Uuden kirjastotilan suunnittelu
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Kangasniemen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kappalaisenkuja 2
51200
Kirjaston puhelin : 
040-523 2210
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kangasniemi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kanmi
Y-tunnus : 
0164690-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Sari Tulla
Puhelin : 
0400-859 657
Sähköposti : 
sari.tulla@kangasniemi.fi
Kuvaus : 

Kangasniemen kunnassa ollaan tilanteessa, jossa uuden kirjastotilan suunnittelu on ajankohtainen. Uuden kirjastotilan myötä myös kirjastoon tulevat tietoverkkoratkaisut ja laitehankinnat saatetaan nykyaikaiselle tasolle. Tähän suunnittelutyöhön kirjasto tarvitsee asiantuntijanäkemystä. Uuden kirjastotilan myötä myös kirjaston tiloihin ja aineistoihin liittyvät opasteet halutaan muuttaa käyttäjäystävällisempään muotoon (esimerkiksi pohtimalla perinteisen YKL-luokituksen vaihtoehdoksi genre-tyyppistä ajattelua aineiston sijoittelussa ja opasteissa). Opasteiden suunnittelu tapahtuu asiantuntijatyönä.

Kirjastotila suunnitellaan eri käyttäjien tarpeet huomioiden. Tulevaisuuden tietotekniset palvelut pyritään huomioimaan jo nyt, kun uutta kirjastotilaa suunnitellaan.

Ryhmätyöskentelytilat on suunniteltava niin, että tilassa on tarjolla käyttäjille nykyaikaiset laitteet ja ohjelmistot rauhallisessa työskentely-ympäristössä huomioiden opiskelijat ja etätyöntekijät. Tilatarve tulee suunnitella niin, että kirjastossa voidaan järjestää opetustilanteita muuttuvien tarpeiden mukaisesti siten, että tilassa on tarjolla opetusvälineistö, mahdollisuus elokuvien katsomiseen ja tarvittaessa myös pelaamiseen.
 
Hankkeen tuoman rahoituksen myötä kirjasto pystyy käyttämään eri asiantuntijatahoja apuna tilasuunnittelussa, esimerkiksi arkkitehtuuripalvelut ja tietoverkkoasiantuntijat. Lisäksi meillä on mahdollisuus tutustua uusiin, vastarakennettuihin kirjastotiloihin ja heidän toteuttamiin ratkaisuihin.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2013
Lopetuspäivämäärä : 
30/11/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€18 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€21 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Uuden kirjastotilan suunnittelukustannukset kuuluvat perustamishankerahoituksen piiriin. Perustelumuistio 2013, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013

 
okm
avi