Uuden kirjastoauton tarpeet Nurmeksessa
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Nurmeksen kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Kötsintie 2
75500
Bibliotekets telefonnummer : 
0401045108
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@nurmes.fi
ISIL-kod : 
FI-Nurme
FO-nummer : 
0207669-0
Ansvarsperson : 
Timo Kovanen
Telefonnummer : 
0401045109
E-post : 
timo.kovanen@nurmes.fi
Projektbeskrivning : 

Nurmeksen kaupunkiin ollaan hankkimassa uutta kirjastoautoa vuonna 2015. Hankkeen tarkoitus on tähän liittyen selvittää palvelutarpeita ja erityisesti monipalveluauton tarve alueella.

 

Kirjastoauto on tärkeä palvelu nykyisellään Nurmeksessa, minkä osoittaa jatkuvasti kasvavat lainamäärät. Se palvelee tehokkaasti kouluja ja päiväkoteja, sekä myös ikäihmisiä ja liikuntarajoitteisia kaupungin alueella. Haja-asutusalueilla tärkeä asiakasryhmä ovat ikäihmiset, sekä siellä asuvat lapsiperheet.

 

Kirjastopalvelut ovat viime vuosina monipuolistuneet ja Nurmeksen kaupunginkirjasto aikoo pysyä kehityksessä mukana. Kirjastoautoa on mahdollista hyödyntää paitsi lukemisen edistämisessä, myös elämysten tarjoamisessa asiakkaille, joiden ei ole helppo lähteä keskustaajamaan. Myös monet muut palvelut on koettu tärkeiksi ja hyödyllisiksi, ei vähiten terveyspalvelut. Näitä voidaan tarjota tehokkaasti monipalveluautolla. Esimerkiksi verenpaineen mittaukseen on helpompi syrjäseudulla tulla kirjastoautoon kuin lähteä kaupunkiin sitä varten.

 

Hankkeen tavoitteet

- kartoittaa tarpeet uudelle kirjastoautolle sekä erityisesti monipalveluauton tarve

- kartoittaa yhteistyökumppanit kaupungin taholla  (sosiaali- ja terveyspalvelut, kulttuuri-, vapaa-aikapalvelut jne.)

- kartoittaa yhteistyökumppanit paikallisten yhdistysten ja yritysten taholta

 

Toimenpiteet

 

Palkataan projektihenkilö kahdeksi kuukaudeksi, jonka tehtävänä on:

- kartoittaa eri asiakasryhmien tarpeita uudelle kirjastoautolle

- selvittää monipalveluauton tarpeita ja niiden toteutusmahdollisuuksia Nurmeksen alueella

- etsiä yhteistyökumppaneita monipalveluiden toteuttamiseen

- tutustua muissa kunnissa toteutettuihin oheispalveluihin ja niiden toteutuksen onnistumiseen

 

Lisäksi mahdollisuuksien mukaan selvittää yhteistyömahdollisuuksia naapurikuntien kanssa, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Esimerkiksi Lieksa on hankkimassa uutta kirjastoautoa samaan aikaan. Myös kuntaliitokset ovat mahdollisia tulevaisuudessa.

 

Webbsidor, publikationer och material: 

Helmi Borén (2015). Uuden monipalvelukirjastoauton tarpeet Nurmeksen kirjastossa. Opinnäyte. Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Kirjasto- ja tietopalvelujen koulutusohjelma.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeella oli toivotut tulokset ja se toteutui suunnitelmien mukaan. Eri asiakasryhmiltä koulureiteiltä ja iltareiteiltä saatiin tietoa auton palveluiden toimivuudesta ja uusien palveluiden toiveista (monipalveluauto). Jonkin verran saatiin vastauksia kyselyyn myös ei asiakkailta erityisesti kun auto oli yhdellä iltatorilla. Hanketyöntekijä oli mukana kysymyskaavakkeiden kanssa. Kysely lähetettiin myös yhdistyksille, yrityksille sekä yhteistyökumppaneille kaupungin sisällä ja kaikilta saatiin kiitettävästi vastauksia. Hankkeen puitteissa oltiin myös yhteydessä naapurikuntiin (Lieksa, Valtimo). Hanketyöntekijä tekee työstään opinnäytetyön, jolloin saamme tarkemman analyysin auton palveluiden tarpeesta. Kirjaston henkilökunnan voimin työtä ei olisi voitu näin kattavasti toteuttaa.

 

Fortsatta åtgärder: 

Hankkeen tiedot ovat erittäin tärkeitä suunniteltaessa uuden auton, mahdollisesti monipalveluauton hankintaa. Tarkempi analyysi selvityksestä tehdään kun hanketyöntekijän opinnäytetyö kevätlukukaudella 2015 valmistuu. Valitettavasti valtion tukea uudelle autolle ei olla saamassa ja hanke voi kaatua. Kirjastoauto on tiedetty tärkeäksi palveluksi Nurmeksessa ja avustuksella teetetty selvitys osoitti myös että palvelu koetaan tärkeäksi jatkossakin.

 

Projektet börjar : 
01/04/2014
Projektet avslutas : 
31/12/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€4 800
Egen finansiering: 
€2 300
Budget sammanlagt: 
€7 100
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€7 613
Egen finansiering: 
€2 813
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€4 800

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014