Hanke parantaa Oulaisten kaupungin kirjastopalveluja toimintakokonaisuutena, kun henkilökunnan työpanosta vapautuu rutiinityöstä asiakas- ja tietopalveluun, hakeutuvaan kirjastotyöhön, laadukkaaseen ryhmäopetukseen ja Oulaisten opetussuunnitelman kirjaston osuuden toteutukseen. Kirjasto palvelee paremmin elinikäisen oppimisen ajanmukaisena oppimisympäristönä myös kaikkea kansaa.
Vastaus: Kirjastonhoitajat ovat hankkeen myötä varsin tottuneita tablettien käyttäjiä, ja siitä on etua asiakaspalvelussa ja kirjasto-opetuksessa. Tabletteja ja niiden esitystekniikkaa on käytetty hyväksi Mediataitoviikolla, Tiekön sähköisellä viikolla, Kansallisella peliviikolla, kirjastomme Tyttöin peli-iltana ja SeniorSurf-päivillä. Mediataitoviikoilla oli mikrofilmiskannerin esittelyt, Digitoi ja editoi kirjastossa, Photoshopin käytön alkeet -opetusta sekä tablettien käytön opetusta yleisölle. Tabletteja käytettiin myös Kansainväliset keittiöt -tiedonhaun opetuksessa ja opinto-ohjauksen tunneilla, johon sisältyy tiedonhankintaa ja sisällöntuotantoa Kirja Kantaa -sivustolle. Peliviikon 2017 mobiilipelikisa ei olisi onnistunut luontevasti, jos tätä tablettien ”yhteistapahtuman luotitekniikkaa” ei olisi ollut kirjastossamme. Oulaisten Hyvinvointimessuilla 2017 kirjaston tabletit olivat oivallinen kirjastopalvelujen esittelyväline.

Olemme pystyneet laajentamaan ja nopeuttamaan palvelujamme. Rfid-tekniikasta on ollut kiistaton apu av-aineiston käsittelyssä ja selvä vaikutus asiakaspalvelussa, missä jononmuodostus on poistunut levykkeiden käsittelyn loputtua lainaustilanteessa. Lainausautomaatti on saanut kiitettävästi itsetoimiasiakkaita. Kirjojen ja lehtien rfid-tägitys on kesken (aikuisten romaanit ja varatut aineistot on tägitetty). Lehtilukusalin palvelut ovat laajentuneet lainausautomaation avulla. Rfid-portit kaksisuuntaisine kävijälaskureineen ja etähallinnalla mahdollistavat lehtilukusalin ulko-oven käytön. Varatut aineistot voi noutaa lukusalista kaksi tuntia ennen pääoven aukeamista. Lehtilukusalissa voi lukea arkisin lehtiä ja e-kokoelmia tietokoneelta jo kaksi tuntia varhemmin kuin aiemmin. Suosikkikirjoista on tehty pikalainakokoelma, joita voi lainata myös lehtilukusalissa lehtien lisäksi.

Webbsidor, publikationer och material: 

1) Oulaisten opetussuunnitelman liite A: Oulaisten kaupunginkirjaston ja koulujen yhteistyösuunnitelma
http://www.oulainen.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/oulainen/embe...
2) Oulaisten kaupunginkirjasto on Vimeo: Genret tutuiksi -esittelyvideot: https://vimeo.com/user27199561

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kirjasto-opetus on monipuolistunut. Kirjasto-opetus vastaa ja tukee koulutyötä. Kirjastonkäytön merkitys kouluopetuksessa on vahvistunut. Henkilökunnan osaaminen on syventynyt suuntaamalla työaikaa sisältöihin ja niiden esille tuontiin kirjasto-opetuksessa. Henkilökunnan osaamista ja työnkuvia on jaettu henkilökunnan kesken paremmin. Teknologiahankinnat antoivat mahdollisuuden laajentaa toimintaamme ja palvella eri asiakasryhmiä aiempaa tehokkaammin.

Fortsatta åtgärder: 

Kirjasto-opetusta etenee portaittain Oulaisten Opetussuunnitelman toteutuksen edetessä alakoulusta yläkouluun siten, että kirjasto toteuttaa yhtä aikaa vanhaa opetusta ja uuden ops:n mukaista kirjasto-opetusta. Neljän vuoden kuluttua Oulaisten opetussuunnitelmaa tarkastetaan. Lehtilukusalin erillisen sisäänkäynnin pihatyöt jatkuvat keväällä 2018 ja sisäänkäynnistä tehdään esteetön.

Projektet börjar : 
01/04/2015
Projektet avslutas : 
18/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€56 081
Egen finansiering: 
€11 824
Budget sammanlagt: 
€77 905
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€72 871
Egen finansiering: 
€42 328
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€16 851

Statistik:
Utbildningar: 
188kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
3 530henkilö/person
Antalet evenemang: 
30kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
719henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€30 000

Avustusta ei saa käyttää mikrofilmiskannerin hankintaan. Avustusta saa käyttää korkeintaan 10 tabletin hankkimiseen. Lainausautomaatin hankkimiseen saa käyttää avustusta korkeintaan 15 000 euroa. Katso Perustelumuistio 2015 Hankerekisteristä.